Славянски селища в България by vyara - Illustrated by Вяра 11а - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Славянски селища в България

by

Artwork: Вяра 11а

Member Since
Mar 2018
Published Books
2

Славянските племена, които са населявали България през Средновековието са:

седемте славянски племена – по поречието но р.Дунав

северани – Добруджа

стримонци – по поречието на р.Струма

смоляни – Смолян

севери – Добруджа и Лудогорието

драговити – Родопите

1
Славянски селища в България by vyara - Illustrated by Вяра 11а - Ourboox.com

Село Златар – славянобългарско селище. Има две възможности за произхода на името. Едната е че идва от първия заселник – Злати. Другата версия е че в околността е работил известен златар.

3
Славянски селища в България by vyara - Illustrated by Вяра 11а - Ourboox.com

Върбишко градище – тук е била столицата на славянското племе “севери”, известно също под името “цика”.

5
Славянски селища в България by vyara - Illustrated by Вяра 11а - Ourboox.com

Плиска – градът израства на мястото на по-старо славянско средновековно селище под името “Плиска” или “Плъсков”. Според хипотеза името “Плиска” има славянска етимология и означава “плоско, равно място” предвид равнинния релеф на територията, върху която е построен.

7
Славянски селища в България by vyara - Illustrated by Вяра 11а - Ourboox.com

Смолян – градът носи името на славянското племе “смоляни”, от което е бил населяван.

9
Славянски селища в България by vyara - Illustrated by Вяра 11а - Ourboox.com

Белово – през VIв е населяван от драговити.

11
Славянски селища в България by vyara - Illustrated by Вяра 11а - Ourboox.com

Брацигово – населявано е от драговити. Край града има местност “Драгуница”, за която се предполага, че носи името на славянското племе драговити.

13
Славянски селища в България by vyara - Illustrated by Вяра 11а - Ourboox.com
Славянски селища в България by vyara - Illustrated by Вяра 11а - Ourboox.com
Славянски селища в България by vyara - Illustrated by Вяра 11а - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply