Історія дошкільної освіти м.Києва в педагогічних портретах by Kristina - Illustrated by Інформаційний ресурс презентує педагогічні портрети освітян міста Києва, які зробили вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Києва у другій половині ХХ століття. У пропонованому виданні містяться біографічні нариси, фотографії, які розкривають особистісну і професійну історію вихователів дошкільних закладів міста Києва.Інформаційний ресурс розроблено за особовими джерелами, що зберігаються в архівах Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Історія дошкільної освіти м.Києва в педагогічних портретах

by

Artwork: Інформаційний ресурс презентує педагогічні портрети освітян міста Києва, які зробили вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Києва у другій половині ХХ століття. У пропонованому виданні містяться біографічні нариси, фотографії, які розкривають особистісну і професійну історію вихователів дошкільних закладів міста Києва.Інформаційний ресурс розроблено за особовими джерелами, що зберігаються в архівах Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Модератор проекту: Степаненко Крістіна Леонідівна, магістрантка спеціальності "Дошкільна освіта"
 • Joined Dec 2016
 • Published Books 3

Презентаційна лінійка педагогічних портретів

1.ГУБЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

2.ШЕЙКО МАРІЯ КІНДРАТІВНА

3.КОНДРАТЕНКО МАРІЯ ІВАНІВНА

4.ФРОЛОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

5.СУХЕНКО ЄВГЕНІЯ КОНСТЯНТИНІВНА

6.КУКЛОВСЬКА НАДІЯ ГРИГОРІЇВНА

7.ШОР ПОЛІНА БОРИСІВНА 

8.РУСІНА ОЛЕКСАНДРА ФЕДОРІВНА

9.ПЕТРАКІВСЬКА ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА 

10.ДЕГТЯР ДОРА ЙОСИПІВНА 

2
Історія дошкільної освіти м.Києва в педагогічних портретах by Kristina - Illustrated by Інформаційний ресурс презентує педагогічні портрети освітян міста Києва, які зробили вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Києва у другій половині ХХ століття. У пропонованому виданні містяться біографічні нариси, фотографії, які розкривають особистісну і професійну історію вихователів дошкільних закладів міста Києва.Інформаційний ресурс розроблено за особовими джерелами, що зберігаються в архівах Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. - Ourboox.com

Погляд в історію крізь призму сьогодення

(замість передмови)

Історія дошкільної освіти міста Києва розпочинається з кінця ХІХ століття й в своєму розвитку пройшла непростий шлях. В історичній ретроспективі дошкільне виховання міста Києва відчувало як занепад, так і злети. На кожному відтинку історико-педагогічного періоду воно розвивалося, удосконалювалось, набувало нових обрисів та здобутків. Творцями історії розвитку будь-якого педагогічного явища, у тому числі й дошкільного виховання є його постаті, які своєю діяльністю формують досвід, що є знаковим для кожного періоду.

З огляду на це, значущими для вивчення й розвою дошкільної освіти, є студіювання педагогічних портретів вихователів та завідувачів дошкільних закладів міста Києва, які працювали у другій половині ХХ століття. Педагогами цього періоду було зроблено внесок у розвиток теорії та практики дошкільного виховання як міста, так і України загалом. У педагогічному доробку освітян міста були питання розумового, естетичного, трудового, фізичного, морального виховання, виховання культури поведінки, підготовка дітей до навчання у школі, розвиток творчих здібностей дошкільників у різних видах діяльності. Ці питання залишаються пріоритетними у роботі сучасних дошкільних закладів, тому актуалізується потреба у вивченні, переосмисленні та адаптації прогресивних напрацювань педагогів попереднього періоду у практику сьогодення.

Пропоноване видання репрезентує здобутки заслужених працівників дошкільного виховання – освітян Києва. Створення проекту продиктоване вимогою часу, оскільки сприятиме критичному осмисленню напрацювань попередніх періодів.

Матеріали, що зібрані у цьому ресурсі мають як теоретичну, так і практичну значущість, спонукає відвідувачів до рефлексивних міркувань, зіставлень відкритого знання і сучасними паралелями розвитку дошкільної освіти.

Структура інформаційного ресурсу складається із таких компонентів:

 • презентаційна лінійка портретів;
 • передмови;
 • портретної галереї освітян міста Києва.

Пропонований ресурс є початком багатогранної біографічної серії. Через об’єктивні причини не всі педагогічні портрети представлені фотографіями або біографічними нарисами. Добираючи персоналії ми відали переваги тим постатям, які власною практичною діяльністю вплинули на розвиток дошкільного виховання, у діяльності яких є життєдайне джерело, що може розвиватися в умовах сьогодення. Значущим є те, що майже усі персоналії є маловідомими для педагогічного загалу, однак їхні здобутки знані не лише у місті Києві а й за його межами.

