Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Природни зони – II част

  • Joined Feb 2022
  • Published Books 6
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
4
Азиатската степ
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com

 

  • Валежите са малко, а водното количество в реките е непостоянно.

 

 

 

 

 

 

  • През зимата, когато се образува снежна покривка, част от реките замръзват.
7
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Монголски мармот

 

 

 

 

Монголските мармоти са вид дребни бозайници от семейство Катерицови.

Разпространени са в степите и планинските области в по-голямата част от Монголия и съседните части на Китай и Русия.

Достигат дължина на тялото 60 cm и маса 9,8 кг. Хранят се главно с трева. Известни са като преносител на чума.

10

 

Зона на горите в умерения пояс

 

 

Между тундрата от север и лесостепите от юг, в азиатските простори от Урал до Тихия океан.

 

 

Климатът е умереноконтинентален, а по Тихоокеанското крайбрежие – под влияние на мусоните.

 

 

Реките са пълноводни през пролетта и лятото, а преобладаващите тип почви са кафявите горски.

11
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com

 

Зона на тундрата

 

 

Тундрата се отличава с много суров климат – субполярен. Тук живеят само растения и животни, които издържат на студ, силни ветрове, замръзване на почвата и нейното неплодородие.

В тундрата практически няма едра фауна (животинския свят).

17
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Елен
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
Природни зони – II част by Preslav Peychev - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content