Спілкування -основа міжособистісних взаємин by Anna Dragunova - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Спілкування -основа міжособистісних взаємин

студент-магістр
Member Since
May 2018
Published Books
1

Драгунова Анна Вадимівна

Київський університет Бориса Грінченко

Педагогічний інститут

ПВШм-1-16-4.0д

Результат пошуку зображень за запитом "гринченко университет"

1

СПІЛКУВАННЯ 

це процес передавання й сприймання повідомлень за допомогою вербальних і невербальних засобів, що охоплює обмін інформацією між учасниками спілкування, її сприйняття й пізнання, а також їхній вплив один на одного і взаємодією щодо досягнення змін у діяльності.

Мета спілкування – це те, заради чого у людини виникає даний вид активності. У людини велика кількість цілей спілкування: передача та отримання знань про світ, навчання та виховання, погодження розумних дій людей в їх спільній діяльності, встановлення та з’ясування особистих та ділових взаємин.

2

Подивіться відео.

Дайте відповіді на запитання.

1.Як Ви вважаєте,що таке спілкування?Дайте відповіть обгрунтовану.

2. Як Ви спілкуєтесь з друзями, колегами, незнайомцями. Чи схожа Ваша поведінка у різних ситуаціях?

3.Яка корисна інформація з відео більше всього запамяталась?

 

3

 

Результат пошуку зображень за запитом "види спілкування"

4

Корисно мати на увазі 8 функцій спілкування:

 1. контактна– встановлення контакту як стану готовності до прийому та передачі повідомлення та підтримання взаємозв’язку в формі постійної взаємоорієнтованості;

 2. інформаційний обмін повідомленнями, тобто прийом-передача яких-небудь повідрмлень у відповідь на запити, а також обмін думками, рішеннями тощо;

 3. спонукуюча стимуляціяактивності партнера по спілкуванню, що спрямовує його на виконання тих чи інших дій;

 4. координаційна– взаємне орієнтування та погодження дій при організації спільної діяльності4

 5. розуміння– не лише адекватне сприймання змісту спілкування, але й розуміння партнерами одне одного (їх намірів, установок, переживань, станів тощо);

 6. емотивне збудженняв партнері необхідних емоційних переживань (“обмін емоціями”), а також зміна з його допомогою власних переживань та станів;

 7. встановлення стосунків– усвідомлення свого місця в системі ролевих, статусних, ділових, міжособистісних та інших зв’язків спільноти, в якій необхідно діяти індивіду.

 8. здійснення впливу– зміна стану, поведінки, особистісно-змістовних утворень партнера, в тому числі, його намірів, установок, думок, рішень, уявлень, потреб, дій, активності.

5

Пов’язане зображення

6

                Виконайте завдання на співвіднесення якостей                          для викладача та студента

7

Результат пошуку зображень за запитом "спілкування"

8

Структура спілкування

Структура спілкування

Суб’єктами спілкування є люди (не менш, ніж двоє) чи групи людей, які беруть участь у процесі взаємодії, зміст – наповненість спілкування – інформація, дії, емоції чи почуття, засоби – механізми передачі змісту – вербальні (слова) і невербальні (жести, міміка, пантоміміка, паузи, речі, одяг), результати – практичні – обмін інформацією, речами, виконання справи, психологічні – осмислення інформації, налагодження стосунків, переживання емоцій та почуттів.
9

Структуру спілкування можна схарактеризувати через виділення в ній 3 взаємопов’язаних сторін:

       Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚ат пошуку зображень за запитом "комунікативна перцептивна інтерактивна"

Комунікативна сторона спілкування, або комунікація у вузькому викладі, полягає в обміні інформацією між партнерами по спілкуванню, передаванні та сприйнятті знань, ідей, думок, почуттів.

Інтеративна сторона спілкування (взаємодія) полягає в обміні діями поміж сторонами, що спілкуються, тобто в організації міжособистісної взаємодії.

Перцептивна сторона спілкування – це процес сприймання та пізнання людьми одне одного з наступним налагоджуванням на цій підставі певних міжособистісних відносин.

10

Результат пошуку зображень за запитом "спілкування"

11

Пройдіть тест «Потреба в спілкуванні»

Оцініть відповіді знаком + чи –

 1. Мені приємно бути присутнім під час будь-яких святкувань.
 2. Я можу притлумити свої бажання, якщо вони суперечать бажанням товаришів. З. Мені подобається показувати кому-небудь свою прихильність.
 3. Я більше дбаю про свій вплив на людей, аніж про дружбу.
 4. Я відчуваю щодо друзів більше прав, аніж обов’язків.
 5. Коли дізнаюсь про успіх товариша, у мене чомусь погіршується настрій.
 6. Мене тішить можливість кому-небудь чим-небудь допомогти.
 7. Мої турботи зникають, коли я опиняюсь серед товаришів по навчанню.
 8. Мої друзі мені страшенно набридли.
 9. Коли я виконую важливу роботу, присутність людей мене дратує.
 10. Навіть будучи притиснутим до стіни, я говорю ту частинку правди, що не зашкодить друзям.
 11. У важкій ситуації я думаю не про себе, а про близьку людину.
 12. Неприємності друзів викликають такі співчуття, що я можу занедужати.
 13. Мені приємно допомагати іншим, навіть якщо це шкодить мені.
 14. 3 поваги до друга я можу погодитися з його думкою, навіть якщо вона не має слушності.
 15. . Мені більше до вподоби пригодницькі оповідання, аніж про кохання.
 1. Сцени насильства у кіно вселяють у мене відразу.
 2. На самоті я відчуваю більшу тривогу, ніж серед людей.
 3. Я вважаю, що основною радістю у житті є спілкування.
 4. Мені шкода безпритульних кішок і собак.
 5. Я волію мати менше друзів, але якщо мати, то близьких.
 6. Я люблю бувати серед людей.
 7. Я довго переживаю після сварки з близькими.
 8. У мене набагато більше близьких друзів, аніж у інших
 9. Мене цікавлять власні досягнення, а не дружба.
 10. Я більше довіряю власній інтуїції, аніж думці інших.
 11. Я надаю більшого значення матеріальному благополуччю, аніж спілкуванню з приємними людьми.
 12. Я співчуваю людям, які не мають близьких друзів.
 13. Спілкуючись зі мною, люди часто використовують мене.
 14. Я люблю оповідання про безкорисливе кохання і дружбу.
 15. Заради друга я можу пожертвувати своїми інтересами.
 16. У дитинстві я був у компанії, що завжди трималась разом.
 17. 33.Якби я був журналістом, то писав би про силу дружби.

 

Обробка даних: +  за 1,2,7,8,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,33 твердження оцінюється в 1 бал

– за 3,4,5,6,9,10,15,16,25,27,29 твердження оцінюється в 1 бал

РІВЕНЬ:      низький     ниж. за серед.      середній     вище за серед.      високий

Чоловіки     3-21             22-23                   24-25              26-28                   29-33

Жінки            9-24            25-26                    27-28              29-30                   31-33

 

12

 

Результат пошуку зображень за запитом "спілкування"

Спілкування

є важливою духовною потребою особистості як суспільної істоти. Потреба людини у спілкуванні зумовлена суспільним способом її буття та необхідністю взаємодії у процесі діяльності. Соціальна природа спілкування виражається в тому, що воно завжди відбувається в середовищі людей, де суб’єкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Спілкування між людьми відбувається при передачі знань, досвіду, коли формуються різні вміння та навички, погоджуються та координуються різні дії.

13

Закріплення знань з теми.

Перегляд відео-презентації.

14

Дякую за увагу!

email:[email protected]

Пов’язане зображення

15
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply