нклюзивна освіта – перспектива нова. Хоч різні можливості – рівні права! Кожна дитина – це цілий світ, освіта, повага і рівність для всіх!
May 2019
Member Since
5
Published Books

Педагогіка партнерства: дитина, педагоги, батьки в інклюзивному просторі

by Nataliya

Artwork: Інклюзивна освіта – перспектива нова. Хоч різні можливості – рівні права! Кожна дитина – це цілий світ, освіта, повага і рівність для всіх

 

Картинки по запросу картинка круглий стіл інклюзивне навчання

 

Якщо дитина хвора – це біда.

Безсилі ми  буваємо,шкода.

Є шанс сьогодні, об’єднавши сили,

Когось з дітей поставити на крила!

Інклюзія в Україні розвивається не настільки швидко, як би хотілося представникам освіти й батькам дітей з особливими освітніми потребами.

1

Можливо, це відбувається через доволі слабке розуміння самого терміну «інклюзія», можливо через недостатній інформаційний супровід, певні історико-культурні особливості нашого суспільства.

 

 

 

2

 

 

Картинки по запросу картинка круглий стіл інклюзивне навчання

     Що насправді заважає результативному використанню ідей інклюзивного навчання та відповідного європейського досвіду в наших загальноосвітніх школах?

     Якими мають бути матеріально-технічні, навчально-методичні, психолого-педагогічні та кадрові умови успішного впровадження інклюзії?

     Чи потрібна інклюзія ВСІМ дітям з особливими освітніми потребами?

3

Запитання для обговорення:

Коли виникла потреба створити інклюзивні класи?

Чи проводилася підготовка вчителів до роботи в інклюзивних класах?

Як змінився процес організації навчання з появою інклюзивних класів?

Які переваги та недоліки для кожного учасника освітнього процесу інклюзивного навчання?

Хто займається координацією навчального процесу в інклюзивних класах, підтримкою вчителів, проведенням супервізій?

Які ще функції покладено на команду психолого-педагогічного супроводу школи?

Чи проводиться попередня робота з батьками дітей, дітьми в класі?

Які існують труднощі?

     

4

Що означає для закладу та його працівників інклюзивне навчання?

Для нас інклюзивне навчання у – це постійний пошук педагогічним колективом ефективніших шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх дітей. Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з різноманітних джерел для розробки індивідуального плану розвитку та реалізації його на практиці.

 

 

5

Протягом багатьох років ми зі своїми колегами стали звертати увагу на те, що серед наших учнів все більше і більше стало з’являтися дітей з різними медичними діагнозами. Серед них були діти, яким надавалося індивідуальне навчання, і діти, які з тих чи інших причин здобували освіту в звичайних класах. Важко було усвідомлювати, що ми часом не могли приймати правильне рішення в тій чи іншій ситуації при спілкуванні з такими дітьми. Для того, щоб правильно будувати свої відносини з дітьми, які мають порушення, ми повинні були мати уявлення про ці порушення.

Тому перше, що ми зробили – це те, що стали на семінарах, засіданнях педради знайомити членів педколективу з характеристикою дітей з особливими потребами та методами роботи з ними.https://schoololeksandrivka.blogspot.com/p/blog-page.html

6

Готуючись до уроку в інклюзивному  класі, вчителі інтегрують навчальний матеріал загальноосвітніх програм та програм для учнів за нозологіями так, щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. В таких умовах дуже важливо підібрати ефективні технології, методи та форми роботи, а якість навчально-виховного процесу значною мірою визначається діагностикою та корекцією. В інклюзивних класах наголос робимо в першу чергу на розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх фізичних, або розумових проблемах. А взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь.

 

7

8

 

Картинки по запросу панельна дискусія

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСіЯ “НАВЧАННЯ БЕЗ ПЕРЕШКОД: ЯК ЗРОБИТИ ШКОЛИ ІНКЛЮЗИВНИМИ?”

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

10

Пропозиції та кроки, які б уможливили або пришвидшили налагодження якісної освіти для дітей з особливими потребами:

до влади:

 • організувати навчальні зустрічі та тренінги для педагогів і освітян, на яких можна було б поширювати інформацію про особливості дітей з неповносправністю та вчити фахівців нових підходів до їхнього навчання;
 • вести просвітницьку тематичну кампанію для впровадження у дитячих садочках, школах, ВНЗ та інших навчальних інституціях;
 • реорганізувати навчальний простір і зробити його доступним, забрати наявні архітектурні бар’єри і не створювати нові;
 • провести необхідну роботу зі спрощення процедур для інклюзивного навчання;
11

до освітян:

 • організувати навчальні зустрічі та тренінги для учнів шкіл, які б висвітлювали питання цінності, рівності, як будувати дружні стосунки з дітьми з особливими потребами;
 • запровадити просвітницьку роботу серед батьків;
 • використовувати новітні методики у навчальному процесі дітей з особливими потребами;

Картинки по запросу картинка батьки дітей інклюзивників

12

 

до батьків:

 • об’єднуватися у спільноти для підтримки один одного і разом діяти;
 • розуміти виклики, які виникають перед освітянами і допомагати їм змінюватися і змінювати систему освіти;
 • активізувати волонтерський рух у своїх осередках;

Картинки по запросу картинка батьки дітей інклюзивників

13

 

до ЗМІ:

 • створити у своїх матеріалах образ гідної особи, якою б вона не була, керуватися повагою, а не жалістю;
 • всебічно і достовірно висвітлювати впровадження та реалізацію освітніх реформ для дітей з особливими потребами;
 • поширювати думку у суспільстві про необхідність інклюзивних класів у якнайбільшій кількості шкіл ;
 • створити інформаційну кампанію про освітні успіхи педагогів, реабілітологів, батьків, дітей, які мають особливі потреби і навчаються;
 • гідно висвітлювати працю та посаду «особливого» педагога.

Картинки по запросу картинка змі про дітей інклюзивників

14

Підсумок:

освіта стане справді інклюзивною лише тоді, коли в українські школи прийдуть реально підготовлені вчителі й асистенти, будуть створені спеціалізовані навчальні програми, підкріплені відповідним наочним матеріалом, а навчальні приміщення будуть пристосовані і обладнані для всіх нозологій інвалідності. Що ж до інклюзії загалом, то вона стане можливою лише тоді, коли міжнародні стандарти безбар’єрного простору, розумного пристосування та універсального дизайну, визначені Конвенцією про права осіб з інвалідністю і факультативним протоколом до неї, будуть забезпечені на рівні держави як у побуті, так і на об’єктах інфраструктури, освіти, культури тощо. Процес інклюзії має відбуватися одночасно в усіх сферах життєдіяльності суспільства, інакше в ньому неможливо буде забезпечити рівні права, рівні можливості та недискримінацію. Лише за цієї умови ми зможемо досягти як реального процесу інклюзивної освіти, так і інклюзії суспільства в цілому.

15

 

Картинки по запросу картинка інклюзія в україні

16

 

17

 

 

 

18

This free e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply

Translate »