Сподіваймося, що знайомство освітянської спільноти з педагогічними портретами вихователів не просто розширить їх професійний світогляд, а й спонукатиме до власного творчого пошуку.

 

4

ГУБЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Життєпис

1902 р. народилася в селі Чічеріно Донецької області у сім’ї селянина
У 1912 р. закінчила народну школу, за порадою та допомогою вчительки продовжила навчання в сусідньому селі в 2-х класній школі
1917 р. вступила до 6 класу гімназії в м. Маріуполі (м. Жданів) і почала працювати (навчала учнів вдома)
1919 р. закінчила гімназію з золотою медаллю, цього року вступила до педагогічного класу єдиної трудової школи ІІ ступеня
1920 р. Закінчила навчання і почала вчителювати у цій же школі. У дошкільній групі проводила заняття, а у 5 класі викладала українську мову
1922 р. за направленням Спілки шкільних працівників ВНО поїхала вчитися до м. Харкова і вступила на навчання на факультет соціального виховання Інституту народної освіти
1923-24 рр. взяла в інституті відпустку. Восени повернулася до Харкова продовжити навчання
1924 -1926 рр. працювала вихователькою у дитячому садку № 26 м. Харкова, а увечері відвідувала лекції в інституті
1927 р. закінчила інститут й деякий час працювала в м. Харкові
1931 р. почала працювати районним інструктором-методистом
1932 р. призначена на посаду завідувача сектором дошкільного виховання міського районного методичного кабінету, де працювала до 1989 року.
1938 р. Вступила на навчання до аспірантури УНДІПу, де вчилася і працювала в кабінеті іграшки
1946 р. Закінчила аспірантуру й призначена була на наукову роботу у відділ дошкільного виховання Українського науково-дослідного інституту педагогіки
Із 1941 -1944 рр. Перебувала в евакуації у м.Актюбінськ, працювала в дитячому садку Промстрахкаси
1944 р. Після звільнення м.Києва, за викликом Міністерства освіти та УНДІПу, повернулася до м. Києва і продовжувала працювати в дошкільному відділі Науково-дослідного інституту педагогіки та в Міністерстві освіти.
1944 р. організувала Центральний науково-методичний кабінет з дошкільного виховання, працювала директором цього кабінету
У наступні роки Залишила роботу в Центральному методкабінеті та працювала лише в Науково-дослідному інституті педагогіки.

Написала і захистила дисертацію на тему «Творчі ігри як фактор розумового виховання дітей середнього дошкільного віку»

1959 р. вийшла на пенсію

 

Сфера професійних інтересів

У колі професійних інтересів Т.О. Губенко були питання що стосувалися:

 • розумового виховання дітей середнього дошкільного віку;
 • використання іграшок у родинному колі;
 • особливості організації ігрової діяльності дошкільників.

 

Результати практичної діяльності

 • організовувала перший в Україні Центральний дошкільний методичний кабінет, який фактично став осередком підвищення кваліфікації дошкільних працівників усієї республіки;
 • захистила дисертацію з теми «Творчі ігри як фактор розумового виховання дітей середнього дошкільного віку»

 

Бібліографія

 1. Губенко Т.О. Ігри та іграшки дітей дошкільного віку в сім’ї (1936)
 2. Губенко Т.О. Дитячі ігри / Т.О. Губенко // За комуністичне виховання дошкільника. – № 8. – 1938.
 3. Використання будівельного та природничого матеріалу в творчих
  іграх дітей / [Губенко Т.О., Сухенко Є.К.]. – К. : Видавництво «Рідна школа», 1941 р.
 4. Губенко Т.О. На допомогу вихователю дошкільних установ : посібник. / Т.О. Губенко. – Центральний Науково-методичннй кабінет К. : Видавництво «Рідна школа», 1946 р.
 5. Губенко Т.О. Завдання та організація виховної роботи в дитячому садку / Т.О. Губенко. – Вид-во «Радянська школа», 1946.
 6. Губенко Т.О. Значення гри у вихованні дітей / Т.О. Губенко // Радянська жінка, 1947.
 7. Губенко Т.О. Творчі ігри дітей / Т.О. Губенко // Радянська жінка. – №3. – 1950.
 8. Губенко Т.О. Дитячий садок Київського Червоного прапорного заводу «Арсенал» / Т.О. Губенко. – К.: «Радянська школа». – №10. – 1947.
 9. Губенко Т.О. Щасливе дитинство / Т.О. Губенко // Радянська освіта. – №9. – 1948.
 10. Губенко Т.А. Творческие игры, как фактор умственного воспитания детей
  дошкольного возрасте / Т.А. Губенко. – автореферат диссертации.
5

