Artwork from the book - Професійна компетентність викладача вищої школи by Прибатень Альона Михайлівна - Illustrated by мета полягає в засвоєнні основних термінів та понять теми, розумінні сутності педагогічної діяльності та професійної компетентності викладача вищої школи. - Ourboox.com
Студентка КУ ім. Бориса Грінченка Педагогічного інституту VI курсу групи ПВШм-1-16-2.6з
Oct 2017
Member Since
1
Published Books

Професійна компетентність викладача вищої школи

by Прибатень Альона Михайлівна

Artwork: мета полягає в засвоєнні основних термінів та понять теми, розумінні сутності педагогічної діяльності та професійної компетентності викладача вищої школи.

Освіта є соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності викладача реалізується державна політика у створені інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури, збереженні і примноженні культурної спадщини, а також забезпечується Конституційне право громадян України на здобуття повної загальної середньої освіти.

Все це висуває проблеми підготовки викладача , його професійного становлення і професійної компетентності. Саме компетентнісний підхід розглядається як один із важливих концептуальних принципів, який визначає сучасну методологію оновлення змісту освіти.

1

Метою формування педагогічної компетентності є забезпечення належної професійної підготовки випускника в умовах ступеневої освіти та його конкурентноздатності на ринку освітніх послуг.

Відповідно до мети конкретизовано основні завдання формування педагогічної компетентності:

– забезпечити оволодіння технологіями самоорганізації та самоактуалізації;

– створити умови для становлення професійної культури майбутнього спеціаліста та активізувати формування його ключових компетенцій;

– формувати професійну мобільність студентів;

– організовувати методичну, дидактичну підтримку студентів.

2
 Ознайомтесь із матеріалами інтерактивної історії на тему «Професійна компетентність викладача вищої школи» та виконайте завдання:
Завдання 1: Опрацюйте матеріали, прикріплені до інтерактивного зображення «ThingLink». 
3

4
Завдання 2: Складіть слова (терміни) по темі із запропонованих букв у «Learningapp.org».
5
  Завдання 3:  Розв’яжіть кросворд по темі за допомогою «Learningapp.org».
6
Artwork from the book - Професійна компетентність викладача вищої школи by Прибатень Альона Михайлівна - Illustrated by мета полягає в засвоєнні основних термінів та понять теми, розумінні сутності педагогічної діяльності та професійної компетентності викладача вищої школи. - Ourboox.com

Список літератури:

1. Кушин В.С. Загальні основи педагогіки. – Р-н/Д: Березень, 2002.
2. Педагогічна енциклопедія. Т.3. Н-СН. – М.: Радянська енциклопедія, 1996. – 879 с.
3. Громкова М. Про педагогічної підготовки викладача вищої школи. // Вища освіта в Росії. – 1994. – № 4. – С. 105-108.
4. Ситдиков А.С. Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність І. Алтинсаріно. – Алмати: Мектеп, 1968.
5. Есарева З.Ф. Особливості діяльності викладача вищої школи. – Л.: Вид-во Ленінградського університету. – 1974. – 112 с.

8

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply