ПУСТИНИ И ПОЛУПУСТИНИ by Mila  - Illustrated by Мила Станчева - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

ПУСТИНИ И ПОЛУПУСТИНИ

by

Artwork: Мила Станчева

Member Since
Mar 2018
Published Books
1

Първоначално всичко започна с подготовката. Честно ми отне доста време. Започнах като разгледах и прочетох внимателно работните листи към урока отново. След това прегледах много сайтове, снимки и клипове  с нужната за мен информация. Когато бях избрала нужните материали трябваше да реша, къде да направя това, което ще видите след малко. Първо реших да направя един цял клип, но накрая реших, че ще е най-добре да направя книга. Надявам се да ви хареса това, което съм сътворила.

1

Преди да започна, обаче, ще ви помоля да участвате във въпросите, които ще задавам и понеже знам, че едва ли някой ще ми отговаря освен Артем,  ще посочвам някого от класа да отговаря и ако даде правилен отговор ще получи изненада. Нека вече да преминаваме към същинската част.

2
ПУСТИНИ И ПОЛУПУСТИНИ by Mila  - Illustrated by Мила Станчева - Ourboox.com
ПУСТИНИ И ПОЛУПУСТИНИ by Mila  - Illustrated by Мила Станчева - Ourboox.com

Първо ще видите едно характерно за пустините и полупустините животно , което ще ви покаже по-подробно тези климатични пояси. Това е сурикатът. Той ще е главният герой в това приключение.

От къде ви е познато това животно? Как се казва?

https://www.youtube.com/watch?v=xB5ceAruYrI

5
ПУСТИНИ И ПОЛУПУСТИНИ by Mila  - Illustrated by Мила Станчева - Ourboox.com

Здравейте! Ще ви дам думата да кажете от къде идва тази дума “пустиня”. И пустинята е географска област, в която валежите са силно ограничени и в резултат на това условията за живот на растения и животни са много тежки. Около една трета от площта на световната суша е пустинна или полупустинна като тук се включват и полярните области, където валежите са редки и които понякога са наричани полярна пустиня.

7
ПУСТИНИ И ПОЛУПУСТИНИ by Mila  - Illustrated by Мила Станчева - Ourboox.com

Пустините се формират от процесите на физическите промени и химическия състав на скалите, като големите вариации между дневни и нощни температури създават напрежения в тях , които в резултат на това се натрошават. Макар че дъждът в пустините е рядък, спорадичните порои могат да предизвикат внезапни наводнения. Падащият върху горещите скали дъжд може да предизвика напукването им.

https://www.youtube.com/watch?v=kneALwBteiw

9
10

Нека поговорим и за климата. В пустините и полупустините през деня е много топло, а през нощта много студено, както знаем. Пустините се намират между 15° и 40° паралел в северното или южното полукълбо. Температурата  достига 45 – 50°С през лятото и до 0°С през зимата. В студените, снежни пустини минималните температури достигат -30 оС. Пустинните бури са често явление. В Сахара например рекордът е 44 mm за 3 часа. Понякога те могат да предизвикат наводнения и поради липсата на растителност, тези наводнения могат да бъдат много опасни.

11
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply