Поняття про ціни by Канівець Наталя Віталіївна - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Поняття про ціни

Старший викладач з професійно-теоретичної підготовки з професії "Кухар"
Member Since
Apr 2020
Published Books
49

Тема: ПОНЯТТЯ ПРО ЦІНИ

 

 План

1.Поняття про ціни.

2.Нормативні документи регламентуючі ціноутворення в Україні.

 

1
 1. Поняття про ціни.

Ціна як комерційний механізм існує з тих пір, як виникло товарне виробництво і почав діяти закон вартості.

Закон вартості полягає в об’єктивній необхідності взаємокорисних відносин при обміні результатів праці між господарськими ланками на основі вартісної еквівалентності. Ціна — основна форма прояву цього закону.

2

За допомогою ціни реалізується необхідність:

 • відшкодування витрат виробництва і обігу;
 • забезпечення підприємств грошовими накопиченнями, достатніми для їх розвитку як товаровиробників;
 • економічне стимулювання науково-технічного прогресу;
 • підвищення ефективності виробництва і його інтенсифікація.
3

Сутність закону вартості виявляється:

 • у зміні цін під впливом руху вартості;
 • у вартісній формі обліку витрат живої праці;
 • у формуванні пропорцій виробництва товарів і розподілі праці між галузями;
 • у впливі на розвиток науково-технічного прогресу.
4

Ціна – це грошове вираження вартості товару, що зазнає впливу всіх умов відтворювального процесу, який лежить в основі виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Ціни, які використовуються в ринковій економіці виконують три основні функції:

обліково-вимірювальну,

розподільчу і

стимулюючу.

 

Обліково- вимірювальна функція ціни полягає в тому, що вона є способом обліку і вимірювання витрат суспільної праці на виробництво окремих видів продукції або послуг.

Розподільча функція зводиться до того, що за допомогою цін виробляється перерозподіл частини доходів суб’єктів господарювання і населення.

Стимулююча функція цін використовується для мотивації підвищення ефективності господарювання, забезпечення необхідної прибутковості кожному нормально              працюючому    виробникові,      посередникові   і                      безпосередньо продавцеві товарів виробничого і споживчого призначення.

5
6

Задачі ціноутворення:

 • встановлення ціни,   що   задовольняє  покупця   при   оцінці   корисності товару;
 • встановлення ціни, що дає можливість покрити витрати виробництва і обігу;
 • облік регулюючого впливу держави;
 • установлення цін, що забезпечують рівноправність кожного учасника руху товарів.

При цьому ціноутворення необхідно погоджувати з цілями і завданнями маркетингу і з товарною політикою підприємства.

7
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book