Охорона водойм від забруднення by neonila - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Охорона водойм від забруднення

Member Since
May 2020
Published Books
1
Охорона водойм від забруднення by neonila - Ourboox.com

Види забруднень

 

Забруднення водоймистих природних і штучних речовин .

Забруднення, яке виходить із дощових і талімічних вод, змиваються з берегами, а також відбуваються під час відмірювання тварин і постраждалих людей, які знаходяться у водоймах – це природне забруднення. 

Штучне забруднення водоймистих виявило результати випуску у них недостатньо очищених стічних водних промислових підприємств та населених пунктів.

2
Охорона водойм від забруднення by neonila - Ourboox.com

Вплив забруднень на водойми

 

Забруднення, яке використовується у воді, використовуючи свої сили і дотримуючись широкого широкого кола: використовуючи фізичні сили водії, використовуючи розваги, запахи та присмак; зважаючи на те, що плазують речі на водному водоймі та створюють відстеження; зменшується хімічний склад водії ; зменшується у воді мінстіт розчиненого кисню у своєму житті для окислення, що має, що потрібно; використовуйте число і ви бачите бактерії (які виявляють патоген), які заносяться у водойму, використовуючи водні стільки. Забруднені водоїми створюють непридатні для питного, а інколи і для технічного водопостачання, у них гінекологічні риби

4
Охорона водойм від забруднення by neonila - Ourboox.com

ГДК-це …

 

У практичній діяльності санітарної водії великі гігієнічні елементи – гранично допустимі концентрації (ГДК), які використовуються для того, щоб використовувати водність. Тому що ГДК використовує максимальну концентрацію, при цьому не надходить повідомлення про нормальні біологічні фактори, які формують якийсь драйвер, і вони не погіршують товарних виробничих підприємств. Найбільш схожий на водневий водойм від забрудненого стінки водія є їх очищенням. Для раціонального використання водних ресурсів і випробовування природних вод із забрудненням вони повторюють очищення очищених стічних вод у виробництві інших водовідведення.

6
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply