П.Р.Славйков by Boyana Stefanova - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

П.Р.Славйков

Member Since
Jun 2020
Published Books
2

ТАТКОВИНА

Хубава си, татковино,

име сладко, земя рай,

сърце младо и невинно

за теб трепка, та играй.

 

Мили ми са планините

и на север, и на юг,

драги ми са равнините,

набраздени с наший плуг.

 

На уста ми сладка дума –

ще да бъде този кът,

дето Дунав, Вардар, Струма

и Марица си текат!

 

Дор на небо ясно слънце,

дор на очи свят, живот,

ще обичам аз от сърце

таз земя и тоз народ.

Създадено-1883г.

 

 

1

2

СПОМНЯНЕ

Жалост ме е залюляла

на живот от първий час;

над люлка ми майка пяла

тъжна песен с жален глас:

 

– Клето чедо! Веч баща ти

в хладни гробни тъмнини –

нож душмански го пропрати;

ти си роб от пелени.

 

Но порасвай и препасвай

остра сабя на бедра

и войвода за свобода

да та видя и умра!

Създадено1854г.

3
П.Р.Славйков by Boyana Stefanova - Ourboox.com

НЕ ПЕЙ МИ СЕ

Не пей ми се. И защо ли да пея

в тез години аз в каквито живея!

Как ся пеят славни песни за стари,

тамо, дето днешните са заспали?

Как се слави древна мудрост, юнашство,

тамо дето днес от тях е сирашство?

Пеял бил съм и стихове нареждал,

коя полза и каква ли надежда,

като няма кой да слуша, разбира

туй, що пея, туй, що дрънкам на лира?

– Като няма в труд поету награда,

чезне песен, фантазия отпада.

 

Ах, напразно стар ся спомен тъй сили

да направи песните ми премили!

Веч за песни миналото не пита,

сегашното — люби лира разбита…

Славни песни днес нито са възможни;

веч за слава достойните измрели,

а живите кат че не са живели –

нечувствени, равнодушни, нищтожни…

– Народ, който глух на песни остава,

глуха вечно за него е и слава.

 

Кой да слуша като не ся намира,

ще окача нямата си аз лира

там в безводни и ронливи долини,

на безродни и бодливи глогини…

 

Нека там и ветрец струни подрънва,

нека глухо с звук на жалби покънва,

дор настане друг род с чувство по-знойно,

ново време, по за песни достойно…

Създадено-1870г.

5

 

6

 

НАПОМНЯНЕ

Ето, Петко, остаряваш,

видиш, вече побеляваш,

гасне младий, буйний жар.

Нал усещаш и кръвта ти,

как ти казва толкоз пъти:

Петко, Петко, веч си стар!

Младините забрави ги,

цалувките остави ги,

не мисли веч за любов.

Да посрещаш с черна жалост

горчивата тежка старост,

отсега бъди готов.

Теб песни ти не приличат,

нето китки веч та кичат;

минаха са младини!

Нине гроб ти приближава,

нине смъртта призовава,

нине тежки старини!

Бар отсега приготви са,

от света веч отречи са,

сбогом, сбогом му кажи.

И  кат мислиш старостта си,

за разтуха на скръбта си,

ти сълзите задържи.

Създадено-1862г.

7
П.Р.Славйков by Boyana Stefanova - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply