Призначення торгових знижок by Канівець Наталя Віталіївна - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Призначення торгових знижок

Старший викладач з професійно-теоретичної підготовки з професії "Кухар"
Member Since
Apr 2020
Published Books
49

Торгова націнка в роздрібній торгівлі – це складова частина роздрібної (продажної) ціни товару. Торгова націнка являє собою додану вартість до купівельної. Торгова націнка в організаціях торгівлі призначена для відшкодування витрат на продаж, отримання прибутку і сплати непрямих податків. Органи виконавчої влади України можуть вводити державне регулювання націнок на продукцію, що реалізується  через заклади ресторанного  господарства.

На підприємтсвах  ресторанного господарства, що здійснюють масовий випуск однорідної продукції у статті: «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» показується виробнича собівартість реалізованої продукції (послуг).

На підприємтсвах  ресторанного господарства, що виготовляють та реалізують продукцію за індивідуальним замовленням — собівартість реалізованої продукції (послуг), яка визначається за стандартом П(С)БО 9, включає  витрати  з придбання сировини та товарів, їх транспортування, та інші, які пов’язані з придбанням сировини та товарів, доведенням їх до готовності і вони придатні для споживання.

1

Націнка, яка відображає ціну послуги підприємства ресторанного господарства, є джерелом валового доходу.

В цілях забезпечення рентабельності діяльності підприємств ресторанного господарства і покриття витрат застосовують націнку ресторанного господарства. Торгова націнка у ресторанному господарстві повинна відшкодовувати витрати обігу та  витрати на виготовлення власної продукції. Націнки на товари і продукти у ресторанному господарстві визначаються у первинних документах з надходженням і вибуттям запасів. Такими документами є товарно – транспортні накладні, рахунки – фактури, накладні на внутрішнє переміщення.

2

Мета встановлення націнки у підприємствах ресторанного господарства — це формування валового доходу, обсягом, необхідним для покриття поточних витрат та отримання прибутку

Націнка у закладах ресторанного господарства встановлюється з огляду поточних витрат виробництва, організації, споживачам продукції і товарів та нормального прибутку. Націнка встановлюється у відсотках до вартості сировини та товарів за цінами закупівлі.

Відношення суми націнок до собівартості сировини та товарів відображує показник середнього рівня націнки (табл. 2).

3
1. Ресторани (ресторани  – бари, нічний клуб)  

75-200

2. Бар (нічний клуб, пивна зала) 90-250

 

3. Кафе ( кав’ярня, кафе – бар, кафе – пекарня, чайний салон)  

60-125

4. Кафетерій  60-90 60-90
5. Закусочна  30-90 30-90
6. Їдальня  40-90 40-90
7. Кіоск  30-90 30-90
8. Буфет 50-100
4

Виключення складає продукція і товари що реалізуються в загальноосвітніх, професійно – технічних та вищих навчальних закладах, рівень націнки яких, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, регулюється обласною  Київською міською державною адміністрацією.

5

Відсоток торгової націнки визначається, як і в роздрібній торгівлі, але за всіма підрозділами (націнки на складі, в кухні, в буфеті можуть бути різними); націнка громадського харчування встановлюється у відсотках до роздрібної ціни без ПДВ і залежить від категорії закладу та виду товару чи сировини. Є обмеження – на хліб, сіль, овочі, муку, продукти дитячого харчування, макаронні вироби.

В практиці існують два підходи до встановлення продажної ціни продукції і визначенню націнки

6

Перший  заключається у визначенні продажної ціни – прямим рахунком. В цьому разі щорічно наказом керівника закладу встановлюється певний розмір націнки на товари, сировину та продукти. При цьому процент торговельної націнки може встановлюватись як до купівельної вартості без ПДВ, так і до купівельної вартості з урахуванням ПДВ.

Якщо заклад ресторанного господарства встановлює націнку до ціни придбання без ПДВ, то порядок визначення продажної ціни сировини при цьому визначається:

– сума націнки, встановлена закладом;

– ціна з націнкою без ПДВ;

– сума ПДВ;

– продажна ціна з ПДВ.

7
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book