НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

НП “Иновации в действие”

by

Artwork: Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград

Member Since
Mar 2018
Published Books
7

Тази електронна книжка е един от готовите продукти, в резултат на работата на три български училища по НП “Иновации в действие”:

– СУ “Проф д-р Асен Златаров”, гр. Първомай, 

– ПГРТО – гр. Плевен 

– СУ “Св. св.Кирил и Методий”, гр. Асеновград

Книжката отразява дейностите по мобилностите в Модул 1 и Модул 2.

 

Мобилност в гр. Първомай – 25.10.2019 г.

Мобилност в гр. Асеновград – 15.11.2019 г.

1
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

25 октомври, 2019 г.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай

 Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“ стартира на 25.10.2019 г. в гр. Първомай в СУ ” Проф. д-р Асен Златаров”.

4
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

 

25 октомври, 2019 г.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай

 

С “Добре дошли” ни приветства директорът на

СУ “Проф. д-р Асен Златаров, г-н Чавдар Здравчев. Бяхме посрещнати в прекрасната актова зала на училището. Там ни очакваха, учители и ученици от IX класове на училището, които са част от иновативните паралелки на училището.

6
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

25 октомври, 2019 г.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай

По време на открит урок, колегите по английски език Светлана Найдева и Теодора Стоянова ни демонстрираха прилаганата от тях иновация. В основата на иновацията  е: “Използване на интерактивни дигитални offline приложения, съвместими с всички операционни системи, за интегрирано преподаване на английски език и учебно съдържание от други учебни предмети, както и на английски език за специфични цели.”

8

 

25 октомври, 2019 г.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай

 

Заедно с деветокласниците от СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай в открития урок взеха участие и осмокласници от СУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград. Учениците споделиха, че са впечатлени и удовлетворени от открития урок и от начина по който се осъществява обучението по английски език в училището домакин.

9
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

25 октомври, 2019 г.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай

Като част от програмата на мобилността последва работна среща между учителите на трите училища: СУ Проф. д-р Асен Златаров, гр. Първомай, СУ “Св.св Кирил и Методий”, гр. Асеновград и ПГСАГ “Проф. арх. Стефан Стефанов” – гр. Монтана. Всеки от колегите сподели част от добрите практики, които използва в своята пряка работа. Срещата беше изключително полезна и ползотворна, споделиха учителите.

 

12

Добре дошли в

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

– училище с 130 годишна история.

Нашето мото е :

“Храм на кирилицата в свят на иновации”

13
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

На 15 ноември 2019 г. 

СУ “Св.св.Кирил и Методий”, гр. Асеновград бе домакин на мобилност по

НП “Иновации в действие”

Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“ – СУ “Проф д-р Асен Златаров”, гр. Първомай.

Модул 2: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища” – ПГРТО – гр. Плевен

16
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

Директорът на училището г-жа Мая Краева приветства гостите с “Добре дошли” в актовата зала на училището.Тържественото откриване на мобилността започна с изпълнение на наши ученици, фолклорни изпълнители, с които се гордеем. Гостите ни се насладиха на видео клип, които показва материалната база и многобройните дейности в нашето училище.

18
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

 

Като част от програмата на мобилността последваха паралелни работни срещи за учители и ученици.

20
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

По време на работната среща екипът от домакини представи на  екипите от гости:

  1. Иновативната практика “Уеб-базирано проектно обучение”,  която нашето училище прилага за втора учебна година в VIIIб клас, профил “Чужди езици”. Г-жа Славка Стойчева, старши учител по АЕ, представи работата по иновацията и акцентите в иновативната ни практика.

  2. Г-жа Валя Филипова, учител по “История и цивилизации”, представи иновацията, която се осъществява през тази учебна година за първа година в Vв клас в часовете по разширена подготовка. Тя запозна гостите и с други свои добри практики, както и с щафетното състезание по История и цивилизации, което се провежда за поредна година в нашето училище.

22
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

 

Учениците гости, заедно с ученици членове на училищния “Ученически съвет”, работиха заедно в работна среща , която се осъществи под ръководството на педагогическия съветник на училището г-жа Мария Стаменова и психологът на училището, г-жа Костадинка Стоянова.

24
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

В резултат на работната среща на учениците, бяха изработени послания за приятелството, поставени в балони с хелий и издигнати в небето. Освен това в двора на училището учениците засадиха дръвче, което да бъде символ на проведената в този паметен ден мобилност по

НП “Иновации в действие”

 

26
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

 

Като готов продукт от работната среща на екипите ученици, бяха изработени информационни табла: “Дърво с послания”, както и табло с любими цитати на учениците на тема “Пътуване” във връзка с интегрирания ни урок.

28

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

Учениците от VIIIб клас, профил “Чужди езици”, заедно с професионално учебна общност (ПУО) от учители, които преподават на класа, изнесоха интегриран урок на тема “Пътуване”. Урокът е четиразов и интегрира учебните предмети – английски език, физическо въпитание и спорт, информационни технологии и математика. Урокът предизвика положителни отзиви от присъстващи ученици, колеги и гости.

 

29
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

В следобедната работна среща на учителите, колегите от гр. Плевен и гр. Първомай, представиха своите добри практики и иновативни методи, които използват в текущата си работа. Срещата премина в отлична работна атмосфера.

В края на срещата,  директорът г-жа Мая Краева връчи сертификати за участие на екипите от гости.

32
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

Всеки ученик гост, участник в мобилността получи тениска и чаша като подарък и спомен от този празничен ден! Нашите ученици, също получиха подаръци – послания, магнитчета и др. Убедени сме, че нашите ученици дълго ще помнят първото си участие в

НП “Иновации в действие”.

34
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

16 ноември, 2019 г.

гр. Асеновград

По програма се осъществи посещение на Асеновата крепост заедно с колегите и учениците от гр. Плевен. В криптата на крепостта се закри мобилността и се направи равносметка на проведените дейности.

36

Обратна връзка и мнения на ученици, учители и гости на интегрирания урок на тема “Пътуване”

Made with Padlet
37

 

Репортаж на местната кабелна телевизия ТВ Сат, която отрази дейностите по мобилността на 15.11.2019 г. в СУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

38
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

 

 

Благодарим за хубавите думи в репортажа на директора на ПГРТО – Плевен г-жа Невена Арабаджиева.

 

Линк към сайта на ПГРТО – Плевен в който е отразена мобилността проведена на 15.11.2019 г. в гр. Асеновград

 

Благодарим на всички ученици и учители, които взеха участие в мобилността и които бяха съпричастни всичко това да се случи по възможно най-добрия начин!

41

До нови срещи, скъпи колеги и ученици!

42
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book