Практичні заняття – перевернутий урок by Миронюк Л.В., Дишлюк О.В. - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Практичні заняття – перевернутий урок

Миронюк Л.В., учитель історії Маньківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №1 Маньківської районної ради Черкаської області Дишлюк О.В., учитель Read More
 • Joined Jan 2019
 • Published Books 1

Ресурс розроблено відповідно до програми  з історії України та інформатики для 8  класу,  відповідно до підручників  для  8  класу з історії України (О.В.Гісем,  О.О.Мартинюк.  – Х.:  Вид-во  «Ранок», 2016.  – 256  с.:  іл.) та з інформатики (Н.В.Морзе, О.В.Барна, В.П.Вембер. – К.: УОВЦ «Оріон», 2016. – 240 с.: іл.)

Серію цифрових ресурсів створено до теми «Практичні заняття – перевернутий урок». Автори посібника використали методи та прийоми самостійної навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності учнів на уроках історії та інформатики – перевернутий клас (англ. flipped classroom). Так називають метод навчання, при якому вся теоретична і лекційна програма вивчається вдома, а в класі з учителем детально розбираються завдання і вправи по темі. Ця робота є яскравим прикладом як можна використати знання отримані на уроках з історії  під час виконання практичних з інформатики і навпаки.

Посібник містить методичні рекомендації, зібрані та систематизовані матеріали до уроків, відеофайли, інтерактивні вправи, створені за допомогою онлайнових сервісів LearningApps.org, які (можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою та як індивідуальні вправи), посилання на матеріали, створені у програмі Thinglink.com, роботу з он-лайн дошкою Padlet, створені учнями презентації та відеоролики, тестові завдання, QR-коди.

2
Практичні заняття – перевернутий урок by Миронюк Л.В., Дишлюк О.В. - Ourboox.com

Вступ

Сьогодні новий час, який вимагає реформ.  Американський психолог Джон Дьюї, говорив: «Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо вчити сьогодні так, як вчили цьому вчора».

І дійсно так, міняється час, змінюються вимоги до вміння користуватися знаннями, інформацією, яку отримує учень; змінюються вимоги до  ролі вчителя:  він повинен стати організатором навчального процесу, і розвивати у дитини вміння «вчити вчитися».

Це методика XXІ ст., яка на Заході існує впродовж 15 років. Можливість отриману інформацію трансформувати, перевести з когнітивного рівня на конструктивний, діяльний.  Отже, це форма активного навчання. Учні самостійно опрацьовують теоретичний матеріал, а в класі час використовується на виконання практичних завдань. Ось і ми вирішили побудувати практичні за цим принципом.

Перевернутий клас (англ. flipped classroom) – принцип навчання, за яким основне засвоєння нового матеріалу учнями відбувається вдома, а час аудиторної роботи виділяється на виконання завдань, вправ, проведення лабораторних і практичних досліджень, індивідуальні консультації вчителя тощо.

Ідея «перевернутого навчання» полягає в попередньому ознайомленні учнів у позаурочний час з новим навчальним матеріалом  за завчасно підготовленим планом учителя, також додається перелік джерел, відео-, аудіоматеріали, а вже на уроці, опираючись на отриманні знання, короткий розбір проблемних моментів, закріплення теоретичних знань і вироблення практичних навичок. Оцінювання засвоєння нового матеріалу проводиться в кінці того ж самого уроку за допомогою виконання завдань  тестування, підготовлених  презентацій,  відеороликів. Дуже добре, коли можна використати взаємозв’язок між предметами. Так,  проаналізувавши програму з інформатики, ми дійшли висновку, що при виконанні практичних робіт  можна використовувати уже отримані знання з історії (створення  потокових (відео-) презентацій)  і навпаки, коли діти вивчили з інформатики тему «Створення QR-кодів» використати отримані знання на уроці історії як інтерактивну гру. Усі вчителі сьогодні нарікають на проблему телефонів. Це також можливість під час уроку використати пристрасть дітей до своїх смартфонів на користь учителя (не завжди є можливість потрапити до кабінету інформатики),  а так створені заздалегідь інтерактивні вправи можна вирішувати з допомогою телефонів при наявності мережі Інтернет. Пропонуємо структуру уроку, але знову вибір залишається за вчителем.

 

 

4

Структура уроку

 1. Мотивація

Урок  починається  з досвіду, а не з оголошення теми, як на традиційному уроці.

Мета:  пробудити інтерес через практичну діяльність, щоб учні отримали практичний досвід. Для практики підійдуть  листи, матеріали для створення книги,  документи тощо.

 1. Закріплення

Мета: закріплення теорії: відео, текст, гіперпосилання.

 1. Вивчення нового матеріалу

Формування компетенцій. Тепер учні мають зв’язати той досвід, що отримали і теорію, яку почули. Потім видати у вигляді  потокової (відео-) презентації, QR-кодів, презентацій тощо.

Мета: осмислити досвід через теорію, що отримали

 1. Оцінювання

Демонстрація досвіду:  показ відеопрезентацій, презентацій, зчитування інформації через  QR-код, розв’язання інтерактивних вправ, кросвордів, ребусів, перевірка себе за допомогою тестів.

Мета: вивчили, осмислили, використати.

 1.  Дебрифінг

Дебрифінг – підведення  підсумків уроку. Заключний етап уроку, на якому зазвичай учитель запитує, що було ефективно на уроці, що – ні, збирає побажання, зауваження, в підсумку узагальнює вивчене  й спонукає до подальшого самостійного і більш глибокого вивчення матеріалу.

Карта  для дебрифінгу

 • Я зрозумів,що….
 • Мені сподобалося….
 • Мені  пригодиться….
 • Я змінив би ….
 • Питання, на які бажаю знайти відповідь….
 • Я не зрозумів….

Практика показує, що технологія «перевернутого навчання»  дає змогу істотно покращити показники успішності, але  вибір за  вчителем,  адже   підготовка сценарію уроку вимагає від учителя затрати часу, знання ІКТ, творчості,  поглиблення  знань (учні можуть задати різнопланові запитання), вміння конструювати й перебудовувати урок, співпраця з учителями-предметниками. У контексті «переверненого навчання» виникає чимало запитань. На нашу думку, єдиний спосіб вирішення зазначеної проблеми полягає в тому, щоб матеріали,  які використовуються в зазначеній технології, були цікавими та насиченими.

 

5
Практичні заняття – перевернутий урок by Миронюк Л.В., Дишлюк О.В. - Ourboox.com

Опираючись на презентацію, знання учнів та відеофільм, опрацьовуємо навчальний матеріал:

https://docs.google.com/presentation/d/1vBh_7lgb37AVAxbVmr-NLwRhiHpTkHH0KP7ZmaSFO_Q/edit#slide=id.p1;

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgwacAj0NH4dKh1gwc9aFH3pi2m92uyO.

Учні презентують створені напередодні QR-коди:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgwacAj0NH4dKh1gwc9aFH3pi2m92uyO.

Для роботи з історичними документами ділимо клас на групи:

https://docs.google.com/document/d/1CLptLgPEf3VvywHCKMUTLQ6D9BACbZyaGxdowDXu3-o/edit#heading=h.jykqp7h1vcy.

Обговорення проводиться відповідно до “Пам’ятки роботи з історичними документами”.

Завершальний етап уроку – перевірка знань за допомогою тестів:

https://docs.google.com/forms/d/1qT8c7P3RA1-noFMK94toUCi8lNNB9kUn1FVUAvijzIY/edit.

7

Пам’ятка роботи з історичним джерелом

Робота з документом – один з видів діяльності вчителя й учнів у процесі навчання історії. Дослідження історичних джерел може відбуватися різними шляхами, які, відповідно, вимагають використання різних видів лабораторно-практичних (дослідницьких) робіт.

 1. Уважно прочитати зміст історичного джерела.
 2. Виділити в тексті головне і другорядне.
 3. Звернути увагу на час написання джерела.
 4. Порівняти свої знання про історичну подію з інформацією, яку містить джерело.
 5. Висловити власну думку щодо даного історичного джерела.

Під час аналізу джерела знайдіть відповідь на запитання:

 1. Хто? Хто зробив чи написав це?

1.1. Яку посаду він/вона обіймає, яке займає становище?

1.2. Як могли вплинути на автора історичні події чи загальна ситуація в цей період?

1.3. За яких історичних обставин він з’явився?

1.4. Що являє собою документ за змістом і формою (опис історичної події сучасником, оцінка події істориком, законодавчий акт…)?

1.5. Про що розповідається в документі? Яка сторона подій чи явища замовчується?

1.6. Які почуття викликає документ у читачів?

1.7. Що вас здивувало в цьому документі, а що вразило?

 1. Що? Про що воно нам розповідає? Про що воно нам не розповідає?

2.1.Якщо документ має поглибити ваші знання про якесь історичне явище, подію чи особу, пригадайте, що вам уже відомо про це.

 1. Коли? Коли це було написано? Який історичний контекст?

3.1. Які особливості того періоду або ідеї могли вплинути на автора?

 1. Де? Де ці події мали місце або чого вони стосуються?
 1. Чому? Чому це було зроблено чи написано? Чи існувала якась конкретна причина? Чи можна розкрити цю причину шляхом читання між рядків:

5.1.  визначення, на яку аудиторію розрахована робота;

5.2.   аналізу мови та стилю, які були використані у роботі?

 1. Як? Яким чином воно було побудоване чи зведене разом? Як його можна порівняти з іншими доступними джерелами?
8
Практичні заняття – перевернутий урок by Миронюк Л.В., Дишлюк О.В. - Ourboox.com

На Googlе-диску у папці “Замки та фортеці України” розміщені текстові документи з переліком замків і фортець України з посиланням на інтернет-джерела для самостійного опрацювання:

https://docs.google.com/document/d/1rCb4IfQS7bJkuftXng-622T9go-a79OjETwzU-ARJP0/edit

Учні класу діляться на групи або пари. Кожна група або пара представляє свою роботу у вигляді презентації або відеопрезентації.

Зразки робіт учнів:

https://docs.google.com/presentation/d/1fZgWOovr-vaGJ2zOzNN0Rj3kn0OtBZ97pvazuMbSdbE/edit#slide=id.p;

https://docs.google.com/presentation/d/175nuc7glZ_fTPGswpXo6SpQo9yKY55aXP8j4Df7SaBs/edit#slide=id.p;

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eJnRy63TzqOxv_CAaWtuAxsBVsRB2fKz.

По завершенню роботи учням можна запропонувати створити спільну інтерактивну карту в програмі Thinglink.com, вказавши на ній замки і фортеці України з посиланнями на їх роботи та відео з мережі Інтернет.

https://www.thinglink.com/scene/1139136264239316995

10
Практичні заняття – перевернутий урок by Миронюк Л.В., Дишлюк О.В. - Ourboox.com

Перед виконанням практичної роботи учням було запропоновано опрацювати матеріали, які зібрані і розміщені на інтерактивній дошці Padlet або самостійно відшукати інформацію з даної теми.

https://uk.padlet.com/lesyamuronyk/acr0g3pxle6q

Для перевірки знань пропонуємо використати інтерактивні вправи у програмі LearningApps:

https://learningapps.org/display?v=pi2yk4fy319;

https://learningapps.org/display?v=pnm45y31n19.

Тести:

https://in.ck.ua/ua/konkurs/test-chy-vzyaly-b-vas-u-kozacke-viysko;

http://indragop.org.ua/tests/0-13-0.

12
Практичні заняття – перевернутий урок by Миронюк Л.В., Дишлюк О.В. - Ourboox.com

На попередньому уроці учні отримали завдання з історії: відшукати інформацію про соратників Богдана Хмельницького, спираючись на пам’ятку “Як скласти історичний портрет”

https://uk.padlet.com/lesyamuronyk/l9qcnt6vther

Та з інформатики: ознайомитися із  створенням проекту у програмі “Кіностудія”.

 

Як скласти історичний портрет?

   1. Як відбувалося становлення особистості історичного діяча?

1.1. Де і коли він народився?

1.2. Де і в яких умовах жив, зростав, виховувався?

1.3. Як формувалися його погляди?

2. Особисті якості й риси характеру.

2.1. Як особисті якості діяча впливали на його діяльність?

2.2. Які з його особистих якостей вам подобаються, а які ні?

3. Діяльність історичного діяча.

3.1. Схарактеризуйте основні справи його життя.

3.2. Які успіхи й невдачі були в його справах?

3.3. Які верстви населення підтримували його діяльність, а які ні, і чому?

3.4. Хто був його друзями, а хто ворогами, і чому?

3.5. Якими були наслідки його діяльності:

а) для сучасників; б) для нащадків.

        3.6. За що людство пам’ятає цю людину?

4. Яке ваше особисте ставлення до історичного діяча?

4.1. Які почуття викликає у вас його діяльність?

4.2. Як ви ставитеся до засобів і методів його діяльності? Обґрунтуйте свою позицію.

14

На початку уроку відбувається жеребкування шляхом зчитування інформації з QR-коду. Учні повинні, зчитавши код, відгадати чий історичний портрет із соратників Богдана Хмельницького їм потрібно буде скласти.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wuX7zGPdwj-gKA9UixuDXIUZmzx8YDT.

Перевірити отриманні знання можна за допомогою тесту, створеного у Google-формі:

https://docs.google.com/forms/d/19WRRBPjTpdFneX3T-ZDFCnIuJoeSQHrJH23VoHwgEgc/edit

На уроці інформатики при вивченні теми “Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо та відеоряду” учні застосовують отримані знання з історії при виконанні практичної роботи.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wuX7zGPdwj-gKA9UixuDXIUZmzx8YDTm

По завершенню роботи школярі презентують свої роботи:

 1. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wuX7zGPdwj-gKA9UixuDXIUZmzx8YDTm
 2. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wuX7zGPdwj-gKA9UixuDXIUZmzx8YDTm
 3. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wuX7zGPdwj-gKA9UixuDXIUZmzx8YDTm
15
Практичні заняття – перевернутий урок by Миронюк Л.В., Дишлюк О.В. - Ourboox.com

Спираючись на пам’ятку (зразок у практичній роботі №1) роботи з історичними документами, самостійно опрацювати документи:

 1. Березневі статті – https://www.thinglink.com/scene/1139579581959766017
 2. Гадяцький договір –  https://www.thinglink.com/scene/1139585319767638017
 3. Конституція Пилипа Орлика –   https://www.thinglink.com/scene/1139592451397255169

Для узагальнення знань і підведення підсумків пропонуємо написати твір-роздум “Яким чином дані документи гарантували збереження суверенітету Козацької держави”.

17

Використані інтернет-ресурси:

18
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content