Поняття про ціни by Канівець Наталя Віталіївна - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Поняття про ціни

Старший викладач з професійно-теоретичної підготовки з професії "Кухар"
 • Joined Apr 2020
 • Published Books 50

Тема: ПОНЯТТЯ ПРО ЦІНИ

 

 План

1.Поняття про ціни.

2.Нормативні документи регламентуючі ціноутворення в Україні.

 

1
 1. Поняття про ціни.

Ціна як комерційний механізм існує з тих пір, як виникло товарне виробництво і почав діяти закон вартості.

Закон вартості полягає в об’єктивній необхідності взаємокорисних відносин при обміні результатів праці між господарськими ланками на основі вартісної еквівалентності. Ціна — основна форма прояву цього закону.

2

За допомогою ціни реалізується необхідність:

 • відшкодування витрат виробництва і обігу;
 • забезпечення підприємств грошовими накопиченнями, достатніми для їх розвитку як товаровиробників;
 • економічне стимулювання науково-технічного прогресу;
 • підвищення ефективності виробництва і його інтенсифікація.
3

Сутність закону вартості виявляється:

 • у зміні цін під впливом руху вартості;
 • у вартісній формі обліку витрат живої праці;
 • у формуванні пропорцій виробництва товарів і розподілі праці між галузями;
 • у впливі на розвиток науково-технічного прогресу.
4

Ціна – це грошове вираження вартості товару, що зазнає впливу всіх умов відтворювального процесу, який лежить в основі виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Ціни, які використовуються в ринковій економіці виконують три основні функції:

обліково-вимірювальну,

розподільчу і

стимулюючу.

 

Обліково- вимірювальна функція ціни полягає в тому, що вона є способом обліку і вимірювання витрат суспільної праці на виробництво окремих видів продукції або послуг.

Розподільча функція зводиться до того, що за допомогою цін виробляється перерозподіл частини доходів суб’єктів господарювання і населення.

Стимулююча функція цін використовується для мотивації підвищення ефективності господарювання, забезпечення необхідної прибутковості кожному нормально              працюючому    виробникові,      посередникові   і                      безпосередньо продавцеві товарів виробничого і споживчого призначення.

5
6

Задачі ціноутворення:

 • встановлення ціни,   що   задовольняє  покупця   при   оцінці   корисності товару;
 • встановлення ціни, що дає можливість покрити витрати виробництва і обігу;
 • облік регулюючого впливу держави;
 • установлення цін, що забезпечують рівноправність кожного учасника руху товарів.

При цьому ціноутворення необхідно погоджувати з цілями і завданнями маркетингу і з товарною політикою підприємства.

7
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now