Онлайн етнографска сбирка

by Marusia Veleva

Artwork: НЧ Нов път 2011

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Онлайн етнографска сбирка

by

Artwork: НЧ Нов път 2011

Member Since
Jun 2020
Published Books
1
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com

НЧ “Нов път 2011” село Добрич

е сравнително младо, но вече може да се

похвали с богата етнографска сбирка

 

 

Разтваряйки тази книга, вие ще се запознаете с малка част от нашите експонати, ще научите техните имена и предназначението им .

 

 

Всички предмети са автентични, уникални и имат лична история.

2
ПАЛАМАРКА

 

ПАЛАМАРКА

Паламарка представлява дървена ръкавица за последните три пръста на ръката, която се използва при жънене със сърп. На върха паламарката завършва със закривено навътре рогче (гага), дълго около 10 см. Предназначението на паламарката е да обхваща повече класове и да предпазва ръката от наранявания със сърпа, тъй като при работа с него класовете се режат непосредствено под хваналата ги ръка. С помощта на рогчето се извършва и връзване на снопи.

 

4
сърп

сърп

 

Сърп се нарича ръчно земеделско сечиво с къса дървена дръжка и извито острие наподобяващо формата на буквата „С“. Използва се за жънене на житни и зърнени бобови култури. Сърпът е със заострена режеща вътрешната страна. Формата му благоприятства едновременното отрязване на стъблата и събирането им в ръкойка. Пригоден е за хващане от дясна ръка, но съществуват и такива, които могат да се ползват и за лява ръка.

6
каврама

КАВРАМА

 

Жътвата се извършвала с големи неназъбени сърпове, чието острие е почти перпендикулярно на линията на дръжката. Тези сърпове са известни под името “каврами”. С тях обикновено се жъне много ниско при това може да се ожъне и много повече наведнъж.

По своето разпространение каврамата е чисто тракийско оръдие на труда. Нейното разпространение съвпада с разпространението на “паламарката”.

 

8
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com

ЛОПАТА И ВИЛА

 

Вилата е селкостопански ръчен инструмент, използван за пренасяне на сено, снопи, слама, отпадна трева и други обемисти продукти на село. Използват се и вили изработени от едно цяло парче дърво с няколко разклонения.

 

 

ЛОПАТА

Инструмент, издялан от цяло парче дърво с дълга дръжка. Служи за основна обработка на почвата, изгребване, събиране на отпадъци и др.

 

10
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com

ХЪРНАЧ

(ДЪРВЕН НАДОТЬ)

ДЪРВЕНА ВИЛА

Селскостопански инструмент използван за обръщане на сено, слама и други обемисти продукти. Незаменим уред на хармана.

ФЕНЕР

Уред, предназначен за осветление. Металният контейнер долу се пълни с газ и посредством фитил се запалва и свети.

С регулиране дължината на излизащия над резервоара фитил се регулира силата на светлината. Стъклото осигурява тягата, защитава пламъка от движението на въздуха и намалява риска от пожар.

12
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com

ДИКАНЯ

Диканята е прост уред, който се тегли от животни по хармана – специално подготвеното място за вършеене на ечемика или пшеницата. Дървената част от диканята е здрава конструкция, платформа от надлъжни дебели дъски и напречно поставени скрепващи греди. Предната част е извита нагоре и се заобля като шейна, за да се плъзга върху ожънатите класове. Отдолу в дървото здраво се забиват в редове остри парчета от кремък или метални шипове, които трябва да раздробят класовете и да нарежат сламата. В средата на предната напречна греда е направен прорез за поставяне на теглича на животните.

По време на вършитбата в хармана диканята се тегли от животни (коне, волове, биволи), управлявани от седнал на нея човек. След няколко обиколки по постлания с разпръснати снопи харман нарязаната от кремъците слама се прехвърля с вили („претърсва се“), за да падне от нея зърното, и отново се правят обиколки с диканята.

14
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com

ШИНИК

Цилиндричен дървен съд, подобен на крина, но по-малък, предназначен за мерене и пренасяне на зърнени храни. В миналото сеячите са носели в едната ръка шиник пълен със зърно, а с другата са разпръсквали върху подготвената нива. Използва се и като мерна единица с вместимост около 8 – 10 кг.

18
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com

НОЩВИ

Дървен съд, предназначен за замесване на тесто. Представлява заоблено дървено корито, издълбано от цяло дърво. В нощвите се замесват хлябовете за всички обичаи, ритуали и празници.

Когато младата невеста влезе след сватбата в новата си къща, свекървата я отвежда при нощвите и ритуално ѝ ги предава, а невестата им се покланя.

20
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com

КОБИЛИЦА

Кобилицата е приспособление, което представлява здрав прът носен на рамо за пренасяне на две тежести едновременно. Така може да се пренасят кофи с вода, със строителен материал, денкове и др.  За удобство прътът е огънат в средата, за да се фиксира по-точно на рамото.

В българската народна традиционна култура кобилицата е изключително женски уред. Мъжете носят вода на ръка, а който употребява кобилица е изложен на подигравките на общността.

24
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com

БУТАЛО

буталка, бутило, бутимо, бурило, бучка

Дълбок и тесен съд за биене на масло, с форма на пресечен конус. Направен е от вертикални извити в дъга дъски, пристегнати с железни или дървени обръчи. Една от дъгите е по-дълга и служи за дръжка. Биенето на млякото (прясно или кисело) се извършва с дървено бутало с обла дръжка. В долния край буталото завършва с кръг с няколко дупки, през които млякото преминава и по-лесно се бие.

26
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com

лопата за пещ

Лопата е широко разпространен ръчен инструмент.

Съществуват много видове лопати, едни са заострени, а други равни, едни са големи, а други малки. Така например лопатата за печене на хляб в пещи и фурни се нарича още фурнаджийска лопата и е напълно плоска и изцяло от дърво.

28
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com

СТАН

Тъкачният стан е устройство за тъкане на платове, черги,килими (най-общо тъкани). Ръчният стан за домашна употреба, е устойчива конструкция от греди под формата на правоъгълник. Състои се от два масивни дървени цилиндъра, поставени в двата края – за намотаната основа и за навиване на изтъкания плат. Тези цилиндри са популярни с наименованието кросно.  Всяка отделна от намотаните нишки след това преминава през т. нар. нищелки. Нищелките чрез педали се задвижват във вертикална посока. Непосредствено до нищелките (в посока на тъкача) се намира т. нар. бърдо. Представлява масивна дървена рамка с вградена решетка от здрави вертикално поставени дървени пластинки.  Совалката е носителката на напречно поставяния конец (вътък). И накрая изтъканото се навива на второто кросно.

30
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
Онлайн етнографска сбирка by Marusia Veleva - Illustrated by  НЧ Нов път 2011 - Ourboox.com
хурка
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book