Пенчо Славейков – живот и творчество by Radoslav Rachev - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Пенчо Славейков – живот и творчество

Member Since
Jun 2020
Published Books
1

Пенчо Славейков (1866-1912) е български поет, роден в гр. Трявна, който е един от участниците на литературния кръг “Мисъл”.

Родната къща на Пенчо Славейков

1

Портрет на П. Славейков от 1912 г.

2

Младежки години

 

 

Славейков е най-малкият син на Ирина и Петко Славейкови, които имат още шест деца. Учи в Стара Загора, където по-късно преподава и баща му. Става свидетел на опожаряването на града, което остава завинаги в съзнанието му.

 

След края на Руско-турската война той се премества в Сливен и после в Търново. През 1879 г. се установява в София, където учи до 1881 г. В същата година е арестуван баща му и младият Пенчо заминава за Източна Румелия.

3
Портрет от 1884 г. на Иван Карастоянов

Портрет на баща му Петко Славейков от 1884 г.

4

 

Любовта му към народното творчество се заражда през 1883 г., докато учи в Пловдив. Придружава баща си на много пътувания из България за езикови и фолклорни проучвания.

 

През януари 1884 г. заспива на заледената река Марица и получава тежко заболяване. Въпреки продължителното си лечение, поражения остават за цял живот – затруднено придвижване, говорене и писане.

Пенчо Славейков започва да гледа на страданието си като на велик учител.

5

Друг портрет на Пенчо Славейков

6

Творческа дейност

 

Първата му книга се нарича “Момини сълзи”, която включва интимна лирика. Една година след излизането ѝ, той разбира нейната незрелост, затова изземва всички непродадени екземпляри и ги изгаря.

 

През 1892 г. Славейков заминава да следва философия в Лайпциг. Оттам сътрудничи на списанията “Мисъл” и “Българска сбирка” и създава поемите “Ралица”, “Бойко” и “Неразделни”.

Сприятелява се с поетесата Мара Белчева.

7
Mara Belcheva.jpg

Портрет на Мара Белчева

8

 

 

Пенчо Славейков членува в Лайпцигското дружество на любителите на изкуството и Лайпцигското литературно дружество.

Творчеството му е силно повлияно не само от Мара Белчева, но и от десетки немски поети и философи.

https://blog.rual-travel.com/wp-content/uploads/2015/07/download1.jpg

Университетът в Лайпциг в края на XIX век

 

9

В кръга “Мисъл”

 

Поетът се завръща в България през 1898 г. и става член на Българското книжовно дружество. Помага в редакцията на сп. “Мисъл” и участва в едноименния литературен кръг, заедно с Пейо Яворов, д-р Кръстьо Кръстев и Петко Тодоров.

 

Любовта му с Мара Белчева е важен аспект от живота му. Двамата работят съвместно по поемата “Кървава песен”.

 

10

Литературният кръг “Мисъл” – Пенчо Славейков, Кръстьо Кръстев, Пейо Яворов и Петко Тодоров

11

 

 

Той е директор на Народната библиотека (1909 – 1911) и Народния театър (1908 – 1909).

През март 1911 г. е командирован в Цариград, Атина, Неапол, Соренто и Рим, за да се запознае с развитието на библиотечното дело. След завръщането си в София завършва част 2 на “Кървава песен”.

На 10 юли 1911 г. е уволнен от поста директор на Народната библиотека и заминава за чужбина. Търсейки лек за душата, той живее в различни италиански селища.

На 10 юни 1912 г. той умира в гр. Брунате.

12

Паметникът на Пенчо Славейков в гр. Брунате

13
https://blog.rual-travel.com/wp-content/uploads/2015/07/dsc_0358.jpg

Мемориалната плоча, поставена на къщата в Брунате, в която умира Пенчо Свавейков

14
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply