Прикладні програмні засоби by Viktoria Konofolska - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Прикладні програмні засоби

Personal details. Degree: Bachelor of Informatics. University: National Pedagogical Dragomanov University. Teacher of Computer Science, Math and English, Programer. Kyiv, Read More
  • Joined Nov 2017
  • Published Books 1

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформаційна технологія навчання — це сукупність знань про способи і засоби організації навчання в умовах застосування комп’ютерів і сам процес навчання в умовах застосування комп’ютерів як технічного засобу навчання. Реалізація інформаційної технології навчання припускає наявність комп’ютера як технічного засобу навчання і відповідного прикладного програмного забезпечення для організації навчального процесу (схема 1).

Серед прикладного програмного забезпечення, призначеного для використання в навчально-виховному процесі, виділимо інструментальні і педагогічні програмні засоби (схема 2).

2
Прикладні програмні засоби by Viktoria Konofolska - Ourboox.com

Педагогічні програмні засоби (ППЗ) – це пакети прикладних програм, призначені для вирішення різних завдань навчання:

  • формування знань, умінь і навиків
  • контролю якості засвоєння
  • узагальнення і систематизації знань.

Інструментальні програмні засоби – складова частина прикладного програмного забезпечення, призначена для автоматизації процесу створення ППЗ.

У цілому ряді випадків інструментальні програмні засоби (наприклад, графічні редактори з бібліотекою графічних примітивів) можуть використовуватися в навчальному процесі як засіб навчання (це стосується не тільки “Основ інформатики і обчислювальної техніки”, але і інших предметів).

4

5

ВИДИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ

До складу будь-якого педагогічного програмного засобу входять: власне програма на магнітному носієві інформації; програмні (програмно-методичні) документи, що визначають порядок використання педагогічного програмного засобу в процесі навчання.

За своєю дидактичною суттю, як уже підкреслювалося вище, педагогічні програмні засоби належать до дидактичних засобів навчання.

6
Прикладні програмні засоби by Viktoria Konofolska - Ourboox.com

8

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Серед педагогічних програмних засобів для викладачів можна виділити наступні їх види:

      –  інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові системи по навчальних предметах;

      –  експертні системи для викладачів;

      –  програмні засоби для підготовки дидактичних засобів навчання і ін.

9
Прикладні програмні засоби by Viktoria Konofolska - Ourboox.com

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ УЧНІВ

Педагогічні програмні засоби для учнів призначені для безпосереднього використання в навчальному процесі з метою формування знань, умінь і навиків.

У навчальному процесі можуть застосовуватися наступні види ППЗ для учнів:

    –   комп’ютерні навчальні програми (КНП);

    –   інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові системи навчального призначення;

    –   експертні системи навчального призначення;

    –   навчальні середовища.

11
Прикладні програмні засоби by Viktoria Konofolska - Ourboox.com

You can find the author here:

13

Сделано на Padlet
14
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content