Ограничаване на климатичните промени by Kristina Goykova - Illustrated by Кристина Гойкова - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ограничаване на климатичните промени

by

Artwork: Кристина Гойкова

  • Joined Oct 2021
  • Published Books 1
1

 

 

 

 

 

Хората винаги ще водим борба с природата и никога няма напълно да сме ,,победители”.

В много аспекти сме постигнали големи постижения, но потърпевш в този случай е околният свят.

Може ли по някакъв начин да се намалят и ограничът тези промени в климата? Отговорът на този въпрос е ДА!

2
3

Ние допринасяме прекалено много за увеличаването на парниковите газове в атмосферата, а това е много вредно за климата.

Основни виновници за това са фосилните енергоизточници,като въглища,селското стопанство и индустрията.Заместване на фосилните горива с възобновяеми енергии(вятърна и слънчева), залесяване, намаляване на емисиите на вредните газове от селското стопанство и промяна в технологията на индустриалните процеси е решение на проблема.

4
Ограничаване на климатичните промени by Kristina Goykova - Illustrated by Кристина Гойкова - Ourboox.com

Наблюдава се и много голямо изсичане на гори.Горите са важни не само за екологичното разнообразие на земята, те имат и друга важна функция – на естествени резервоари на въглероден двуокис, който те задържат, и който без тях би попаднал свободно в атмосферата или океаните.Решението  е това,което е останало от горите да се опази,като се защитят  и също да се залесяват нови такива, но тези мерки изискват намесата на държавата, а в доста части на страната липсват необходимите държавни структури, както и средствата, но и волята за дествия.

6
Ограничаване на климатичните промени by Kristina Goykova - Illustrated by Кристина Гойкова - Ourboox.com

 

 

 

 

 

Нещата,които изискват най-малко усилия, но допринасят много е разделното събиране на отпадъци, купуването на икономични електроуреди, както и на електрически автомобили,защото именно най-големите замърсители са изпаренията на газовете от превозните средства. На първо четене това звучи много лесно, но малък процент от хората го правят,въпреки че от това се извличат само позитиви.

 

8
Ограничаване на климатичните промени by Kristina Goykova - Illustrated by Кристина Гойкова - Ourboox.com
10

 

 

 

 

Всички ние живеем на една и съща планета и трябва да бъдем грижовни и отговорни към нея!

Промяната е възможна, и за да намалим въздействията на климатичните изменения, всички трябва да действаме, започвайки от ежедневието си.

11
Ограничаване на климатичните промени by Kristina Goykova - Illustrated by Кристина Гойкова - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now