Artwork from the book - “Рекомендації до вивчення дисципліни “Соціальна педагогіка by Oleksandra - Illustrated by Блозва О.Г., Тіунова Є.С. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com
Oct 2018
Member Since
2
Published Books

“Рекомендації до вивчення дисципліни “Соціальна педагогіка

by Oleksandra

Artwork: Блозва О.Г., Тіунова Є.С. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні основи соціальної педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, досвіду вітчизняної та світової соціально-педагогічної практики.

Міждисциплінарні зв’язки. Соціальна педагогіка як інтегративна наука спирається на результати досліджень інших наук, з метою запозичення інформації, необхідної для всебічного пояснення соціальних феноменів, які нею вивчаються. Враховуючи це соціальна педагогіка має тісні міждисциплінарні зв’язки з педагогікою, психологією, соціологією, правом, спеціальною педагогікою, менеджментом, етикою тощо.

Мета курсу “Соціальна педагогіка” полягає в розкритті теоретичних основ соціальної педагогіки як науки та обґрунтуванні змісту провідних напрямів професійної соціально-педагогічної діяльності з представниками різних соціальних груп.

2
Artwork from the book - “Рекомендації до вивчення дисципліни “Соціальна педагогіка by Oleksandra - Illustrated by Блозва О.Г., Тіунова Є.С. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com

Завдання навчальної дисципліни:

1. Вивчення виховних можливостей різних соціальних інституцій у формуванні компонентів соціальності особистості (соціальної активності, соціальної компетентності, соціальної позиції, соціальної мобільності тощо).

2. Визначення шляхів запобігання соціальній дезадаптації особистості у різних мікросоціумах.

3. Розроблення технологій соціально-педагогічного захисту та підтримки представників різних груп дітей та молоді у процесі соціального виховання.

4. Визначення шляхів взаємодії різних соціальних інституцій у соціальному вихованні особистості.

4

Навчальний курс містить 6 змістових модулів. Загальний обсяг дисципліни складає 7 залікових кредитів (252 години), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (89 годин, з них 50 – лекційних, 39 – семінарських та практичних занять), самостійна робота (163 години), розрахованих на 3 навчальних семестри та контрольні заходи (модульний контроль, іспит).

5
Artwork from the book - “Рекомендації до вивчення дисципліни “Соціальна педагогіка by Oleksandra - Illustrated by Блозва О.Г., Тіунова Є.С. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com

Однією з найбільш об’ємних, пролонгованих та ключових тем курсу є тема Соціальні передумови виникнення дитячої агресивності та жорстокості”. Її вивчення передбачає різні форми роботи, такі як:

  • індивідуальна робота
  • групова робота
  • тестування
  • виконання проектів (профілактичний+діагностичний) і т.д.

Відповідно до якісного виконання останнього виду робіт буде оцінюватися успішність та рівень Ваших знань з даної теми та суміжних, які вивчалися попередньо (таких як “Методика проведення діагностичної та профілактичної роботи”, “Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями населення”, “Технології соціально-педагогічної діяльності” тощо).

З питаннями теми, відео-посиланнями, видами та критеріями агресивної поведінки дітей Ви можете ознайомитися тут.

 

7
Artwork from the book - “Рекомендації до вивчення дисципліни “Соціальна педагогіка by Oleksandra - Illustrated by Блозва О.Г., Тіунова Є.С. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com
Artwork from the book - “Рекомендації до вивчення дисципліни “Соціальна педагогіка by Oleksandra - Illustrated by Блозва О.Г., Тіунова Є.С. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com
Artwork from the book - “Рекомендації до вивчення дисципліни “Соціальна педагогіка by Oleksandra - Illustrated by Блозва О.Г., Тіунова Є.С. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com
Artwork from the book - “Рекомендації до вивчення дисципліни “Соціальна педагогіка by Oleksandra - Illustrated by Блозва О.Г., Тіунова Є.С. ПВШм-1-17-1.4д КУБГ - Ourboox.com

Наостанок…

Всі вище подані матеріали та корисні посилання є обов’язковими для ознайомлення, оскільки в них значаться найбільш суттєві моменти щодо розуміння теми та виконання Вами проектів. В разі виникнення питань звертайтесь безпосередньо до ВИКЛАДАЧА.

Сподіваємось, дані рекомендації стануть Вам в нагоді під час вивчення теми!

Якщо у Вас є певні побажання до змісту чи структури даних рекомендацій, пишіть на пошту [email protected]!

Ми відкриті для Вас та Ваших ідей!

13

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply