ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ

by

Artwork: captdido

Member Since
Mar 2020
Published Books
13

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО РЕЧНО

КОРАБОСТРОЕНЕ И

КОРАБОПЛАВАНЕ 

гр. РУСЕ

 

 адрес: пл. “Васил Левски” 1а,

тел.: 082/ 83 42 82, е-mail: [email protected],

website: https://www.pgrkk-ruse-bg.net/

1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
Tantum scimus, quantum memoria tenemus
/Знаем толкова, колкото помним/

 

В далечната 1881 г. в град Русе

се открива първото в България

 

Морско училище за

подготовка на машинисти и

огняри.

3
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване възниква през повратната за българското корабостроене и корабоплаване 1962 г., когато реконструк-цията на съществуващия вече в гр. Русе корабостроителен и кораборемонтен завод и разрастването на плавателния парк на Параходство българското речно плаване и Дунавски драгажен флот изискват подготвени технически кадри.

 

С разпореждане No.1452 на МС от 26.08.1962 г. е открит Техникум с три- и четири-годишен курс на обучение.

 

През 1965 г. започва изграждането на собствена сграда, която приема първите си ученици през октомври 1968 г.

5
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Днес в Професионалната гимназия по речно корабо-строене и корабоплаване е изградена модерна учебна база, включваща:

 

 • добре оборудвани кабинети за изучаване на предмети от общообразователна и професионална подготовка;
9
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

 

 • компютърни кабинети за обучение по информационни технологии и информационни системи в различните професии;

 

11
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

 

 • много добре обзаведен корпус, включващ специализирани лаболатории и учебни работилници;
13
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване разполага със спортен комплекс, състоящ се от покрит плувен басейн и модерно обзаведени зали за тенис на маса и фитнес.

 

Плувният басейн се ползва от учениците и учителите на гимназията, както и като общоградски център за обучение по водни спортове.

 

В него се провеждат състезания и подготовка на спасители по линия на БЧК.

15
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Представяме Ви и нашите любезни партньори, с чиято помощ успяваме да изградим високи образователни нива по време на учебните плавателни и производствени практики:

 

 

17
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
29
SPEEDY
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

П Г Р К К

предлага за седмокласниците

през учебната 2020/2021 г.

обучение по следните специалности:

 

 

 • КОРАБОВОДЕНЕ – РЕЧНО
 • ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБИ
 • ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ
33
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

специалност Корабоводене – речно

Обучението по специалност Корабоводене – речно се извършва в дневна форма с продължителност 5 години. Учебният план и програмите са разработени въз основа на изискванията на международните конвенции и българското законодателство и включват общообразователни предмети и предмети от професионалната подготовка като:

 • Устройство на кораба;
 • Речно дело;
 • Навигация и лоция;
 • Метеорология;
 • Речно законодателство;
 • Товарно дело;
 • Електронавигационни прибори и др.
35
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

 

Учениците от XIти и XIIти клас провеждат своите

плавателни практики в реални условия на борда на корабите, собственост на браншовите фирми.

 

 

Обучението завършва с Държавен изпит по теория и практика за придобиване на трета степен

на професионална квалификация по

специалност Корабоводене – речно.

 

 

 

37
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

 

По време на своето обучение учениците получават и отлична чуждоезикова подготовка.

 

 

Изучават се:

 

 • I. чужд език  – английски;

 

 • II. чужд език – руски.

 

39
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Реализация на завършилите специалността

 Корабоводене -речно

 

Завършилите специалността могат да работят като

щурмани по вътрешните водни пътища на Европа

в държавни и частни корабоплавателни компании или като моряци на морски кораби.

 

41
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

 

Учениците, завършили специалност

Корабоводене – речно, придобиват правоспособност, призната от Международната морска организация IMO, с която могат да плават на кораби под

български или чуждестранен

флаг.

47
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

специалност

Електрообзавеждане на кораби

Обучението по специалност Електрообзавеждане на кораби се извършва в дневна форма с продължителност 5 години. Учебният план и програмите са разработени въз основа на изискванията на международните конвенции и българското законодателство и включват предмети от професионалната подготовка като:

 • електрически машини и инсталации;
 • електрообзавеждане на кораба;
 • автоматизация на кораба;
 • монтаж и експлоатация на корабното ел. обзавеждане;
 • безопасност на корабоплаването и др.
49
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Учениците провеждат учебно-производствени и учебно- производствени плавателни практики в реални условия на борда на корабите, собственост на браншовите фирми.

 

Обучението завършва с Държавен изпит по теория и практика за придобиване на трета степен

на професионална квалификация по

специалност

Електрообзавеждане на кораби

51
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Реализация на завършилите специалността

Електрообзавеждане на кораби

 

Завършилите тази специалност ще  могат да работят като корабен електротехник, както по речни, така и на морски кораби в държавни и частни корабоплавателни компании.

 

53
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Всички, успешно завършили специалността

Електрообзавеждане на кораби,

получават

Свидетелството “Електротехник“.

 

 

Тази правоспособност дава право за професионално развитие и усъвършенстване не само на борда на кораби, а и в други промишлени предприятия като електротехник.

55
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

специалност 

Логистика на товари и услуги

 

Обучението по специалността

Логистика на товари и услуги

се осъществява в дневна форма с

продължителност 5 години.

 

Учебният план от 2013 година на Министерството на образованието и науката е в съответствие с всички нови информационни и телекомуникационни технологии,

които са част от съвременната

Световна система за логистика и спедиция.

 

57
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Учениците провеждат учебно-производствени практики в реални условия в офисите на браншовите фирми.

 

Обучението завършва с Държавен изпит по теория и практика за придобиване на втора степен

на професионална квалификация по

специалност

Логистика на товари и услуги

59
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

По време на своето обучение учениците получават и отлична  чуждоезикова подготовка.

 

 

Изучават се:

 

 • I. чужд език  – английски;

 

 • II. чужд език – руски.
61
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Завършилите специалността

Логистика на товари и услуги

придобиват:

 

 • знания и умения по транспортно и търговско право, транспортен бизнес, финанси и счетоводтво;
63
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Завършилите специалността

Логистика на товари и услуги

придобиват:

 

 • умения и компетентности да разчитат и състяват документи, свързани със спедиторската, складовата и диспечерската дейност в модерните логистични центрове.
65
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Завършилите специалността

Логистика на товари и услуги

придобиват:

 

 • свидетелство за управление на моторно превозно средство – категория В;

 

67
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Завършилите специалността

Логистика на товари и услуги

придобиват:

 

 • свидетелство за управление на малък кораб по река Дунав;

69
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Нашите ученици активно

вземат участие и

реализират разнообразни

ПРОЕКТИ

по европейски стандарти…

72

 Участие в проект “Danube SKILLS”,

съфинансиран със средства по

оперативна програма за

трансгранично сътрудничество “Дунав 2014 – 2020”

 

по дейност

 

Безопасни практики при извънредни ситуации на борда на кораба – оперативно ниво”

 

и осъществен съвместно с

 

Изпълнителна агенция “Морска администрация”

73
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Участие в международен проект

 

INNOVENTER

 

за обучение по социално

предприемачество,

в партньорство с

 

Русенски университет “Ангел Кънчев”

75
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Проект

Представителен дунавски

флотски отряд“,

осъществен по идея на

Регионалния съюз на офицерите и

сержантите от запаса и

резерва – Русе

и реализиран с възпитаници

на ПГРКК

79
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Проектът

 „Дунавската флотилия и приносът ѝ за развитието на свободния дух на русенци”

бе посветен на 140-та годишнина от създаването на Дунавската флотилия и Българския военноморски флот.

 

Проектът е част от програма „Знание и растеж – 2019”

на фондация „Русе – град на свободния дух”.

 

Изпълнява се съвместно с:

 • Регионален исторически музей – Русе;
 • Военно окръжие – Русе;
 • Национално дружество “Традиция” – клуб Русе;
 • Военен клуб – Русе.
81
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Участие в проект

 

Училище по природа“,

 

осъществен с партньорството на

 

ТД “Приста”

83
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

През учебната 2019/2020 година

 

Професионална гимназия по речно корабостроене

и корабоплаване – Русе

работи по следните проекти,

финансирани от

Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“,

 

съфинансирана от Европейския съюз

 

чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

85
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
Проект BG05M20P001-2.011-0001
„Подкрепа за успех“

 

Групи за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения, съответно:

 • български език и литература – 2 групи;
 • математика – 2 групи;
 • химия и оос;
 • английски език;

Групи за занимания по интереси, както следва:

 • социален предприемач;
 • млад журналист;
 • млад фотограф.
87
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Проект BG05M20P001-2.012-0001

 

“Образование за утрешния ден”

 

Група за допълнителни занимания по

ключови дигитални умения – базови и за напреднали:

 

Забавни информационни технологии с игри

91
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Очакваме,

желаещите да се обучават по представените специалности, да станат част от екипа на младежите и девойките, доверили се на нашия висок професионализъм по пътя към успеха,

като се свържат с нас на посочените координати:

 

Адрес: гр. Русе, пл. “Васил Левски” 1а

 

Телефон: 082/ 83 42 82

 

E-mail: [email protected]

 

Website: https://www.pgrkk-ruse-bg.net/

 

93
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Над книгата работиха:

 

 

 • гл. редактор: инж. Мая Казакова

 

 • по идея на: инж. Ивелина Георгиева

 

96
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book