“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра

ДГ „Мир” гр.Мездра е част от системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, обучават и социализират Read More
 • Joined Dec 2021
 • Published Books 7

 

Скъпи родители, приятели и партньори на ДГ “Мир“ гр.Мездра,

 

Удоволствие за нас е да Ви представим „Нашето бъдеще!“- електронно списание на ДГ “Мир“ гр. Мездра!

 

Списанието е създадено от педагогическия екип към ДГ

“Мир“ гр. Мездра и първият му брой  излиза през м. януари 2022г.

Целта на сп.“Нашето бъдеще!“ и нашия екип е да предоставим възможно най-богата и полезна информация на читателите, във връзка с дейността на детската градина, актуални към момента иновативни образователни практики, постиженията на децата и колектива, полезни съвети за родителите, важни съобщения, празници и мероприятия,  различни интересни и забавни рубрики.

 

Е-списание „ Нашето бъдеще!“ е  организирано  ежемесечно в електронен вариант.

Във виртуална среда, списанието  обединява усилията на всички, които се ангажират със създаването на модерна и прогресивна образователна политика на ДГ“ Мир“ гр. Мездра.

Добре дошли на страниците на брой 3, м. март 2022г. на сп. „Нашето бъдеще!“

2
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

В бр.3, м. март 2022г., четете:

І.Календар на събитията- мероприятия и дейности през м. февруари 2022г.

1.Страничката на яслена група “Патешки лудории”- стр.5

 • Изработване на българският флаг върху блоков лист и запознаване с лика на Васил Левски.
 • Подготовка за отбелязване на празника по случай Баба Марта.
 • Подготовка за отбелязване на 8-ми март- празник на мама.

2.Страничката на І-ва възрастова група Б “Васил Левски”-стр.11

 • Обогатяване на иновативно- образователната среда в детската група.
 • Поднасяне на цветя на паметника на Апостола с деца и родители на 19-ти февруари.
 • Участие на деца и родители в изработването на  пано за Баба Марта.
 • Подготовка за отбелязване Международният ден на жената- 8-ми март.
 • Засаждане на плодни дръвчета в двора на детската градина.

3.Страничката на І-ва възрастова група А “Вълшебство”-стр.19

 • Запознаване на родителите на детската група с презентацията на тема: “Агресията не е игра!”, изготвена от комисията за превенция и противодейстие на тормоза и насилието в детската градина.
 • Изработване на мартенички по случай посрещането на Баба Марта и подреждане и обособяване на кът за празника в детската група.

4.Страничката на ІІ-ра възрастова група “Мики Маус”- стр.23

 • Съвместно посещение с родители и отдаване на почит на паметника на Васил Левски.
 • “Мартенска работилница”- изработване на мартенички в къщи от родители и деца и организиране на изложба по повод Баба Марта.

5.Страничката на ІІІ-та възрастова група “Смехорани”- стр.27

 • Изработване и поднасяне на венец на паметника на Васил Левски.
 • Изработване на “валентинки” за мама и татко.
 • Подготовка за отбелязване Международният ден на жената- 8-ми март.
 • Подготовка за отбелязване на празника по случай Баба Марта.

 

6.Страничката на ІV-та възрастова група “Мечо Пух”- стр.33

 • Отбелязване на 149 години от гибелта на Васил Левски. Изготвяне на табло съвместно с родителите. Поднасяне на цветя на паметника на Апостола  на свободата в гр. Мездра.
 • “Домашна ръкотворница”- изработване на мартенички съвместно с родителите.

7.Страничката на разновъзрастова група “Пчелички” с. Долна Кремена- стр.39

 • Отбелязване на Петльовден- 02.02.- Ден на мъжката рожба.
 • Отбелязване на международния ден за безопасен интернет.
 • Изработване на “валентинка”
 • 16.02.- международен ден на пощальоните и куриерите.
 • Поднасяне на цветя пред паметната плоча на Васил Левски в с. Долна Кремена.
 • Подготовка за празника на Баба Марта.
 • Подготовка за отбелязване Международния ден на жената- 8-ми март.

ІІ.Постиженията на нашите деца- стр. 45

ІІІ.Нашите постижения- стр. 47

ІV. Дейности с родителите- стр. 51

V. Информация за предстоящи мероприятия и дейности- стр.55

VІ.Рубрика “За Вас родители, нашите съвети!”- “Как да помогнем на детето да се облича само?”-стр.56

VІІ. Рубрика “Весели случки, разказани от деца!”- стр.59

VІІІ. Рубрика “Рождени дни и чествания”- стр.61

ІХ. Рубрика “Нашите игри!”- стр.63

4
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на яслена група “Патешки лудории”

 

 

Левски

-Бате, кой е тоя

синеок герой ?

-Левски, мило братче,

се нарича той.

В робство и неволя,

беден се родил,

но сърцат пораснал

малкият Васил.

 

Децата от яслена група “Патешки лудории” почетоха паметта на Апостола на свободата като оцветиха българския трибагреник. Още в ранна детска възраст те се запознаха с лика на Васил Левски и слушаха стихотворения за него.

С помощта на екипа на групата, малките “патенца” изработиха първите си мартенички.

6
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на първа възрастова група Б

“Васил Левски”

 

“От Къкринското ханче до въжето
светлее лъвска обич силна.
С кама и пушка храбрите мъже
посрещат враг до днес без милост.
Трева с трева и връх със връх говори,
България целува бели кости.
Върви по облаците и отгоре
калугер, въглищар, Апостол.”

Децата, родителите и екипа на първа възрастова група Б “Васил Левски” взеха участие в ритуала за отбелязване 149 години от гибелта на Васил Левски. Те поднесоха цветя на паметника на Апостола в гр.Мездра.

 

Заедно със своите педагози и помощник-възпитател децата усукаха първите си мартенички.

 

Екипът на първа възрастова група обогатиха и обновиха образователната среда в групата- обособени ателиета, обновена гардеробна за прием на децата.

 

Децата и екипа на детската група засадиха в двора на детската градина плодни дръвчета- дюли.

12
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на първа възрастова група А “Вълшебство”

 

 

 

Екипът на първа възрастова група А “Вълшебство” предостави на вниманието на родителите на децата от групата презентацията на тема “Агресията не е  игра!”, изготвена от комисията за превенция и противодействие на насилието и тормоза в детската градина.

 

Тук можете да се запознаете с презентацията:

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9922b416-161e-3479-b1ba-186190171539

 

 

 

 

20

 

 

 

Децата от първа възрастова група А ” Вълшебство” изработиха мартенички по случай посрещането на Баба Марта, както и подредиха  кът за Баба Марта в детската група.

 

Тук можете да гледате видеото с дейността:

https://youtu.be/gmhhN_JdC0g

21
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на втора възрастова група “Мики Маус”

 

“Поклон пред теб, Апостоле!”

 

В Карлово, накрай градчето,
син очакван се родил.
Бързо раснало момчето,
кръстено с любов Васил.
Дяконе от манастира
тръгнал по света широк,
трудният ти път не спира
и след твоя лъвски скок.Ти, Апостоле, бездомен,
миг покой не пожела:
неуморен, храбър, скромен,
вдигна градове, села.
И умря за свободата
на народа-мъченик,
но остана жив в сърцата,
Българино, най-велик!
Децата, родителите и екипа на втора възрастова група “Мики Маус” взеха участие в ритуала за отбелязване 149 години от гибелта на Васил Левски. Те поднесоха цветя на паметника на Апостола в гр.Мездра.Екипът на групата подариха на децата “Моята първа книжка за Левски”, изработена от педагогическите специалисти.
Във видеото можете да гледате  изпълнението на Габриел Събков на стихотворението “Левски” пред паметника на Васил Левски в гр. Мездра.
“Работилничката на Баба Марта” е отворена във втора възрастова група. Екипът заедно с децата  и техните родители изработиха мартенички по случай предстоящият празник на Баба Марта.
24
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на трета възрастова група “Смехорани”

 

Седмица, посветена на Васил Левски!

 

 

Децата и екипа на трета възрастова група “Смехорани” изработиха венец по повод отбелязване на 149 години от гибелта на Апостола на свободата. През седмицата, посветена на Левски, те научиха стихотворението “Обесването на Васил Левски”, песента “Левски-Апостоле!”, факти за делото и подвига му. Изработиха картички за Левски. Направиха постер за Дякона.

 

 

https://youtu.be/wMBLQgDqlu4

 

Децата изработиха прекрасни мартенички по случай посрещането на Баба Марта!

 

Екипът и децата на трета възрастова група изработиха “валентинки” за мама и татко.

 

Децата и екипът на трета възрастова група взеха участие в конкурс за автентична мартеничка от гайтан, организиран от Регионален музей “Етър” гр. Габрово.

 

 

 

28
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на четвърта възрастова група

“Мечо Пух”

 

Урок по родолюбие!

 

Апостола на свободата
Очите му – ясни и сини
ме гледат от онзи портрет,
за бъдещи много години
остави ни чуден завет –
да бъдем задружни, достойни
и горди със свойта страна –
свободни сме днеска, свободни,
Апостоле, благодаря!
Без сянка дори на умора
в градчета, села, планини,
той срещаше толкова хора,
говореше нощи и дни..
Очите му ясни и сини
на мен се усмихват сега,
така ще ме топлят с години,
Апостоле, благодаря!
В навечерието от годишнината от гибелта на Васил Левски, малуганите от четвърта възрастова група “Мечо Пух” изработиха табло в негова памет. Специален гост бе един от родителите на децата от групата- Красимир Диков. Той разказа на децата кой е Апостола на свободата.
7-годишният Георги рецитира стихотворението на “Лъчезар Станчев- “Синеокият момък”. Всички деца, съвместно със своя гост изработиха табло, посветено на Левски. То изобразява епизоди от живота на Апостола, негови емблематични цитати и стихотворението на Христо Ботев-“Обесването на Васил Левски”.
“Домашна ръкотворница”- Децата и екипа на четвърта възрастова група изработиха мартенички по случай предстоящия празник на Баба Марта, съвместно с родителите на децата.
34
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на разновъзрастова група “Пчеличка” с. Долна Кремена

 

В с. Долна Кремена учат децата на родолюбие.

 

Пред делото на Васил Левски се преклониха децата от разновъзрастова група “Пчеличка” с. Долна Кремена, съвместно с НЧ “Просвета 1897” с. Долна Кремена. Библиотекарят Милка Милева разказа на малчуганите са живота, величието и делото на Апостола.Децата посетиха читалището и пред витрината на Левски изнесоха кратък рецитал. Всички заедно поднесоха цветя на паметната плоча на Дякона, който е посещавал селото и е основал там революционен комитет.

На 14.02.2022г., децата изработиха “валентинка” по случай празника чрез метода – STEAM.

Децата отбелязаха Международният ден на пощальоните и куриерите като написаха писмо и изработиха пощенски плик.

Всички заедно  изработиха мартенички по случай посрещането на Баба Марта в детската градина.

40
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Постижения на нашите деца

 

 

 

1.Децата от всички възрастови групи взеха участие в отбелязване на годишнина от гибелта на Васил Левски.

2.Децата от всички възрастови групи изработиха мартенички по повод отбелязване на празника Баба Марта.

3. Подготовка за отбелязване Международният ден на жената- 8-ми март.

4. Подготовка за отбелязване на 3-ти март- Ден на освобождението на България от османско иго.

5. Децата и екипът на трета възрастова група взеха участие в конкурс за автентична мартеничка от гайтан, организиран от Регионален музей “Етър” гр. Габрово.

 

 

46
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Нашите постижения

 

 

 

 1. “Моята първа книжка за Левски”- изработване на книжка от екипа на втора възрастова група “Мики Маус” като подарък за децата от групата.
 2. Участие на педагогическите специалисти от втора възрастова група в e-Twinning проект.
 3. Участие на педагогическите специалисти от трета възрастова група в e-Twinning проекти: Play and Learn with STEAM in stories.- в този проект се изпълняват всеки месец различни дейности, на различни теми. Всеки месец се създават игри по съответната тема за месеца, както и книга със снимков материал и информация за осъществената дейност. Im learning im nature- този проект е насочен към опознаване на природата и дейности свързани с темата.”Play and learn with STEAM in stories”- проектът ще бъде активно и творческо споделяне между всички участващи детски градини, като всяка ще даде своя индивидуален принос за цялостния резултат. Ще бъде избрана месечна тема, по която да се работи от различните партньори и в която всеки ще го прави в 4 от областите на компетентност, предложени от STEAM (наука, изкуства, инженерство и математика). Чрез активно изслушване на децата, техните интереси и желания, педагозите ще подходят частично към избраната тема и ще развият възможности за обучение с групата, след което ще споделят с всички партньори, за да създадат жива и динамична комуникация. Темите на развитие са: Петте сетива, Цветовете, Водата и Пчелите. Всеки месец за всяка тема ще се подготвя и книжка, която е съвкупност от дейностите на всички участници.
 4. Екипите на първа възрастова група Б “Васил Левски” и трета възрастова група “Смехорани” актуализираха презентациите за участие във форум, организиран от РУО-Враца на тема “Изготвяне на авторски дидактични игри за ПВРЕС”.
 5. Екипът на детската градина изработи пано за участие в изложба на тема ” Градината на Баба Марта”, организирана от Градска художествена галерия към Община Мездра.
 6. Екипите и децата от ДГ “Мир” гр. Мездра изработиха мартенички по случай Баба Марта за потребителите на Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания в гр. Мездра. Инициативата бе осъществена по предложение на Комисията по етика към детската градина.
48
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Дейности с родителите

 

 

1.Вероника Дичева- родител  на децата Алгара и Тервел от първа възрастова група Б и втора възрастова група ни изпрати този видеоклип с участието на двете деца и техните познания за Левски:

https://youtu.be/nIizXY2oAMo

2. В четвърта възрастова група, децата съвместно с родител на дете- Красимир Диков направиха пано по повод отбелязването на годишнина от гибелта на Васил Левски. Той разказа на децата за подвига и делото на Апостола.

3. Илияна – майка на детето Виктория Георгиева от първа възрастова група Б изработи картичка по повод отбелязване на 19-ти февруари.

4. Родителите взеха активно участие при изработването на мартенички по случай посрещането на Баба Марта!

 

52
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Информация за предстоящи мероприятия и дейности

 

 

1.Яслена група “Патешки лудории”:

 • “Празник е на мама!”- отбелязване на 8-ми март- международен ден на жената.
 • “Баба Марта в детската градина”- тържество по случай Баба Марта.
 • Отбелязване на 3-ти март- Ден на освобождението на България от османско иго.
 • 22.03.- Посрещане на пролетта.

2.Първа възрастова група А “Вълшебство”:

 • Посрещане на Баба Марта в обособения кът в детската група.
 • Представяне на видео-разказ на дете от първа група А по повод отбелязване на 3-ти март- Ден на  освобождението на България от османско иго.
 • Отбелязване на 8-и март с изработване на подарък за мама и видео-поздрав.
 • 22.03.- Посрещане на пролетта – организиране на пикник сред природата и обогатяване на образователната среда в групата чрез пролетна украса.

3.Първа възрастова група Б “Васил Левски”-

 • Подкрепа на благотворителна кампания за набиране на средства, за ремонт на църквата в с. Ребърково.
 • Работна среща с родителите на тема “Емоционалната интелигентност”.
 • “Празник е на мама!”- отбелязване на 8-ми март- международен ден на жената.
 • “Баба Марта в детската градина”- тържество по случай Баба Марта.
 • Отбелязване на 3-ти март- Ден на освобождението на България от османско иго.
 • Отбелязване на Световен ден на водата- 22.03.- почистване около коритото на река Боденска съвместно с родителите на децата.
 • Посещение на куклен театър в гр. Враца по повод Световен ден на театъра.

4.Втора възрастова  група “Мики Маус”:

 • “Подари усмивка”- подаряване на изработените мартенички в “Мартенска работилница” на потребителите на Дом за стари хора в гр. Мездра от екипа, децата и родителския актив на групата.
 • “Празник е на мама!”- отбелязване на 8-ми март- международен ден на жената.
 • “Пролет, здравей!”- организиране на излет съвместно с родителите.
 • “Рецептите на баба!”- участие на децата от групата в Национален конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта.
 • Отбелязване на 3-ти март- Ден на освобождението на България от османско иго.
 • Поставяне на монтиране на къщички за птици на градската алея и в двора на детската градина.

5.Трета възрастова група “Смехорани”:

 • “Баба Марта в детската градина!”- тържество, по случай посрещането на Баба Марта.
 • “Пролет, здравей!”- направа на видеоклип, по повод настъпващата пролет.
 • Отбелязване на 3-ти март- Ден на освобождението на България от османско иго.- изработване на постер, по случай 3-ти март.
 • “Празник е на мама!”- отбелязване на 8-ми март- международен ден на жената.

6.Четвърта възрастова група “Мечо Пух”:

 • “Баба Марта е при нас!”- тържество, по случай посрещането на Баба Марта.
 • Отбелязване на 3-ти март- Ден на освобождението на България от османско иго.- изработване на постер, по случай 3-ти март.
 • “Празник е на мама!”- отбелязване на 8-ми март- международен ден на жената.
 • “Пролет, здравей!”- организиране на излет съвместно с родителите.
 • Отбелязване на Ден на водата- 23.03.2022г.- организиране на среща с  еколог.
 • 27.03.- Отбелязване на Международен ден на театъра- драматизация в детската градина на приказка по избор.

