Митове за създаването на света by Polina - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Митове за създаването на света

Member Since
Mar 2018
Published Books
2

Митът за Пан-Гу

 

Китайците имат свои собствени идеи, как е възникнал светът. Най-популярният може би е митът за Пан-Гу – великана. Сюжетът е следният – в началото на времето, Небето и Земята били толкова близо един до друг, че се сливали в една черна маса. Според легендата, тази маса представлявала едно яйце, в което живеел Пан-Гу.

Живеел дългичко – много милиони години, но един прекрасен ден този живот му омръзнал. Ама така му втръснал, че замахнал с брадвата и разбил яйцето на две части. Точно тези две части станали Небе и Земя. Ръстът на Пан-Гу бил невъобразим – най-малко петдесет километра височина, което по мерките на древните китайци било разстоянието между Небето и Земята, а според брояча на таксито, което взех вчера, – от ЖП-гара до летището.

За нещастие на Пан-Гу и за наше щастие, великанът бил смъртен и както всички смъртни – умрял. А след това се разложил, но не както това това се случва с нас. Гласът му се превърнал в гръм, кожата и костите му станали твърдата земя, а главата му станала космоса. Така неговата смърт дала живот на нашия свят.

1
Митове за създаването на света by Polina - Ourboox.com

Чернобог и Белобог

 

Това е един от най-значимите славянски митове, който разказва за противопоставянето на доброто и злото. Всичко започнало така: когато наоколо било само едно обикновено море, Белобог решил да създаде сушата, като изпратил своята сянка да свърши “черната” работа. Сянката – Чернобог, направил всичко както се полага, но като егоистична и горделива натура не пожелал да дели властта над земята и решил да удави Белобог.

Той от своя страна успял да излезе от ситуацията без да бъде убит, като дори благословил земята, създадена от Чернобог. Обаче се появил малък проблем – с появата на сушата, площта й растяла непрекъснато, заплашвайки да погълне всичко наоколо.

Тогава Белобог изпратил делегация до Чернобог с единствена точка в дневния ред: как да се прекрати това чудо. Чернобог яхнал една коза и отишъл да преговаря. Делегатите обаче, виждайки Чернобог да подскача на гърба на козата, осъзнали комичността на ситуацията и избухнал див смях.

Чернобог не схванал хумора (ако беше от Габрово, щеше), обидил се много и отказал да разговаря с тях. В това време Белобог, все още желаейки да спаси Земята от обезводняване с цялата тази суша, решил да подслуша Чернобог.

За тази цел той създал пчелата (явно манията с подслушванията не е от вчера, ама тогава поне я е нямало Патрашкова). Насекомото се справило блестящо със задачата и издало тайната, заключваща се в следното: за да се прекрати разрастването на сушата, трябвало да се начертае кръст и да се каже вълшебната думичка “Стига”. Което и Белобог направил.

3
Митове за създаването на света by Polina - Ourboox.com

Скандинавския мит за ледения гигант

 

На пръв поглед изглежда, че между китайците и скандинавците няма нищо общо. И това ще е вярно, ако не броим един великан. Е, разбира се, че с оглед на метеорологичните условия скандинавският логично бил от лед и се казвал Имир.

До неговото появяване (северняците явно имат общо и с арменците, защото първо се е появил светът, после боговете), светът бил разделен на две – царството на огъня Муспелхайм и това на леда – Нифелхайм. Пространството между двете било абсолютен хаос, но точно то станало това, на което ние казваме “бащино огнище” за Имир.

И сега да кажем повече за него. Родил се Имир и взел, че се изпотил, а изпод мишниците му вместо пот, излезли мъж и жена. Това е малко странно като цяло, но ние го разбираме – такива са викингите – сурови, няма как да ги промениш. А и в онзи студ едва ли са се потили толкова, така че си е било куриоз от световна величина. Това обаче далеч не е толкова странно, колкото раждането на шестглав великан от краката му. Да не се разсейваме сега с мисли за хигиенните навици на боговете – не сме ние, дето ще ги съдим, и да се върнем на историята. На мъжа му се родил син – Бор (не чвор, а по-скоро като Нилс Бор), който пък имал трима сина – Один, Вили и Ве. Въпреки, че като преки потомци те също били богове и на всичкото отгоре и управлявали Асгард, това не им стигнало и решили да убият прадядо си Имир.

Той разбира се не бил много доволен и имал малко по-различно мнение от тях по този въпрос, но никой не го и питал. В процеса по убиването му се проляла толкова кръв, че била достатъчна да запълни моретата и океаните, от черепа на нещастния момък направили небето, от натрошените му кости – планините, а от мозъка му – облаците.
Новият свят станал толкова хубав, че Один и компания решили да се заселят в него. Разхождайки се по брега на морето, потомците на Имир видели две красиви дървета – ясен и елха. Историята се повторила и от ясена боговете направили мъжа, а от елхата – жената, които пък дали началото на човешката раса.

5
Митове за създаването на света by Polina - Ourboox.com

Японският “Световен котел”

 

Япония. Отново хаос. Отново във вид на океан, този път мръсен като блато. В този заблатен океан (или океанско блато) растял магически камъш (или тръстика) и от тази тръстика (или камъш), както в нашите приказки се раждат деца от зелки, се родили боговете в цялото им японско многообразие.

За пестене на време, най-общо им казвали Котоаматсуками – и това май е всичко, което се знае за тях, защото току-що родени, те веднага се втурнали да се крият в тръстиката. Или в камъша. Докато се криели се появили нови богове, включително Идзинами и Идзинаги. А сега познайте кой от двамата е мъжа и кой жената. Няма значение всъщност.

Те се захванали да бъркат океана, докато той не се сгъстил и така се образувала земята – Япония. Индзинами и Индзинаги имали син – Ебису, който станал бог на всички рибари и две дъщери, едната от които –  Аматерасу, станала Слънцето, а другата – Цукиоми, – Луната. Изобщо, като типични японци, били помислили за всичко. Имали и още един син – Сусано, който заради буйния си нрав, получил статус на бог на вятъра и бурите.

7
Митове за създаването на света by Polina - Ourboox.com

Цветето лотус
Като в много други религии и в хиндуизма също фигурира концепцията за възникването на света от пустошта. Е, не чак от пустош де – имало и там един безкраен океан, в който плувала гигантска кобра и имало бог Вишну, който си подремвал кротко на опашката на змията. И толкова. Нямало нищо друго.Времето си минавало, дните се сменяли един след друг и изглеждало, че така ще си бъде завинаги. Веднъж обаче целият свят бил огласен от звук, който никой дотогава не бил чувал – звука “Ом-м” и по-рано пустият свят закипял от енергия. Вишну се събудил, а от лотосовия цвят, който растял от пъпа му, се появил Брахма.

Вишну изобщо не се назландисвал, ами направо си заповядал на Брахма да създаде света, а междувременно той си взел змея под мишница и изчезнал вдън гори Тилилейски. Брахма, седейки в поза “Лотус” върху лотосовия цвят, се захванал за работа. Разделил цветето на три части – едната използвал, за да създаде Ад и Рай, от втората създал Земята, а от третата небето.

След това Брахма създал и всичко останало – животни, птици, хора, дървета в същия образ в какъвто и досега ги виждаме около нас.

9
Митове за създаването на света by Polina - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply