Решения за глобалното затопляне

by Pavlin

Artwork: The internet

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Решения за глобалното затопляне

by

Artwork: The internet

  • Joined Oct 2021
  • Published Books 1

Идея 1

     Климатът на земята се променя с всеки изминал месец с производството на въглероден диоксид. Всеки ден се измислят нови идеи и изобретения за справяне на този проблем. Едно от тях е контактор за директно улавяне на въздух. Има огромна площ. Само дължината на това устройство е 200 м, но е със сравнително тънка дебелина. То всмуква въздуха около себе си. Този въздух отива в тръби, които го отнасят в разтвор. Разтворът извлича от въздуха въглеродния диоксид и го концентрира. Концентрираният въглероден диоксид лесно може да се втечни и отстрани от машината. Самите пакетчета могат да се рециклират и използват отново и отново. Концентрираният въглероден диоксид може да се транспортира лесно, може да се използва за гориво или за изработката на химично вещество. След процеса на пречистване, се получава свеж и чист въздух. Насоката е извличане на вече произведения въглероден диоксид с цел пречистване на въздуха.

1

Идея 2

     В природата протичат процеси, които пречистват въздуха, водата и земята естествено, без помощта на човека. Насоката тук е пречистване на океана от вредни вещества, едно от тях е CO2. Цели 1/3 от световните емисиите замърсяват океана. Въглеродният диоксид реагира с водата, за да се получи въглеродна киселина, която е истинският вредител. Целта е да се посеят много голямо количество водорасли, които да изчистят океаните чрез фотосинтезата. Водораслите могат да растат и имат по-голям почистващ потенциал от дърветата, защото могат да заемат по-голяма площ. Ако водораслите се използват в контролирани биореактори, е възможно да са до 400 пъти по-ефективни от дърветата на сушата. Водораслите дори взимат част от въглеродния диоксид във въздуха.

2

Идея 3

     Има много идеи за произвеждане на чиста електрическа енергия без замърсяване на околната среда чрез слънцето. Една от тях е гигантското “цвете” (1) от слънчеви панели, което може винаги да се обръща към слънцето и да произвежда постоянно енергия, докато не стане нощ. Друга брилянтна идея е плаваща соларна електроцентрала (2). Под слънчевите панели има изолация, за да не се повредят, а водата ги държи на повърхността и ги охлажда. Самите панели са създадени така, че да издържат на бури и да могат да се рециклират. Те произвеждат повече електрическа енергия от обикновените соларни електроцентрали. Съвсем необикновена и прекрасна идея дала началото на невероятно изобретение. Чрез нашите собствени стъпки ние можем да произвеждаме електричество. Това става реалност благодарение на плочките на Павеген (3), които могат да произвеждат до 5 вата електроенергия на стъпка чрез електромагнетизма. Те работят много ефективно в града заради голямата си популация. Компанията Тесла дори ги използва за зареждането на своите електромобили. Всичко това е с цел да се даде алтернатива на ТЕЦ-овете, които все още произвеждат голяма част от световната електроенергия.

 

(1)

Flower-shaped solar panel now sold in the U.S. - Curbed

 

(2)

5 Startups to Watch in the Floating PV Industry - Leadvent Blog

 

(3)

Pavegen | Count Me In

3

Идея 4

     Всяка секунда ние, като човешка раса, в ежедневието си произвеждаме въглероден диоксид. Не говоря за  големите фабрики, отделящи милиони тонове въглероден диоксид, за обичайните си човешки дейности. Не е възможно човек да си промени живота за 30 секунди след като чуе колко вреди на природата. Затова трябва да се изобретят неща, които на практика да са алтернатива на ежедневните апарати, които се използват в днешно време. За пример ще дам устройството наречено на английски the home biogas (1). То произвежда газ от излишната храна на човека. Може да бъде рециклирано, ако не е нужно. С два килограма от излишна или развалена храна може да създаде количество газ, което може да се използва до два часа на ден. С него може да се произвежда и тор. Следващото устройство може да направи бисквитки чрез концентриране на слънчевата светлина (2). Външната обвивка, изградена от две огледала, се разгръща и загрява контейнера/тубата със същата топлина, която фурната използва за готвене. Бисквитите не са единствения пример, който съм посочил. В тубата могат да се сложат най-различни ястия, ако те могат да се поберат естествено. Не е толкова лесно да се сглоби, трябва  време, за да могат огледалата да загреят тубата чрез слънчевите лъчи и не работи в облачно време. Материалите, от които е направено, могат да се рециклират.

 

(1)

HomeBiogas: безплатна енергия от домашните отпадъци | Български Фермер

 

(2)

Amazon.com : GOSUN Survival Gear Solar Oven Sun Cooker : Sports & Outdoors

4

Идея 5

     Всички знаем как вятърната енергия се придобива от вятърните турбини. Почти всички хора са виждали класическата вятърна турбина или малко по-подобрените варианти, които произвеждат повече електроенергия. Поради факта, че планетата ни умира заради произвеждания ежегодно въглероден диоксид, са въведени нови видове на вятърната турбина. Например, има турбини, които не се контролират от посоката на вятъра, а има и такива, които “плават” в морето (1), защото там вятърът е по-силен и ще могат да произведат повече енергия. Намират се по крайбрежията на САЩ. Но това не е всичко. Изобретена е вече турбина, която няма остриета (2). Тя има основа с генератор и горна част, която извършва основната работа. Устройството работи така – когато вятърът се блъска в горната част, започва да вибрира. Чрез вибрациите генераторът ще произвежда чиста електроенергия. Устройството не е толкова мощно, колкото нормалните турбини, но самата технология е много евтина. Изчислено е, че цената за производство на една нова турбина, без остриета, ще спести от 30% до 45% от ресурсите, необходими за производство на нормална турбина.  Новите турбини също така имат друго предимство – могат да се разположат по много повече бройки на декар площ.

 

(1)

The next frontier of wind power - BBC News

 

(2)Vortex Bladeless Turbine - Reinventing wind energy!

5
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now