НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

НП “Иновации в действие”

by

Artwork: Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград

  • Joined Mar 2018
  • Published Books 10

Тази електронна книжка е един от готовите продукти, в резултат на работата на три български училища по НП “Иновации в действие”:

– СУ “Проф д-р Асен Златаров”, гр. Първомай, 

– ПГРТО – гр. Плевен 

– СУ “Св. св.Кирил и Методий”, гр. Асеновград

Книжката отразява дейностите по мобилностите в Модул 1 и Модул 2.

 

Мобилност в гр. Първомай – 25.10.2019 г.

Мобилност в гр. Асеновград – 15.11.2019 г.

2
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

25 октомври, 2019 г.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай

 Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“ стартира на 25.10.2019 г. в гр. Първомай в СУ ” Проф. д-р Асен Златаров”.

5
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

 

25 октомври, 2019 г.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай

 

С “Добре дошли” ни приветства директорът на

СУ “Проф. д-р Асен Златаров, г-н Чавдар Здравчев. Бяхме посрещнати в прекрасната актова зала на училището. Там ни очакваха, учители и ученици от IX класове на училището, които са част от иновативните паралелки на училището.

7
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

25 октомври, 2019 г.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай

По време на открит урок, колегите по английски език Светлана Найдева и Теодора Стоянова ни демонстрираха прилаганата от тях иновация. В основата на иновацията  е: “Използване на интерактивни дигитални offline приложения, съвместими с всички операционни системи, за интегрирано преподаване на английски език и учебно съдържание от други учебни предмети, както и на английски език за специфични цели.”

9

 

25 октомври, 2019 г.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай

 

Заедно с деветокласниците от СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай в открития урок взеха участие и осмокласници от СУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград. Учениците споделиха, че са впечатлени и удовлетворени от открития урок и от начина по който се осъществява обучението по английски език в училището домакин.

10
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

25 октомври, 2019 г.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай

Като част от програмата на мобилността последва работна среща между учителите на трите училища: СУ Проф. д-р Асен Златаров, гр. Първомай, СУ “Св.св Кирил и Методий”, гр. Асеновград и ПГСАГ “Проф. арх. Стефан Стефанов” – гр. Монтана. Всеки от колегите сподели част от добрите практики, които използва в своята пряка работа. Срещата беше изключително полезна и ползотворна, споделиха учителите.

 

13

Добре дошли в

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

– училище с 130 годишна история.

Нашето мото е :

“Храм на кирилицата в свят на иновации”

14
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

На 15 ноември 2019 г. 

СУ “Св.св.Кирил и Методий”, гр. Асеновград бе домакин на мобилност по

НП “Иновации в действие”

Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“ – СУ “Проф д-р Асен Златаров”, гр. Първомай.

Модул 2: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища” – ПГРТО – гр. Плевен

17
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

Директорът на училището г-жа Мая Краева приветства гостите с “Добре дошли” в актовата зала на училището.Тържественото откриване на мобилността започна с изпълнение на наши ученици, фолклорни изпълнители, с които се гордеем. Гостите ни се насладиха на видео клип, които показва материалната база и многобройните дейности в нашето училище.

19
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

 

Като част от програмата на мобилността последваха паралелни работни срещи за учители и ученици.

21
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

По време на работната среща екипът от домакини представи на  екипите от гости:

  1. Иновативната практика “Уеб-базирано проектно обучение”,  която нашето училище прилага за втора учебна година в VIIIб клас, профил “Чужди езици”. Г-жа Славка Стойчева, старши учител по АЕ, представи работата по иновацията и акцентите в иновативната ни практика.

  2. Г-жа Валя Филипова, учител по “История и цивилизации”, представи иновацията, която се осъществява през тази учебна година за първа година в Vв клас в часовете по разширена подготовка. Тя запозна гостите и с други свои добри практики, както и с щафетното състезание по История и цивилизации, което се провежда за поредна година в нашето училище.

23
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

 

Учениците гости, заедно с ученици членове на училищния “Ученически съвет”, работиха заедно в работна среща , която се осъществи под ръководството на педагогическия съветник на училището г-жа Мария Стаменова и психологът на училището, г-жа Костадинка Стоянова.

25
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

В резултат на работната среща на учениците, бяха изработени послания за приятелството, поставени в балони с хелий и издигнати в небето. Освен това в двора на училището учениците засадиха дръвче, което да бъде символ на проведената в този паметен ден мобилност по

НП “Иновации в действие”

 

27
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

 

Като готов продукт от работната среща на екипите ученици, бяха изработени информационни табла: “Дърво с послания”, както и табло с любими цитати на учениците на тема “Пътуване” във връзка с интегрирания ни урок.

29

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

Учениците от VIIIб клас, профил “Чужди езици”, заедно с професионално учебна общност (ПУО) от учители, които преподават на класа, изнесоха интегриран урок на тема “Пътуване”. Урокът е четиразов и интегрира учебните предмети – английски език, физическо въпитание и спорт, информационни технологии и математика. Урокът предизвика положителни отзиви от присъстващи ученици, колеги и гости.

 

30
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

15 ноември, 2019 г.

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

 

В следобедната работна среща на учителите, колегите от гр. Плевен и гр. Първомай, представиха своите добри практики и иновативни методи, които използват в текущата си работа. Срещата премина в отлична работна атмосфера.

В края на срещата,  директорът г-жа Мая Краева връчи сертификати за участие на екипите от гости.

33
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

Всеки ученик гост, участник в мобилността получи тениска и чаша като подарък и спомен от този празничен ден! Нашите ученици, също получиха подаръци – послания, магнитчета и др. Убедени сме, че нашите ученици дълго ще помнят първото си участие в

НП “Иновации в действие”.

35
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

16 ноември, 2019 г.

гр. Асеновград

По програма се осъществи посещение на Асеновата крепост заедно с колегите и учениците от гр. Плевен. В криптата на крепостта се закри мобилността и се направи равносметка на проведените дейности.

37

Обратна връзка и мнения на ученици, учители и гости на интегрирания урок на тема “Пътуване”

Made with Padlet
38

 

Репортаж на местната кабелна телевизия ТВ Сат, която отрази дейностите по мобилността на 15.11.2019 г. в СУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград

39
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com
НП “Иновации в действие” by Slavka Stoycheva - Illustrated by Славка Стойчева, старши учител по АЕ, СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград - Ourboox.com

 

 

 

Благодарим за хубавите думи в репортажа на директора на ПГРТО – Плевен г-жа Невена Арабаджиева.

 

Линк към сайта на ПГРТО – Плевен в който е отразена мобилността проведена на 15.11.2019 г. в гр. Асеновград

 

Благодарим на всички ученици и учители, които взеха участие в мобилността и които бяха съпричастни всичко това да се случи по възможно най-добрия начин!

42

До нови срещи, скъпи колеги и ученици!

43
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content