Сторітелінг нав уроках в початковій школі

by Rostislav

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Сторітелінг нав уроках в початковій школі

Member Since
Apr 2019
Published Books
4
Сторітелінг нав уроках в початковій школі by Rostislav - Ourboox.com

       ① З історії виникнення сторітелінгу

У 2006 році сторітелінг було визнано найкращою бізнес ідеєю року. Суть заключається у тому, щоб якомога найкраще презентувати власну ідею, мотивувати до дії чи поділитися досвідом. Засновником сторітелінгу вважають Девіда Армстронга, який написав книгу «Managing by Storying Around».

Сьогодні сторітелінг використовується не лише в бізнесі,  а й  у психологічних консультаціях,тренінгах, навчальних курсах та в освіті.

2

     ③ Передумови використання сторітелінгу на уроках  української мови в початковій школі.

В процесі навчання рідної мови учні ознайомлюються з текстами, що відрізняються за різними ознаками: за метою висловлювання, емоційним забарвленням та ін. Для ознайомлення з кожним типом тексту вчитель може використати сторітелінг,

Також на уроках розвитку зв`язного мовлення учні вчаться самостійно створювати власні висловлювання: усно і писемно. Сторітелінг дає більше можливостей вчителю відійти від традиційного складання розповіді за планом.

Здебільшого практикується використання технології сторітелінгу в процесі складання твору на вільну тему. Зазначимо, що кількість таких завдань в початковій школі є малою. З огляду на це, ми рекомендуємо використовувати цю технологію і в інших аспектах освітнього процесу:

3
  • Випереджуюче завдання. Наприклад, тема наступного уроку слова ввічливості. Доречним буде запропонувати учням скласти розповідь про пригоду ввічливих слів. Дітей можна об’єднати у кілька груп.
  • Скласти свою розповідь з умовою вчителя. Наприклад: Складіть твір-опис, використовуючи слова-антоніми в кожному реченні.
  • Складіть текст-розповідь про літні канікули, використовуючи сторітелінг.
  • Усно перекажіть почуту розповідь, використовуючи піктограми, малюнки.

Характерними ознаками сторітелінгу є:

  • Наявність піктограм, картинок, до кожної важливої дії героя;
  • Наявність одного/кількох вигаданих персонажів, елементів одягу, особливостей поведінки;
  • Динамічність розвитку подій, часто нереальних у часових рамках;
  • Висновок, що торкає емоційної сфери учня.
4

Розповідання історії з використанням сторітелінгу відрізняється від звичайного розповідання. Так, наприклад постійне супроводження малюнками, піктограмами, дає змогу відійти від звичайного  розповідання за серією картин. Що більше, деякі елементи учні можуть замальовувати самостійно, або підготувати наперед вирізки з газет, журналів, коміксів тощо.

Важливо пам’ятати, що сторітелінг не повинен бути акцентом уроку, а допоміжним засобом у створенні зв’язного висловлювання учня.

5
Сторітелінг нав уроках в початковій школі by Rostislav - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book