принцеса цветна by Elitsa Stankova - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

принцеса цветна

  • Joined Jul 2020
  • Published Books 6

Принцеса Цветна

Живяла някога в едно далечно царство принцеса на име Цветна. Кралят и кралицата я нарекли така, защото деня в който се родила се цъфнали всички цветя и дръвчета в царството. И това продължавало да се случва всяка година на рождения ден на принцесата.

1
принцеса цветна by Elitsa Stankova - Ourboox.com

Живели щастливо кралят, кралицата и принцесата до деня в който любопитната принцеса не намерила едно сандъче в двореца. Принцесата отворила сандъчето и видяла един клчюя окачен на златна верижка и една бележка на която било записано нещо. 

Цветна много харесала златната верижка с ключето и веднага я сложила на врата си. След това прочела и написаното на бележката. За нещастие това било заклинание написано от зла вещица. След като прочела заклинанието пред принцесата се появило едно вълшебно огледало. От огледалото се появила една ръка и дръпнала принцесата.

3
принцеса цветна by Elitsa Stankova - Ourboox.com
принцеса цветна by Elitsa Stankova - Ourboox.com

В този момент принцеса Цветна се озовала в една далечна гора, която била омагьосана още преди много години от злата вещица.

Принцесата била много изплашена и  се изплашила още повече, когато видяла злата вещица.

–         Здравей, Принцесо, добре дошла в омагьосаната гора! Ще се измъкнеш от тук само ако успееш да преминеш през всички изпитания, които съм ти приготвила.

6
принцеса цветна by Elitsa Stankova - Ourboox.com

След като казала това вещицата изчезнала. Принцесата била толкова изплашена. Изобщо не знаела какво да направи. Седнала под едно дърво и заплакала. Тогава видяла до себе си една кутия. Опитала се да я отвори, но тя била заключена. Сетила се за ключа, които висял на врата и на златна верижка. Решила да опита да отвори кутията с този ключ. Като по чудо кутията се отворила, а вътре имала карта. Принцеса Цветна взела картата и за още по голямо учудване картата и проговорила.

 

8
принцеса цветна by Elitsa Stankova - Ourboox.com

       -Принцесо, не се страхувай аз ще ти показвам пътя за да не се изгубиш в омагьосаната гора. Време е да тръгваме!

Принцесата тръгнала да върви по пътя, който картата и показвала. Не вървяла много дълго щом видяла пожар. Огромна огнена стена пречила на принцесата да продължи пътя си. Уплашената принцеса отново заплакала. Но щом заплакала се случило чудо. Сълзите и се превръщали в река, която угасила пожара.

След като се потушил пожара , принцесата изкатерила стената и продължила по пътя си.

10
принцеса цветна by Elitsa Stankova - Ourboox.com

Картата показвала пътя по-който тя трябва да се движи, за да излезе от омагьосаната гора. Тя трябвало да измине две мили напред, след което да измине една миля надясно и да продължи с една миля наляво, за да може да излезе от омагьосаният кръг.  Пътят бил дълъг и труден и изпълнен с неизвестни за нея неща.

Когато изминала двете мили напред пред нея отново се появило място с много вода. Тя не можела да плува и се чудела по какъв начин да премине. Но за нейна радост видяла една кофичка с помощта на която прехвърлила водата и си направила пътека по-която да може да продължи.

12
принцеса цветна by Elitsa Stankova - Ourboox.com

 

Продължила пътя си надясно, но вече била много изтощена и гладна, но видяла красива полянка, където имало много дървета с ябълки. Опитала се да откъсне една, а ябълката и проговорила с вълшебен глас:

-Не се бой Цветна, аз съм вълшебна ябълка и ще ти помогна да стигнеш до двореца.

Събрала вече сили Цветна решила да продължи по пътя си като следва картата, а тя показвала да се придвижи  още една миля наляво.

14
принцеса цветна by Elitsa Stankova - Ourboox.com

Вървяла, вървяла и в далечината съзряла светлинка.

-Къде ли ще попадна сега?-си помислила тя.

Колкото повече наближавала светлината ставала все по-силна.

Напълно изтощена тя сигнала до светлинката, а за нейна изненада отново се срещнала с вещицата. Тя била с гръб към вратата и правела отвара на печката. Тихичко  влязла вътре видяла една пръчка , която се оказала вълшебна.

16

Махнала веднъж и вещицата започнала да се смалява и сбръчква и се превърнала в локва вода. Цветна се изплашила много като видяла сбръчканото лице на вещицата. Махнала още веднъж с ръка и се озовала в двореца на краля и кралицата. Била много щастлива, че успяла да се освободи от тази магия и отново е при своите родители.Но за нейна изненада в двореца имало гости. Млад принц, който обикалял наоколо бил дошъл на гости. Той се влюбил в Цветна и предложил да се омъжи за нея.

                      Тя приела с удоволствие.                                                                                              

17
принцеса цветна by Elitsa Stankova - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now