ШЕЙКО МАРІЯ КІНДРАТІВНА

Життєпис

1914 р. 18-річною дівчиною приїхала вчителювати в церковно-приходську 4-х трудову школу в с.Пекарщини на Волині
1916 р. Марія Кіндратівна переїхала вчителювати в рідне село Рудівку, на Чернігівщині
1921 р. приїхала до Києва на навчання, вступила в на дошкільний комплексний відділ педагогічного інститут, щоб одержати політично педагогічні знання та опанувати педагогічну майстерність з дошкільного виховання. Одночасно працювала спочатку куховаркою, а потім вихователькою в дитячому садку № 34, №7 м. Києва.
По закінченні інституту Марія Кіндратівна одержала рекомендацію на навчання до аспірантури, але продовжувала працювати вихователькою в дитячому садку № 157 Південно-Західної залізниці, вела громадсько-політичну роботу.
1932 р. працювала викладачем Київського педагогічного інституту їм. О.М. Горького, викладала «Педагогіку»

 

Сфера професійних інтересів

У колі професійних інтересів М.К. Шейко були питання що стосувалися організації фізичного виховання дітей дошкільного віку, зокрема проведення рухливих ігор дошкільників, занять із фізичної культури, проведення загартування.

 

Результати практичної діяльності

         М.К. Шейко було розроблено теорію та методику фізичного виховання дітей дошкільного віку. Основні результати наукових пошуків відображено в численних публікаціях автора, висвітлено у виступах та доповідях на науково-практичних конференціях.

 

Бібліографія

 1. Виховання правильної осанки у дошкільників [Текст] : посібник / М. К. Шейко ; Наук.-досл. ін-тут пед. МО УРСР . – Київ : Держ. учб.-пед. вид-цтво “Рад. шк.”, 1958. – 88 с. : іл.
 2. Ранкова гімнастика в об’єднаних дошкільних закладах [Текст] : посібник / М. К.Шейко. – Київ : Держ. учб.-пед. вид-цтво “Рад. шк.”, 1961. – 68 с. – (Бібліотечка дошкільного працівника). – Б. ц.
 3. Рухливі ігри дошкільників [Текст] : метод. мат. / М. К.Шейко. – 2-е вид., доп. – Київ : Держ. учб.-пед. вид-цтво “Рад. шк.”, 1962. – 252 с. : іл.
 4. Рухливі ігри дошкільників [Текст] : метод. мат. / М. К.Шейко ; Науково-дослідний ін-тут педагогіки М-ва освіти УРСР. – 3-е вид., доп. – Київ : Рад. шк., 1972. – 255 с. : іл. – 0.46 р.
 5. Рухливі ігри дошкільників [Текст] : метод. мат. / М. К.Шейко ; Науково-дослідний ін-тут педагогіки М-ва освіти УРСР. – Київ : Держ. учб.-пед. вид-цтво “Рад. шк.”, 1957. – 191 с. : іл.
 6. Рухливі ігри: на допомогу вихователям колгоспного дошкільного майданчика [Текст] : метод. мат. / М. К.Шейко ; Відділ дошк. вих-ня М-ва освіти УРСР. – Київ : Держ. учб.-пед. вид-цтво “Рад. шк.”, 1952. – 36 с.
 7. Рухливі ігри на свіжому повітрі для дітей дошкільного віку [Текст] : брошура для батьків і вихователів / М. К.Шейко. – Київ : Держ. мед. вид-цтво УРСР, 1952. – 70 с.
 8. Фізкультурні заняття в дитячому садку [Текст] : метод. мат. / М. К. Шейко ; Рухливі ігри дошкільників (М. К. Шейко ; метод. мат.)! . – Київ : Держ. учб.-пед. вид-цтво “Рад. шк.”, 1948. – 51 с.

 

6
Історія дошкільної освіти м.Києва в педагогічних портретах by Kristina - Illustrated by Інформаційний ресурс презентує педагогічні портрети освітян міста Києва, які зробили вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Києва у другій половині ХХ століття. У пропонованому виданні містяться біографічні нариси, фотографії, які розкривають особистісну і професійну історію вихователів дошкільних закладів міста Києва.Інформаційний ресурс розроблено за особовими джерелами, що зберігаються в архівах Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. - Ourboox.com

КОНДРАТЕНКО МАРІЯ ІВАНІВНА

Життєпис

 

липень 1896 р. народилась в родині селянина в с.Демощина Київської області
1916р. закінчила 8 класів жіночої гімназії в м. Переяславі, навесні цього ж року стала студенткою Університету та Вищих жіночих курсів
В м.Почаеві організовувала школу-осередок, де навчала дітей грамоти та рахунку
1918 р. переїхала до Києва і вступила на курси підготовки дошкільних робітників
1919 р. працювала на дитячому майдані і дитячому садку на Деміївці
1921 р. виїхала з Києва і працювала завідувачкою та вихователькою дитсадків в селах Прицьки і Н.Биков не Чернігівщині. Дитсадки були організовані при цукроварнях обслуговували вони дітей робітників заводу
1923 р. повернулась до Києва і вступила на вечірнє відділення дошкільного факультету Інституту Народної освіти. Поєднувала навчання з роботою завідувачем дитячого садка №9 м. Києва
1932 р. закінчила аспірантуру, почала викладати в м. Полтаві в інституті соціального виховання на кафедрі дошкільне виховання
вересень

1934 р.

повернулась до Києва, почала працювати в УНДІПі за сумісництвом в Київському обласному методичному кабінеті

 

Сфера професійних інтересів

У колі професійних інтересів М.І. Кондратенко були питання організації роботи різних типів дошкільних закладів: шкіл-осередків, дитячих садків, майданчиків, осередків. Розробляла організаційні умови функціонування таких типів навчальних закладів.

 

 

Результати практичної діяльності

 • підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми у різних типах дошкільних закладів;
 • висвітлення досвіду практичної діяльності на посаді завідувача на науково-практичних конференціях, семінарах;
 • дошкільні заклади, у яких працювала М.І. Кондратенко були базовими для слухачів Інститут підвищення кваліфікації.

 

 

8

ФРОЛОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Життєпис

 

серпень

1900 р.

народилась в м. Києві. У сім’ї лікаря та вчительки
1917 р. закінчила навчання у гімназії та вступила до Київського університету на історико-філологічний факультет
У 1920 р. закінчила навчання в університеті. Навчалася в музичній школі, готувалася до вступу в консерваторію
1922 р. вступила на навчання до консерваторії
1925 р. почала працювати вихователькою в дитячому садку № 14 у якому пропрацювала до 1984 року
1927 р. закінчила навчання в консерваторії. Вступила на 3-й курс в Інститут ім. Лисенко на факультет соцвосу.
1929-1930 рр. поєднувала роботу вихователя дошкільного закладу з проведенням занять з музики школі №1
працювала в дитсадку №81м. Києва
У 1940 р. вступила до аспірантури відділу дошкільної педагогіки Українського науково-дослідного інституту педагогіки
1960-1968 рр. обіймала посаду методиста у Київському інституті удосконалення кваліфікації вчителів
1963 р. вийшла на пенсію

 

 

9

СУХЕНКО ЄВГЕНІЯ КОНСТЯНТИНІВНА

Життєпис

 

народилася у с. Чапаєвка на Полтавщині в сім’ї селянина
1925 р. почала працювати вихователем в дитячому будинку для дітей переддошкільного і дошкільного віку. Євгенія Костянтинівна працювала безкоштовно, не маючи за свою працю ніякої винагороди, за винятком успіхів у роботі.
Поєднувала роботу з навчанням у Дніпропетровському інституті народної освіти, закінчила факультет соціального виховання
У 1929 р. вступила до аспірантури на відділ дошкільного виховання Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

У цей період працює асистентом кафедри дошкільної педагогіки Київського інституту соціального виховання

1986 р. Обіймала посаду завідувача кафедри цього інституту, за сумісництвом завідувала відділом дошкільної педагогіки Українського науково-дослідного інституту педагогіки.
У 1947 р. захистила кандидатську дисертацію із теми «Історія розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки 60-70-х років» (боротьба проти фребелізму).
Із 1942–1944 рр. під час Вітчизняної війни працює завідуючою дитячим комбінатом у м.Магнітки Челябінської області, викладає дошкільну педагогіку в педагогічному училищі
1944 р. повертається до Києва і приступає знову до своєї роботи в Українському науково-дослідному інституті педагогіки
1959 р. Євгенія Костянтинівна після тяжкої хвороби виходить на пенсію

 

Сфера професійних інтересів

         У колі професійних інтересів Є.К. Сухенко були питання історії дошкільної педагогіки, розвитку мови дітей дошкільного віку, виховання звукової культури мови.

 

Результати практичної діяльності

 • постійний дописувач журналу «За комуністичне виховання дошкільника» (з 1951 року «Дошкільне виховання»);
 • автор підручників із методики розвитку мови дітей в дитячому садку, виховання дитини дошкільного віку в сім’ї.

 

 

 

Бібліографія

 1. Сухенко Є.К. Виховання правильної звуковимови у дітей дошкільного віку, 1961 р.
 2. Сухенко Є.К. Виховання дитини-дошкільника в сім’ї / Є.К. Сухенко. – К. : Вища школа, 1963 р.
 3. Сухенко Є.К. Методика рідної мови : підручник для педучилищ / Є.К. Сухенко. – К. : Вища школа, 1964 р.
 4. Сухенко Є.К. Розвиток дошкільного виховання за 50 років : монографія / Є.К. Сухенко. – К. : Вища школа, 1964 р.
 5. Сухенко Є. Рідна мова в дитячому садку / Є.К. Сухенко. – К. : Вища школа, 1965 р.
 6. Сухенко Є. Горіння серця / Євгеня Сухенко // Дошкіл. виховання. – – № 10.
10
Історія дошкільної освіти м.Києва в педагогічних портретах by Kristina - Illustrated by Інформаційний ресурс презентує педагогічні портрети освітян міста Києва, які зробили вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Києва у другій половині ХХ століття. У пропонованому виданні містяться біографічні нариси, фотографії, які розкривають особистісну і професійну історію вихователів дошкільних закладів міста Києва.Інформаційний ресурс розроблено за особовими джерелами, що зберігаються в архівах Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. - Ourboox.com

КУКЛОВСЬКА НАДІЯ ГРИГОРІЇВНА

Життєпис

                                                             

1904 р. закінчила «Маріїнську»  гімназію у м. Миколаєві
1905 р. вступила на навчання до музичного училища у м. Києві
1916 р. отримала пропозицію очолити  школу фребелічек Київського товариства народних дитячих садків. У цей період Надія Григорівна  викладала співи у школі
У період із 1919 по 1921 рр. працювала інструктором підвідділу мистецтв тупрофобра.  У цей період до 1928 року викладала музичне виховання в школі народної консерваторії
З 1923 по 1927 рр. працювала завідувачем музичної частини і музичним інструктором  в дитячому містечку «Ленінське»
1924 р. вступила на навчання до Музично-драматичного інституту ім. Лисенка
У 1927 р. закінчила навчання в Інституті
Із 1926  по 1928 рр. працювала в 4-й музпрофшколі керівником класу музичного виховання
1926 р. одночасно почала працювати музичним вихователем в дитячому садку №1 завод «Арсенал»
Із 1928  по 1935 рр. обіймала посаду доцента в Інституті народної освіти, викладала в методику музичного виховання
У період із 1929 – 1932 рр. працювала консультантом з питань музичного виховання при «Дослідно-педагогічній станції»
1934 р. нагороджена грамотою «За гарну педагогічну роботу та громадську активність»
1939 р. нагороджена грамотою «За відмінну роботу в справі дошкільного виховання»
1950 р. отримала значок «Відмінника народної освіти»
1955-1958 рр. працювала викладачем методики музичного виховання на дошкільному факультету Київського педінституту інституту ім. Горького

 

Сфера професійних інтересів

У колі педагогічних інтересів Н.Г. Кукловської були питання теорії та методики музичного виховання дітей дошкільного віку. Педагогічна діяльність музичного керівника вплинула на подальший розвиток теорії і практики музичного виховання дітей у дитячому садку. В її доробку були книжки, методичні посібники, статті з питань музичного виховання дітей дошкільного віку. Досвід педагога можемо вважати новаторським для цього етапу розвитку дошкільного виховання.

 

Результати практичної діяльності

 • голова методичного об’єднання музичних працівників м. Києва;
 • постійний дописувач журналу «Дошкільне виховання»;
 • презентація та відзнака досвіду роботи з організації музичного та естетичного виховання в дошкільних закладах на Виставці досягнень народного господарства УРСР та СРСР;
 • у 1962 році досвід роботи Н. Кукловської із організації в дошкільних закладах музичного виховання, проведення музичних занять, організації дитячих музичних розваг експонувався на Виставці досягнень народного господарства СРСР. Педагог представила авторські оповідання, сюжет яких супроводжувався танцями і піснями;
 • презентація досвіду на міських та республіканських науково-практичних конференціях.

 

Бібліографія

 1. Музичний супровiд ранкової гiмнастики в дитячому садку : З передмовою / упоряд. Н.Г. Кукловська. – Київ : Радянська школа, 1961. – 168 с.
 2. Музично-ритмічні рухи вдитячому садку / [укл. Н.Г. Кукловська, П.І. Хаймович]. – К. : Радянська школа, 1963. – 368 с.
 3. Кукловська Н. Послухайте, малюки (Послушайте, малыши)/ Книга російською та українською мовами. –  Киів: Музична Україна, 1968 р. – 96 с. ноти.
 4. Кукловська Н. Слово до молодих / Н. Кукловська // Дошкільне виховання. – 1970. – № 1. – С. 35-36.