7.Разновъзрастова група “Пчелички” с. Долна Кремена:

 • “Баба Марта е при нас!”- тържество, по случай Баба Марта.
 • Отбелязване на 3-ти март- Ден на освобождението на България от османско иго.
 • 20.03.- Отбелязване на Световния ден на врабчетата.
 • 22.03.- Посрещане на пролетта- изработване на пролетни цветя и засаждане на цветя.
 • 22.03.- Отбелязване на Деня на водата- опити и наблюдения за агрегатните състояния на водата.
 • 27.03.- Отбелязване на Международен ден на театъра- драматизация в детската градина на приказка по избор.
 • “Празник има мама!”- отбелязване на 8-ми март- международен ден на жената.

 

56
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Рубрика “За Вас родители, нашите съвети!”

 

Как да помогнем на детето да се облича само!

Да научим децата на самостоятелност е една от най-важните ни задача като родители, но определено е една от най-трудните. Истинско изпитание за търпението и нервите ни. Но пък после с голямо удоволствие берем плодовете от своя труд и положени усилия. Защото няма нищо по-удовлетворяващо от това да виждаш как детето ти усвоява нови умения, как мъничките ръчички закопчават копче, например. Действия, които ние извършваме машинално всеки ден, без да се замислим, са истинско изпитание за мъниците ни, но и повод за огромна гордост, веднъж овладени.

Идеите, които ще Ви предложим, са свързани именно с улесняване на обличането и обуването на малкото дете. От една страна – супер важни и ценни умения за него. Но от друга – супер важни и ценни за Вас, родителите. Ако детето Ви само се облича/съблича, обува/събува, това ще е от безценна помощ в ежедневието Ви и ще Ви спести много време.

Друг бонус за усвояване на тези умения е при започване на детска градина на детето. Спомняме си много добре първата родителска среща, на която учителката обясняваше колко е важно да насърчаваме децата си да се обличат и събличат вкъщи сами, дори това да ни коства повече време, за да може да улесним работата им.

 1. ДЕТСКИТЕ ОБУВКИ – УСПЕХЪТ ЗАВИСИ ОТ УСЛОВИЯТА

Какво имаме предвид ли? Под условия имаме предвид именно това – какви са обувките. Нека започнем с улесняването на своя живот и този на детето ни още в магазина, докато избираме новия чифт, който ще купим. Колкото и сладки да ни се струват розовите или сини кецове с връзки или ботите с катарами – няма никакъв смисъл да ги купуваме за своя мъник, освен, ако не искаме да коленичим всеки път до него и да му ги обуваме сами. Счита се, че децата могат да започнат да връзват връзки между 5-6 годишна възраст, така че ако имаш по-малко дете, огледайте се за други модели.

Може би дори е добра идея да изберете няколко еднакви. Вместо да имате два чифта – едни с лепенки, други с цип, изкарайте един сезон с обувки само с лепенки, например. Така детето Ви ще може постоянно да упражнява едно и също умение, докато го усвои перфектно, няма да се обърква и да се чуди защо ципът заяжда, когато вчера лепенката така добре е залепнала.

Други удобни модели, на които можете да заложите, са обувките с ластик, в които крачето се плъзга изключително лесно. Гумените ботуши също гарантират лесно обуване и забавни моменти, дори навън да няма локви.

 1. КАПСУЛЕН ГАРДЕРОБ

Това звучи като съвет, подходящ за някой моден материал, но всъщност е доста логичен, както ще се уверите сами. В основата  е да даваме свобода на детето си, но в определени граници. По отношение на избора на дрехи, това означава да им оставим на разположение дрехи, според сезона.

От 2-годишна възраст вече е напълно ок да предоставим възможност на детето ни само да избере какво да облече. Но за да не грабне любимата тениска в студен зимен ден, от нас зависи тя изобщо да не е пред погледа му. Ето това е пример за свобода в определени граници. Денят е подходящ за пуловери, в чекмеджето има пет пуловера, нека детето избере кой да облече.

Същото важи за всичко – от чорапи до панталони, якета, шапки, обувкиИ помнете – не е краят на света, ако обуе два различни чорапа, защото иска  единият да е с котета, а другият с кучета.

 1. УСЕЩАНЕ ЗА ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО

Споменахме вече собственото чекмедже на детето. Ключът тук е именно в „собствено”. Да създадем на детето усещане за негов гардероб, за негова закачалка, за негов рафт – все места, на които знае, че са неговите вещи. Това неимоверно улеснява процеса на обличане и събличане.

Така, например, може да се постави в коридора закачалка, на нивото на детето, която то да стига, да си окача якето, да си го взема оттам. До закачалката може да се сложи столче, на което да сяда, за да се обуе и събуе. В стаята му помисли за подходящ скрин с чекмеджета или отворен гардероб, на който дрехите да са достъпни. Използвайте тези мебели и като възможност да научите детето да подрежда своите дрехи, да не ги разхвърля безпричинно на земята, нито да ги хвърля, когато се съблече.

 1. НАСОЧВАЩИ ДУМИ

Много е важно да говорим на децата си. Да им обясняваме всяко действие и то от най-ранна възраст. Те усвояват езика изключително бързо и това им помага да възприемат заобикалящия ги свят.

Ето няколко конкретни примера:

„Намери дупката” – когато искаме да им помогнем да си облекат блуза или тениска;

„Виж къде е етикетът” – когато искаме да им помогнем да облекат горна или долна дреха в правилната посока.

„Издърпай езичето” – когато искаме да им помогнем с обуването на обувки с език;

Повтаряемостта също е важна – да използваме едни и същи фрази за едни и същи действия. И да, ще се изтъркаме самите ние от повтаряне. Но това е положението и пътят към желания ефект.

 1. ВАЖНОСТТА НА ЛИЧНОТО УСЕЩАНЕ

За да научим детето си да бъде уверено, то трябва да има съзнание за това. И тук отново е нашата роля. Трябва да го питаме дали обувките са му удобни, дали дънките не му стягат и др. Най-лесно би било винаги да му задаваме един и същи въпрос като например „Удобно ли ти е?”. По този начин ще го стимулираме да си даде сметка за усещанията, които изпитва и как го карат да се чувства. Все пак на никой не му е удобно да е с разменени обувки, нали?

Обратната връзка е полезна за нас родителите и в друг аспект. Така можем да разберем, че може би е време да му купим нови обувки, ако сегашните вече са му омалели и му стягат. Но за да може да ни го каже, трябва първо ние да сме го научили да обръща внимание и да регистрира своите усещания.

58
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Рубрика “Весели случки, разказани от деца!”

 

 

 1. Първа възрастова група Б “Васил Левски”- Филип разказва за какво служи прахосмукачката.Алекс- “Пожощиме, госпожо”- “Загащи ме, госпожо”. Марая- “Имаш ли чопонащник?”- Имаш ли чорапогащник?”https://youtu.be/aLKFK5kd_UU

 

2.Трета възрастова група “Смехорани”:

 • По време на ситуацията по ОН “Околен свят”- Иван Димитров- “Госпожо, кобарчето /корабчето/ се движи по водата.
 • Илейн- ” Аз искам да имам гадже……….даже три!”
62
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Рубрика “Рождени дни и чествания”

 

 

1.Яслена група “Патешки лудории”-Марая и Кирил- 04.03.2022г.

2.Първа възрастова група А “Вълшебство”-09.03.- Ивета Любомирова

3.Първа възрастова група Б “Васил Левски”-13.03.2022г.- Йоанна

4.Втора възрастова група “Мики Маус”- 02.03.2022г.- Кристиян Тошев

5.Трета възрастова група “Смехорани”- 09.03.2022г.- Гарик, 25.03.2022г.- Борислав, 31.03.2022г.- Александра Кръстева

6.Четвърта възрастова група “Мечо Пух”- 03.03.- Виктория, 19.03.- Ивелин, 27.03.- Давид, 01.03.- Мартина Конова, 05.03.- Християн

7.Разновъзрастова група “Пчеличка”- 01.03.- Цветелина Асенова, 07.03.- Крум, 18.03.- Алекс

64
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Рубрика “Нашите игри”

 

 

 

 

В този брой Ви представяме две авторски игри, разработени от екипа на трета възрастова група “Смехорани”:

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:04572d02-a5dd-36cb-be70-a75dd0562476

66
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще”-е-списание на ДГ “Мир” гр. Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content