Ограничаване на климатичните промени by Lora Uzunova - Illustrated by Лора Узунова - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ограничаване на климатичните промени

by

Artwork: Лора Узунова

  • Joined Oct 2021
  • Published Books 3

Енергоефективните електроуреди – това вече не
е мода, а необходимост

Електроуредите от всяко ново поколение са по-икономични и по-щадящи природата. Дори и да са малко поскъпи от останалите, инвестицията в тях се изплаща бързо, защото те изразходват по-малко енергия.
За да сте сигурни, че купувате продукт, който едновременно пести ток и пари и помага за намаляване на парниковите газове и замърсяването на въздуха, избирайте
висок клас уреди (клас А+, А++, А+++)

1
Ограничаване на климатичните промени by Lora Uzunova - Illustrated by Лора Узунова - Ourboox.com

“Зелена” енергия

“Зелената” енергия е екологично чиста електроенергия,
която се генерира от възобновяеми енергийни източници
като вятъра, слънцето, биомасата, водата и геотермалните източници. Има два начина да имате зелена енергия у
дома: можете да си я купите или да инсталирате уреди, които да я генерират самостоятелно. За разлика от много други държави, в България за жалост все още няма възможност да изберем каква електроенергия да купуваме за дома си.
Съществуват обаче редица други стъпки, чрез които всеки може да си създаде един “по-зелен” дом. Една от тях
е инсталирането на слънчеви панели за производство на
електричество върху покрива или фасадата на сградата
(т.нар. фотоволтаици). Те дават възможност на домакинството да бъде енергийно независимо, пестят пари и в дългосрочен план намаляват почти до нула емисиите,
които се отделят от даден дом. Освен това, съществуват и
малки вятърни турбини, както и водни генератори, които
са достатъчни да захранват вашите нужди постоянно. Не
на последно място е важно да се спомене, че на всеки две
години цените на тези източници падат двойно.

3
Ограничаване на климатичните промени by Lora Uzunova - Illustrated by Лора Узунова - Ourboox.com

Компостиране на органичния отпадък

Един от начините да намалите количеството на боклуците, които отделя домакинството ви и съответно емисиите
парникови газове, е като компостирате органичния отпадък. Това може да стане най-лесно, ако имате двор и
събирате органичния отпадък, поставяйки заедно с него
слама, листа и клони. Ако не разполагате с двор, можете
да се снабдите с някой от малките домашни компостери,
които могат да бъдат поставени на терасата. Те са изключително удобни и при правилна употреба не отделят неприятни миризми.

5
Ограничаване на климатичните промени by Lora Uzunova - Illustrated by Лора Узунова - Ourboox.com
Ограничаване на климатичните промени by Lora Uzunova - Illustrated by Лора Узунова - Ourboox.com

Намалете отпадъците, употребявайте повторно,
рециклирайте

Ако намалите отпадъците, които отделя домакинството
ви, ако използвате повече неща повторно или събирате
отпадъци за рециклиране, можете да постигнете много
за опазването на околната среда. По този начин се пестят
енергия и ресурси, а в глобален план се намалява необходимостта от производството на нови продукти и техните опаковки. Ограничава се замърсяването на въздуха,
водата, почвата, както и емисиите парникови газове и
боклука.

8
Ограничаване на климатичните промени by Lora Uzunova - Illustrated by Лора Узунова - Ourboox.com

Ефективно използване на водата

Да пестим вода у дома е възможно с няколко съвсем прости, но много ефективни мерки. Достатъчно е да поддържаме в изправност изрядна водопроводната система,
чешмите и казанчетата, да следим да няма течове, да спираме водата, когато не я ползваме.
Ако искате да сте още по-ефективни при използването на
водата, можете да поставите и слънчев колектор на покрива. Така ще можете да си произвеждате сами топла
вода за домакинството почти през цялата година. По този
начин, освен че ще подпомогнете борбата срещу промените в климата, ще спестите и много пари.

10

Биогоривата

Биодизелът, метанът и биоетанолът са възобновяеми горива, които значително могат да намалят емисиите парникови газове от автомобила. Метанът например може да
се произвежда от отпадъци от сметища, селското стопанство или пречиствателни станции и поради тази причина
ресурсите, които са необходими за неговото производство
са сведени до минимум. Ако добавите към автомобила си
газова уредба, вие ще спестите отделянето на много излишни емисии и всеки километър пробег ще ви излиза
по-евтин. Ако нямате възможност да преминете към метан, можете да използвате смес от бензин или дизел с биогориво.

11
Ограничаване на климатичните промени by Lora Uzunova - Illustrated by Лора Узунова - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now