 

 

12
Історія дошкільної освіти м.Києва в педагогічних портретах by Kristina - Illustrated by Інформаційний ресурс презентує педагогічні портрети освітян міста Києва, які зробили вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Києва у другій половині ХХ століття. У пропонованому виданні містяться біографічні нариси, фотографії, які розкривають особистісну і професійну історію вихователів дошкільних закладів міста Києва.Інформаційний ресурс розроблено за особовими джерелами, що зберігаються в архівах Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. - Ourboox.com

 ШОР ПОЛІНА БОРИСІВНА 

Життєпис

Сфера професійних інтересів

У колі професійних інтересів П.Б. Шор були питання, що пов’язані із:

 • формуванням позитивних взаємин між дітьми,

 • вихованням моральних якостей дітей та пізнавальної активності,

 • ознайомленням дітей із природою, навколишнім життям рідного міста.

Результати практичної діяльності

 1. Презентація та відзнака досвіду з теми: «Виховання любові та інтересу у дітей дошкільного віку до професій дорослих» (1951) на педагогічних читаннях.

 2. Презентація та відзнака досвіду з теми: «Розповідання дітей як засіб навчання» (1953) на педагогічних читаннях.

 3. Публікації педагога надруковані у журналі «Дошкільне виховання».

14
Історія дошкільної освіти м.Києва в педагогічних портретах by Kristina - Illustrated by Інформаційний ресурс презентує педагогічні портрети освітян міста Києва, які зробили вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Києва у другій половині ХХ століття. У пропонованому виданні містяться біографічні нариси, фотографії, які розкривають особистісну і професійну історію вихователів дошкільних закладів міста Києва.Інформаційний ресурс розроблено за особовими джерелами, що зберігаються в архівах Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. - Ourboox.com

РУСІНА ОЛЕКСАНДРА ФЕДОРІВНА

Життєпис

30 березня 1927 р. Народилась в с. Цареконстантинівка Дніпропетровської області в сім’ї селянина.
Із 1933 по 1944 рр. Навчалася у середній школі.
1945 року Вступила на навчання до ветеринарного інституту.
У 1946 році Одружилася й у період з 1946 по 1954 рр. займалась виховання двох дітей.
У 1954 році Зарахована на посаду вихователя в дошкільний заклад №118 м. Києва.
1958 року Переведена на посаду вихователя дошкільного закладу №158 м. Києва.
З 3 травня 1961 року Обіймала посаду завідувача дошкільним закладом №169, а з 1 серпня 1961 – завідувач дошкільним закладом №326.
З 1961-1966 рр. Навчалася у Київському педагогічному інституті
Відмінник народної освіти УРСР
16
Історія дошкільної освіти м.Києва в педагогічних портретах by Kristina - Illustrated by Інформаційний ресурс презентує педагогічні портрети освітян міста Києва, які зробили вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Києва у другій половині ХХ століття. У пропонованому виданні містяться біографічні нариси, фотографії, які розкривають особистісну і професійну історію вихователів дошкільних закладів міста Києва.Інформаційний ресурс розроблено за особовими джерелами, що зберігаються в архівах Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. - Ourboox.com

ПЕТРАКІВСЬКА ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА 

Життєпис

Народилася 29.10.1900 року у м. Києві, знаний український педагог, методист із дошкільного виховання, заслужений учитель Української РСР (з 1957). З 1916 працювала в дитячих садках м. Києва. У період із 1924–1967 роки очолювала дитячий садок №1 «Орлятко» заводу «Арсенал». Автор низки методичних праць із дошкільної педагогіки. Померла у м. Києві, 25.06.1969 р.

За час педагогічної діяльності вона розробила унікальну систему роботи дошкільного закладу, досвід якого був відомий не лише освітянам Радянського Союзу, а й педагогам Ірану, Греції, Сполучених Штатів Америки.

18
Історія дошкільної освіти м.Києва в педагогічних портретах by Kristina - Illustrated by Інформаційний ресурс презентує педагогічні портрети освітян міста Києва, які зробили вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Києва у другій половині ХХ століття. У пропонованому виданні містяться біографічні нариси, фотографії, які розкривають особистісну і професійну історію вихователів дошкільних закладів міста Києва.Інформаційний ресурс розроблено за особовими джерелами, що зберігаються в архівах Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. - Ourboox.com
Історія дошкільної освіти м.Києва в педагогічних портретах by Kristina - Illustrated by Інформаційний ресурс презентує педагогічні портрети освітян міста Києва, які зробили вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Києва у другій половині ХХ століття. У пропонованому виданні містяться біографічні нариси, фотографії, які розкривають особистісну і професійну історію вихователів дошкільних закладів міста Києва.Інформаційний ресурс розроблено за особовими джерелами, що зберігаються в архівах Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. - Ourboox.com

Результати практичної діяльності дошкільного закладу №1 «Орлятко» заводу «Арсенал»:

 

 • багаторічний досвід роботи колективу відзначений нагородами: Дипломом другого ступеня (1961), Дипломом ІІІ ступеня (1974), однією великою срібною, трьома малими срібними і трьома бронзовими медалями (1961) на Виставці досягнень народного господарства СРСР, Почесною грамотою заводу «Арсенал» (1964) та ін.;
 • дошкільний заклад був експериментальним майданчиком для наукових досліджень Українського науково-дослідного інституту педагогіки. Неодноразово працівники Київського міського інституту вдосконалення кваліфікації вчителів вивчали досвід роботи вихователів та висвітлювали його на сторінках журналу «Дошкільне виховання». Дитячий садок був базовим для підвищення кваліфікації педагогів дитячих садків м. Києва та області;
 • діяльність дошкільного закладу описана дослідниками його історії. Пріоритетними напрямами роботи були: розумове, фізичне, моральне, трудове, естетичне виховання дітей, формування культурно-гігієнічних навичок та культури поведінки. Фізичне виховання було спрямоване на загартування дитячого організму завдяки ходьбі босоніж, сонячним та повітряним ваннам, обливанню водою, прогулянкам на свіжому повітрі протягом усього року, ранковій гімнастиці та гімнастиці після сну;
 • у повсякденному житті вихователі пропонували дітям різні форми роботи: ігри, праця в природі, читання художніх творів, участь у театралізованих заходах, святах та розвагах.
21

ДЕГТЯР ДОРА ЙОСИПІВНА 

22
Історія дошкільної освіти м.Києва в педагогічних портретах by Kristina - Illustrated by Інформаційний ресурс презентує педагогічні портрети освітян міста Києва, які зробили вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Києва у другій половині ХХ століття. У пропонованому виданні містяться біографічні нариси, фотографії, які розкривають особистісну і професійну історію вихователів дошкільних закладів міста Києва.Інформаційний ресурс розроблено за особовими джерелами, що зберігаються в архівах Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. - Ourboox.com

Пріоритетні напрями виховання дітей дошкільного віку в дитячих садках м. Києва (1951–1990)

Напрями виховання Номер дошкільного закладу П.І.П.

вихователя

Розумове виховання Дошкільний заклад № 433 Т. Куринкова
Дошкільний заклад № 115 К. Тимофєєва
Дошкільний заклад № 212 М. Маріко
Дошкільний заклад № 4/70 Б. Затуловська,

В. Тарановська

Дошкільний заклад № 33 Є. Чегеринова-Єрмак
Дошкільний заклад № 71 Н. Савінова
Дошкільний заклад №97 В.Шевченко
Навчання дітей Дошкільний заклад №607 О.Кириченко
Дошкільний заклад №8 В.Біловол
Дошкільний заклад №328 К.Присяжнюк
Дошкільний заклад №62 І.Боглюкова
Дошкільний заклад №665 Н.Паламарчук
Дошкільний заклад №660 А.Лобода
Дошкільний заклад №579 Н.Турман
Естетичне виховання Дошкільний заклад № 1 «Орлятко» заводу «Арсенал» Ю. Петраківська
Дошкільний заклад № 431 Л. Гутник
Дошкільний заклад № 1 «Орлятко» заводу «Арсенал» Н. Кукловська,

В. Годіна

Дошкільний заклад № 231 С. Шоломович
Ознайомлення дітей із природою Дошкільний заклад № 87 Л. Кравець
Дошкільний заклад № 407 В. Мазуренко
Дошкільний заклад № 6/105 Н. Небога
Дошкільний заклад №260 О.Фоя
Дошкільний заклад №407 «Зірочка» Л.Железняк
Трудове виховання Дошкільний заклад № 115 К. Тимофєєва
Дошкільний заклад № 61 І. Кулакова
Дошкільний заклад №328 К.Присяжнюк
Дошкільний заклад №402 К.Долюк
Фізичне виховання Дошкільний заклад № 12 І. Володарська
Дошкільний заклад № 1/43 С. Рапопорт
Дошкільний заклад № 115 С. Поспєлова
Дошкільний заклад № 461 О. Єрмак
Моральне виховання Дошкільний заклад № 59 А. Хлистуненко
Дошкільний заклад № 69 Р. Мануліс
Дошкільний заклад № 107 Д. Дворкіна
Дошкільний заклад № 449 Г. Сидоренко
Дошкільний заклад № 420 Г. Аблекова
Дошкільний заклад № 461 О. Єрмак
Дошкільний заклад № 212 М. Маріко
Дошкільний заклад №115 К.Тимофеєва
Дошкільний заклад №346 Л.Станкевич
Дошкільний заклад №146 С.Горницька
Дошкільний заклад №318 К.Абарбарчук
ФЕМУ Дошкільний заклад №343 Г.Кондратюк
Виховання культури поведінки Дошкільний заклад №256 Н.Ішакова
Підготовка дітей до навчання у школі Дошкільний заклад №348 М.Перель
Розвиток творчості дітей у творчих іграх Дошкільний заклад №33 Є.Чигиринова-Єрмак
Дошкільний заклад №123 Н.Новожилова
Дошкільний заклад №449 Г.Сидоренко
Дошкільний заклад №115 М.Соколовська

 

24

НАГОРОДИ АВТОРАМ І АКТИВІСТАМ ЖУРНАЛУ

«ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ»

(педагогічні працівники дошкільних закладів м. Києва)

 

За багаторічне творче співробітництво з науково-методичним журналом «Дошкільне виховання», пропаганду на його сторінках новітніх наукових знань і передового педагогічного досвіду і в зв’язку з 60-річчям видання наказом Міністра народної освіти УРСР від 5 червня 1991 року нагороджено групу наших авторів і активістів:

 

АСТАХОВУ Галину Максимівну – завідуючу дошкільним дитячим закладом N9 200 м. Києва;

БАКУН Ганну Максимівну – вихователя-методиста дошкільного дитячого закладу № 730 м. Києва;

БУРАКОВУ Тетяну Іванівну –  вихователя дошкільного дитячого закладу № 407 м. Києва;

ГАЛУХ Людмилу Григорівну – вихователя дошкільного дитячого закладу № 498 м. Києва;

ДАВИДЕНКО Марію Олексіївну – завідуючу дошкільним дитячим закладом № 341 м. Києва;

ЄВТУШЕНКО Ольгу Олексіївну – інспектора дошкільних дитячих закладів Дарницького шовкового комбінату м. Києва;

ЖИТКЕВИЧ Лідію Платонівну – завідуючу дошкільним дитячим закладом № 768 м. Києва;

ЗАГУРУ Олександру Михайлівну – вихователя дошкільного дитячого закладу № 279 м. Києва;

ЗБАРСЬКУ Людмилу Петрівну – завідуючу дошкільним дитячим закладом № 285 м. Києва;

КАМЕНЧУК Марію Григорівну – вихователя дошкільного дитячого закладу № 1 м. Києва;

КОВАЛЕНКО Тетяну Анатоліївну – вихователя дошкільного дитячого закладу № 725 м. Києва;

КОРНІЄНКО Валентину Василівну – завідуючу дошкільним дитячим закладом № 736 м. Києва;

КУЗЬМЕНКО Валентину Іллівну – методиста дошкільного виховання Ленінського районного методичного кабінету м. Києва;

ЛУГОВУ Раїсу Семенівну – вихователя дошкільного дитячого закладу № 738 м. Києва;

ОНІЩЕНКО Ольгу Юхимівну – завідуючу дошкільним дитячим закладом № 127 м. Києва;

ПАВЛИШ Валентину Миколаївну – вихователя дошкільного дитя­чого закладу № 484 м. Києва;

ПАСОВСЬКУ Ірину Борисівну – вчителя-дефектолога дошкільного дитячого закладу № 335 м. Києва;

РУБАН Олександру Василівну – завідуючу методичним кабінетом дошкільного виховання ВО «Київський радіозавод»;

РЯБОКОНЬ Наталію Павлівну – вихователя дошкільного дитячого закладу № 143 м. Києва;

СЕМОНЕНКО Ганну Онисимівну – завідуючу дошкільним дитячим закладом № 354 м. Києва;

СІЧКАР Ніну Олександрівну –вихователя дошкільного дитячого закладу № 225 м. Києва;

СМІЩЕНКО Людмилу Володимирівну – завідуючу дошкільним дитячим закладом № 212 м. Києва;

СОЛНИШКІНУ Віру Іванівну – вихователя дошкільного дитячого закладу № 115 м. Києва;

СТРИЦУ Неонілу Аркадіївну – вихователя дошкільного дитячого закладу № 334 м. Києва;

УНІКОВСЬКУ Любов Панасівну – завідуючу дошкільним дитячим закладом № 559 м. Києва;

ХОМЕНКО Ірину Борисівну – інспектора відділу народної освіти виконкому Ленінградської районної Ради народних депутатів м. Києва;

ЧЕРНОБАЙ Валентину Олександрівну – вихователя дошкільного дитячого закладу № 508 м. Києва;

ШВЕЦЬ Ольгу Данилівну – вихователя дошкільного дитячого закладу № 365 м. Києва.

25
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content