МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ
Студентка VI курсу Групи ПВШ-1- 16-2.2з Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Oct 2017
Member Since
2
Published Books

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ

by Єгорова Тетяна Вадимівна

Об’єкт дослідження – мотивацiя до навчання студентів вищих навчальних закладіву процесі професійної підготовки

Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови формування мотивації до навчання у студентів вищих навчальних закладів

1
Artwork from the book - МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ by Єгорова Тетяна Вадимівна - Ourboox.com

Мотив – це психологічне утворення, що спонукає до певних дій

Мотивація – система мотивів, цілей, потреб та факторів, що регулюють поведінку людини

Мотивація до навчання – процес, що спонукає та спрямовує особистість до активної навчальної діяльності

3
Artwork from the book - МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ by Єгорова Тетяна Вадимівна - Ourboox.com

З’ясовано, що мотивація до навчання у вищому навчальному закладі істотним чином залежить від конкретних умов протікання навчальної діяльності і способів її організації

5
Artwork from the book - МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ by Єгорова Тетяна Вадимівна - Ourboox.com

Висновок

Прагнення до нових знань, саморозвиток;

Сила власного інтересу до обраної діяльності;

Розвиток власних навичок і вмінь як майбутнього фахівця;

Високі амбіції щодо майбутньої професійної діяльності;

Бажанням отримати професійну кваліфікацію

7

8

9

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply