Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики

by

Artwork: З досвіду роботи

Учитель хімії та фізики
 • Joined Nov 2021
 • Published Books 1
   Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики: навч.- метод. посібник для вчителів / Автор-упорядник: Оксана Грицайчук, вчитель хімії та фізики Дубенського ліцею №3. – Дубно, 2022. – 52с. режим доступу: https://www.ourboox.com/books/мультимедійний-супровід-уроків-як-за/  
   Чи існують можливості органічного поєднання та взаємоузгодження традиційних методів реалізації навчального процесу з новими методами його інтенсифікації й активізації, що забезпечують формування необхідних якостей майбутнього фахівця? Сучасні досягнення науки та техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. А сучасні уроки, зокрема фізики та хімії, неможливі без використання інноваційних технологій.
  Саме впровадження та застосування мультимедійних технологій на уроках природничих дисциплін, їх можливості та переваги над традиційними методами навчання розглядаються на сторінках посібника. Наведено приклади сучасних ММ засобів навчання, платформ та ресурсів з описом та покликаннями,  які використовуються на різних етапах уроку при вивченні хімії та фізики.
   Для вчителів закладів загальної середньої освіти.
2

Мультимедіа — подання інформації про об’єкти і процеси не традиційним текстовим описом, а за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, тобто в усіх відомих сьогодні формах.

  Мультимедіа у навчанні сприяє появі не тільки нового насиченого поля спілкування, передавання інформації, але і поля зародження нових розумінь, нових точок перетину, нових проблем і розв’язків, які отримали нове місце у сучасній культурі порівняно з традиційними та відомими засобами передавання інформації та засобами навчання.
Безсумнівними є такі переваги мультимедійних технологій як засобів навчання: можливість поєднання логічного й образного способів опанування інформації; активізація освітнього процесу за рахунок посилення наочності; інтерактивна взаємодія, спілкування в інформаційно-освітньому просторі.

3
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

Методика використання мультимедійних технологій передбачає:

 • – удосконалити систему організації навчання на різних етапах уроку;
 • – посилити мотивацію навчання;
 • – поліпшити якість навчання й виховання, що підвищить інформаційну культуру учнів;
 • – підвищити рівень підготовки учнів у галузі сучасних інформаційних технологій;
 • – продемонструвати можливості комп’ютера не тільки як засобу для гри.

     Застосування ММС у навчально-виховному процесі надає можливості:
• створення динамічної інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу; досвіду;
• підтримка динамічної взаємодії учителя як керівника навчального процесу з усіма учнями;
• оперативного визначення й підтвердження розуміння (або нерозуміння) учнями навчального матеріалу;
• підвищення уважності й активності учнів;
• поєднання процесів навчання й оцінювання результатів навчання на різних його етапах;
• узагальнення (відстеження) рівня успішності всього класу й індивідуальних результатів
учнів;
• ореорієнтація в ході уроку на учня за рахунок реалізації індивідуального підхіду та корекція методики навчання у випадку недосягнення встановлених результатв навчання.

5

Використання мультимедійних засобів допомагає учителю здійснювати певні педагогічні функції та виконувати педагогічні дії, спрямовані на формування та розвиток особистості, так:
• створення продуктивного комунікативного поля;
• створення сенсорно-перцептивної опори під час сприймання та засвоєння навчального
матеріалу;
• моделювання роботи наукової лабораторії;
• використання масивного допоміжного джерела навчального матеріалу;
• стимулювання навчально-пізнавальної діяльності шляхом створення ефекту емоційного
«занурення» у навчальний матеріал.

6

   Вікторини та тести допомагають зацікавити учнів темою, полегшити її сприйняття, засвоєння й перевірити знання. Створені матеріали педагоги можуть додавати у свій блог.      Інфографіка допомагає зекономити час, відведений для донесення інформації. За допомогою цього інструменту можна цікаво та компактно продемонструвати великий обсяг інформації. Завдяки наявності сучасних технологій і великого набору інструментів інфографіка нині використовується як навчальна творчість, адже може поєднувати в собі не лише графіки, таблиці, діаграми, а й яскраві ілюстрації.

 

7
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

  Теперішнє покоління не уявляє свого життя без гаджетів, а багато хто з дітей – і без комп’ютерних ігор. Боротися з цим сенсу немає, а от використовувати деякі ігри для навчання в школі можна цілком успішно. 

Це засвідчує закордонний досвід: у Швеції навчання за допомогою гри Minecraft практикують з 2013 року, у Австралії її використовують для вивчення природничих предметів, у США – для вивчення історії. У понад сотні українських шкіл педагоги теж опанували цей інструмент і почали використовувати на уроках спеціальну версію Minecraft для навчання — Education Edition. Вона дозволяє дітям потрапляти в різні світи і, досліджуючи їх, здобувати необхідну інформацію.

9
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

  За допомогою засобів ММТ учитель має можливість більш ефективно розвивати в учнів саме понятійне мислення. У процесі понятійного мислення людина оперує абстракціями й узагальненнями, зафіксованими в знаках і знакових системах. Такі дидактичні особливості мультимедійних засобів навчання, як можливість поєднання логічного та образного способів опанування інформації та можливість представлення змісту на трьох рівнях (спостереження,
теоретичному і практичному), дозволяють інтегрувати абстрактність теоретичного з конкретикою і наочністю практичного знання.

Завдяки використанню на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. У ньому, як і раніше, зберігаються всі основні етапи, змінюються, можливо, тільки їхні тимчасові характеристики.

Далі детальніше пропоную ознайомитися з цифровими платформами та інтернет-ресурсами, які я використовую на різних етапах уроку.

11
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

Платформа для створення віртуальних класів

https://vseosvita.ua/

«Мої класи» на «Всеосвіті» – це зручний безкоштовний онлайн-інструмент, який допоможе швидко та якісно сформувати змістове наповнення будь-якого уроку, створити різноманітні домашні завдання й відстежувати прогрес виконання завдань в режимі реального часу.

13
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

МійКлас дозволяє вчителям використовувати готові завдання з основних предметів шкільної програми з 1 по 11 клас або оцифрувати власну навчальну програму для впровадження дистанційного навчання учнів.

Діти мають необмежену кількість спроб для розв’язання завдання. Якщо у наданій відповіді трапляється помилка, учень має змогу ознайомитися з детальним поясненням. Після кожного перезапуску MiйКлас автоматично створює нові умови завдання.

https://miyklas.com.ua/

15
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

Електронний журнал

https://vseosvita.ua/journal/lp

Сучасний цифровий онлайн-розділ, створений з метою організації дистанційного та змішаного навчання. Безкоштовний та дуже зручний, має різні типи оцінювання, авторизація учнів за індивідуальними кодами без реєстрації. А також з”явилася можливість перетворити електронний журнал у паперовий у декілька кліків. Якщо ваш заклад ще не перейшов на єдину платформу електронного документообігу, рекомендую використовувати цей ресурс.

17
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

Classtime – це помічник вчителя, що збагачує урок миттєвою візуалізацією рівня розуміння та прогресу усього класу в живому часі.

Перевагами сервісу є:компактність і простота інтерфейсу, опитування можна створити швидко, доступ до загальної бібліотеки тестів.

Налаштування тестів: перемішування запитань, обмеження часу, кількість балів за завдання, кількість спроб. Здійснення безпаперової взаємодії між учасниками освітнього процесу, що робить його зручним для використання,широкий вибір типів завдань, можливість завантаження медіафайлів, зберігання результатів в хмарному сервісі. Вчитель постійно має доступ до їх результатів – це спрощує роботу при перенесенні оцінок у журнал.

Використання сервісу на різних етапах навчального процесу: для тренування, діагностики і контролю а також як рефлексію уроку. Миттєвий зворотній зв’язок. Візуалізація результату. Рефлексія. Командні ігри. Формування навичок спільної роботи, взаємодопомога, спільна радість від результату, спільна робота над помилками. https://www.classtime.com/uk/

19
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

Kahoot! – онлайн сервіс для створення інтерактивних завдань. Дозволяє створювати тести, опитування, вікторини. Платформу можна використовувати під час роботи з будь-якими віковими категоріями. Добре підійде як для молодшої школи, так і для дорослих людей. 

Для вчителя Kahoot! – це платформа-конструктор, на якій можна швидко створити навчальну гру за допомогою готових шаблонів та надіслати цю гру учням.  Із Kahoot! можна створити: – квіз (Quiz). Для кожного питання 4 варіанти відповіді, одна з яких правильна. – тест (True or False). До кожного питання 2 варіанти відповіді, правильна одна.  

https://kahoot.com/

21
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

Quizizz – це Internet-інструмент для проведення оцінювання рівня знань учнів як під час занять, так і в якості домашньої роботи. Для розробки завдань необхідно перейти за посиланням https://quizizz.com та зареєструватися. Серед особливостей сервісу варто відмітити режими роботи: Play Live («гра в реальному часі») та Homework («домашня робота»). Режим Play Live вчитель застосовує безпосередньо на уроці, впроваджуючи технологію BYOD. Перевагою сервісу є те, що наявність проектору не обов’язкова, оскільки на екрані пристрою учня відображаються як запитання, так і варіанти відповіді.

https://quizizz.com/

23
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

PhET Interactive Simulations – це симулятор, який містить дуже гнучкі інструменти, що можуть бути використані різними шляхами. PhET симуляції розроблено з використанням наступних принципів проектування:

 • Спонукати до наукових дослідлжень
 • Забезпечувати інтерактивність
 • Робити невидиме видимим
 • Демонструвати наочно мисленєві процеси
 • Включати декілька видів репрезентації ( наприклад, рух самих об’єктів, графіки і діаграми, вимірювальні прилади і цифри тощо)
 • Використовувати те, що відбувається в реальному світі
 • Надавати користувачам мінімальні інструкції щодо використання, щоб спонукати їх до самостійних досліджень
 • Створювати симуляції, які можуть бути гнучко використані в багатьох навчальних ситуаціях
 • Використання засобів ІКТ надають можливості учню у широких межах модифікувати«екранний» експеримент (змінюючи параметри математичної моделі), встановлювати числовізначення меж використання тієї чи іншої математичної моделі та, відповідно, фізичного явища, що досліджується. Усе це допомагає глибше зрозуміти фізичний процес, його протіканняза різних умов, за різних значень вихідних параметрів і т. ін.
25
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

Платформа learningapps.org – сервіс для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів, що можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Сервіс має шаблони різного грайливого характеру, завдяки яким можна створювати нові вправи на різну тематику або безпосередньо використовувати бібліотеку сервісу learningapps. Вправи містять в собі кросворди, пазли, аудіо- та відео контент, ігри «Парочки» та «Перший мільйон», фрагменти зображення, вікторини, прості впорядкування та вільні текстові відповіді.

https://learning.ua/

27
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

Popplet – простий у використанні і потужний по функціоналу сервіс, що дозволяє створювати ментальні карти.
Він дозволяє:
👍додавати хмари з текстом, картинками;
👍додавати відео з YouTube і Vimeo;
👍міняти кольори кожного хмари і фону карти в цілому;
👍спільно редагувати карту;
👍зберігати карту у вигляді зображення або pdf файлу;
👍публікувати ментальну карту;
👍демонструвати карту в режимі презентації;
👍здійснювати запис під час демонстрації екрану готової ментальної карти;
👍роздрукувати карту;
👍працювати на iPad.

https://www.popplet.com/

 

 

29
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

«Конструктор тестів» – зручна безкоштовна онлайн-система, яка допомагає економити час і швидко та якісно перевіряти знання учнів будь-де й будь-коли. Цей інструмент стане незамінним помічником в організації навчання як у школі, так і вдома, у змішаному чи дистанційному форматі. Мій улюблений ресурс, який використовую постійно сама та раджу усім. «Конструктор тестів» має максимальний рівень контролю тестування: вчитель бачить IP-адресу учня, пристрій, з якого він проходить тестування, час проходження тесту (коли розпочав та скільки витратив хвилин на те, щоб впоратися із завданнями), кількість правильних (зелений колір)/частково правильних (помаранчевий)/неправильних відповідей (червоний). На базі будь-якого тесту у Бібілотеці тестів на «Всеосвіті» вчитель може створювати власний або просто копіювати окремі запитання, які сподобалися.

На основі кожного тесту формуються флешкартки із запитанням-відповіддю, які надзвичайно зручно використовувати під час підготовки до ЗНО. Більше інформації про цей надзвичайно зручний застосунок за посиланням:

https://vseosvita.ua/news/konstruktor-testiv-vid-vseosvity- iak-efektyvnyi-instrument-dlia-realizatsii-zmishanoho-

navchannia-29085.html

33
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

35
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

Online Test Padце безкоштовний багатофункціональний сервіс для проведення тестування та навчання.

Сервіс містить:

 • конструктора тестів;
 • конструктора опитувань;
 • конструктора кросвордів;
 • комплексних завдань;
 • діалогових тренажерів;
 • системи дистанційного навчання та тестування.
 • Сервіс Online Test Pad має зручний інструмент статистики. Є доступ до перегляду кожного результату, статистики відповідей та набраних балів по кожному питанню, статистики по кожному результату. В табличній формі представлені всі результати, параметри реєстрації, відповіді на всі питання, які зберігаються в Excel.Стилізація та брендування важливе налаштування, яке надає можливість для керування зовнішнім виглядом тесту (колір, шрифт, розмір, відступи, рамки). Також можна доповнити тест власним логотипом бренду.Користуватися сервісом Online Test Pad зручно на всіх девайсах. Інтерфейс проходження тестів адаптований під будь які розміри екранів. Тести зручно проходити як на персональних комп’ютерах, так і на планшетах і мобільних телефонах.https://onlinetestpad.com/
38
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

 Хмара слів – це цікавий інструмент для створення асо-

ціативного ряду зі слів в рамках будь-якої теми. Спочатку вони виступали тільки як засоби організації гіперпосилань. Поступово їх функції розширились, тому нині область їх використання стала більш різноманітною. З будь-якого тексту за допомогою спеціальних програмних засобів можна зробити хмару слів. Хмару слів можна легко згенерувати власноруч з використанням спеціальних веб-сервісів, зокрема Word Art (https://wordart.com/). Варто спробувати створити яскраві хмари різної форми 

та використати як на уроках, так і у позанавчальний час.

Існують різні способи використання хмар слів в освітньому процесі, які підкажуть професійний досвід і творча уява. Так, це може бути дидактичний матеріал на уроках (в електронному чи роздрукованому виг-

ляді). Причому залучення цього методу доречне на уроках з будь-якої навчальної дисципліни. Наприклад, на 

уроках хімії та фізики за допомогою такої демонстрації можна робити добірки термінів з теми. Отже, аналіз наукових джерел та власний досвід дозволяє констатувати, що застосування хмар слів у навчальному процесі має вагомий дидактичний потенціал. Зазначений метод здатний забезпечити не лише ефективне навчання, а й підвищити пізнавальну активність, зацікавленість, полегшити подальшу професійну діяльність у сучасному інформаційному просторі.

40
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

MozaWeb –інтерактивне освітнє програмне забезпечення для вчителів  урізноманітнює інструментарій шкільних уроків за рахунок численних ілюстраційних, анімаційних і творчих презентаційних можливостей. Видовищні інтерактивні елементи і вбудовані додатки, призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування, пробуджують зацікавленість учнів. За допомогою 3D-сцен, відео, інтерактивних вправ та цифрових уроків учні можуть легко здобути знання та засвоїти навчальний матеріал. На додаток, вони можуть отримувати навички та вдосконалювати отримані знання в ігровій формі за допомогою інструментів та ігор.

https://www.mozaweb.com/uk/

45

46

Впровадження та застосування мультимедіа технологій в навчальний процес створює важливу дидактичну умову для підвищення якості навчання учнів. Таким чином, вчитель має можливість отримати ефективний інструмент педагогічної праці, що формує його високі професійні якості. Відповідним чином мультимедійні технології дозволяють стимулювати учня на мислення та візуальну уяву, збагачувати його багаж знань. Завдяки використанню інтерактивних комп’ютерних ігор дитина вчиться приймати оптимальні рішення, з’являється зацікавленість до предмета та, взагалі, проявляється позитивне ставлення до навчання.Широке впровадження засобів сучасних ІКТ у навчальний процес дає можливість значно підсилити зв’язок змісту навчання з повсякденним життям, надати результатам навчання практичну значимість, застосовність до розв’язання повсякденних життєвих проблем, задоволення практичних потреб, що є одним з аспектів гуманітаризації освіти.

47
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com
Мультимедійний супровід уроків хімії та фізики by Грицайчук Оксана Олексіївна - Illustrated by З досвіду роботи - Ourboox.com

Джерела

Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога
: [зб. наук. праць] / Кам’янець-Подільський держ. ун-т / В. М. Федорчук (відп. ред.). – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 208 с
Величко С. П. Підготовка вчителів фізики до впровадження комп’ютерно-орієнтованих
технологій у навчально-виховний процес / С. П. Величко // Зб. наук. праць Уманського пед.
ун-ту імені Павла Тичини. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – Ч. 2. – С. 89–97.
Галапчук С. Г. Фізика та елементи астрономії: Комп’ютерні лабораторні роботи / Галапчук С. Г., Галапчук М. М. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 52 с.
Григорьев С. Г. Мультимедиа в образовании [Електронный ресурс] / Григорьев С. Г.,
Гриншкун В. В. – Режим доступа : http://www.ido.edu.ru/open/multimedia.
Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс]. —Режим
доступу : http://www.roippo.rivne.com/konsep.html.
Основи нових інформаційних технологій навчання : посібник [для вчителів] / авт. кол. ;
за ред. Ю. І. Машбиця / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : ІЗМН,
1997. – 264 с.
Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник/ ав.: Жалдак М. І.,
Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., Соколюк О. М., Соколов П. К. /
За редакцією: Жука Ю. О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с.
52

Зміст

 1. Мультимедійні технології як один із найперспективніших спрямувань у  інформатизації учбового процесу……………………………………2
 2. Сервіси для створення віртуальних класів……………………….11
 3. Використання гейміфікованих платформ на уроках……………17
 4. Онлайн – сервіси для створення мультимедійного та інтерактивного контенту…………………………………………….31
 5. Інтерактивні додатки…………………………………..47
 6. Джерела……………………………………………..51
53
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content