План методичного об’єднання на 2022 -2023 н.р. by REZNICHENKO LARYSA - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

План методичного об’єднання на 2022 -2023 н.р.

  • Joined Jul 2022
  • Published Books 1
План методичного об’єднання на 2022 -2023 н.р. by REZNICHENKO LARYSA - Ourboox.com

Методичне об’єднання класних керівників це структурний підрозділ внутрішкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

МО класних керівників у 2022-2023 навчальному році ставить такі завдання:

1.Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки.
2.Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.
3.Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями щодо форм і методів роботи.

2

Тематика засідань МО класних керівників і вихователів на 2022-2023 н.р.

І засідання  (серпень) Особливості організації виховної роботи в кризових умовах  на 2022-2023 навчальний рік

1.Аналіз роботи МО за 2021-2022 навчальний рік.

Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на 2022-2023 н.р.

2.Корегування та затвердження  плану роботи МО класних керівників і вихователів на 2022-2023 навчальний рік.

3. Нормативно-правове забезпечення виховного процесу на 2022-2023 н.р.:

– методичні рекомендації з питань організації виховної роботи на період дії правового режиму воєнного стану  у навчальних закладах у 2022 – 2023 навчальному році;

– про проведення Першого уроку у 2022 – 2023 навчальному році та проведення виховної роботи в кризових умовах.

3

4.Розгляд календарного планування  виховної роботи  на I семестр 2022-2023 навчального року.

 

5.Безпека освітнього простору  в кризових умовах: профілактика та підвищення стресостійкості класних керівників та вихователів. 

Арт-терапія. Психолог.

4

II засідання (жовтень) Тема: «Розвиток цифрової  компетентності. Організація онлайн-простору класного керівника та вихователя». Семінар-практикум.

1.Використання сучасних інформаційних технологій для візуалізації освітнього контенту, кроки до цікавих та захопливих виховних заходів.

Доповідь – тренінг.

2.Психологічний комфорт учасників дистанційної освіти, як зробити онлайн заняття ефективними та цікавими.

Практичні поради. Психолог.

3.Ефективна організація гурткової діяльності за допомогою сучасних інтерактивних сервісів при змішаному та дистанційному навчанні.

Презентація досвіду роботи. Керівники гуртків.

4.Створення цифрового продукту  до виховних заходів: покрокові інструкції, цікаві ідеї.

Практикум. Класні керівники, вихователі.

5

IIІ засідання (жовтень) Тема: Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти в сучасних умовах.

1.Напрямки роботи щодо підвищення рівня національно-патріотичного виховання учасників освітнього процесу в умовах сьогодення.

Доповідь

2.Впровадження стратегії волонтерства в освітній процес. Волонтерство під час війни.

Презентація досвіду. Пухаєва А.Ю., Рашевська Т.

3.Мистецтво як засіб ствердження національної самосвідомості та ідентичності.

Презентація досвіду. Керівники гуртків

4.Вплив воєнних дій в Україні на психологічне здоров’я дітей, підлітків і дорослих.

Консультація. Практичний психолог.

5. Розгляд календарного планування на II семестр.

Обговорення.

 

 

6

IV засідання (березень) «Виховний потенціал класних годин та шляхи його реалізації в Новій українській школі».

1. Класний керівник НУШ. Імідж в умовах дистанційного навчання. Неформальний підхід до класного керівництва.

Презентація досвіду роботи. Ситнік. О.І.

2. Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів в початковій школі НУШ.

Кругла К.Ю., керівники гуртків.

3. Інструменти синхронізації дошкільної освіти з НУШ, як запорука забезпечення наступності між суміжними ланками.

Самофал В.В.

4. Узагальнення досвіду роботи вихователів та класних керівників МО, поповнення варіативного банку за темою закладу.

Керівник МО.

7
План методичного об’єднання на 2022 -2023 н.р. by REZNICHENKO LARYSA - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content