“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном

by

Artwork: Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна

Member Since
Nov 2017
Published Books
9

Новела ” Три зозулі з поклоном”  — одна з найчарівніших перлин української літератури XX ст. Вона чи не найглибше віддзеркалює внутрішній світ Гр. Тютюнника, його прагнення гармонії, злагоди, доброти й усепрощення. Здається, до її написання він прямував усе попереднє життя, а поштовхом стала, здавалось би, незначна подія.

1
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

Усього на кількох сторінках розгортається досить поширена житейська історія нерозділеного кохання, власне, традиційний «любовний трикутник». Морфа Яркова одружена, але таємно кохає Михайла, батька оповідача. Невдовзі його за­силають до Сибіру, звідки він не повернеться. Однак автор оновлює, модернізує цей «вічний» сюжет не лише відсутністю морально-етичного конфлікту, українськими історичними реалі­ями, свіжою ідеєю, а й за допомогою оригінальної композиції. У творі тісно переплелися час теперіш­ній і минулий, реальність зі спогадами, розповіддю, листом «від тата».

3
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

Послідовної дії в новелі немає: во­на «змонтована» з різних хронологічних фрагментів, тому непросту історію стосунків читач вибудовує сам. Студент довідується про давнє кохання Марфи з розповіді матері. У центрі — ця розповідь, «обрам­лена» його коментарем. Звернімо увагу, як Софія, дружина Михайла, характеризує Марфу, на яких де­талях акцентує, згадуючи спільне з нею минуле.

5
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

Григір Тютюнник був справжнім «майстром художньої деталі». За її допомогою він досягав лаконічної, але інформативної «густоти» зображення.

7
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

Скажімо, у цій новелі саме з розповіді Софії довідуємося, що ж було на душі в Марфи, у Михайла. Найточніше про це «говорять» такі деталі: вона терпляче сидить «на поріжку» пошти, чекаючи на листа від Михайла; у неї «жовті кучері з-під чорної хустки» (що символізує її розлуку й печаль); листа Михайла до дружини «пригорнула до грудей»; у неї постійно «сльози в очах»; Михайло очі «до­лонею прикриває» (ніби приховує, що ж у душі); посивіла Марфа і посивів Михайло; сосни «батькові» і сосни «молоденькі». Як бачимо, останні деталі — контрастні; на подібних контрастах Григір Тютюнник також постійно акцентує.

9
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

Безперечно, у творі можна відшукати й деякі автобіографічні збіги. Образ Михайла асоціюється з батьком автора, також репресованого. Навіть ім’я не змінено хоча про самі репресії в новелі не йдеться — у 1970-х роках ці події замовчувалися. А образ студента також нагадує самого автора. Проте все це свідчить лише про використання письменником власного досвіду.

11
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

Найголовніше в цій новелі навіть не трагічна історія нерозділеного кохання, а самі почуття, переживання героїв, які автор передає тонко, глибоко, переконливо. Саме вони рухають сюжетом твору, розширюють його часові, просторові межі, тобто визначають художній час і простір, головну ідею. Головним персонажем тут на­справді є любов, а люди його лише уособлюють, матеріалі­зують.

13
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

Життєву конкретику, історичні реалії відсунуто на задній план, читач задумується над вічними, істинними цінностями, разом із героями починає міркувати над трагічними складнощами людського буття, неможли­вістю багато чого змінити в цьому житті. Доля вирішує все по-своєму: відбирає Михайла в обох. Однак чи жит­тєві обставини сильніші від людини? Чи смерть пере­могла любов?

15
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

Михайла, його дружину Соню, Марфу єднає страждання (хоча в кожного воно різне), єднає любов (також у кожного своя) як найви­ще мірило вартості людини. «Любові всевшиній присвячується» — недарма такий епіграф дає Гр. Тютюнник. У новелі любов оточено якимсь неземним ореолом, далеким од звичного, побутового розуміння, хоча насправді ніякими особливи­ми словами митець не користується, передаючи цю любов, хіба показує, як і в житті, і в розлуці Марфа й Михайло «отак одне одного» чули.

17
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

Любов благодатним світлом розливається довкруги. Звернімо увагу: листо­ноша, який приніс вістку від Михайла, поблажливо дає Марфі пригорнути до грудей листа. Він розуміє й поважає її почуття. Соня не картає «суперницю», навпаки, розуміє й тому найкращими, теплими словами говорить про неї своєму синові.

19

Нарешті, Михайло пише Соні: «Не суди мене гірко. Але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу: я чую щодня, що десь тут коло мене ходить Мар­фина душа нещасна, Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмар­ках Зіньківських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони Сибір неісходиму, а чи впадуть од морозу

Сходи, моя едина у світі Соню! Може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене хоч на хвильку прийде забуття.

Обіймаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму».

20
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

В уявленні українців зозуля — багатозначний символ. Вона уособлює сум, тугу за минулим життям, за красою, страждання, перетворення жінки на птаху, віщунку життя пробудження природи. Це загалом добрий вісник, птах, близький до людської душі. Людина перед смертю просить її переслати вісточку про себе. Може уособлювати не­щасливу в коханні чи подружжі дівчину чи жінку.

22
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

Отже, саме любов єднає всіх трьох героїв, робить їх чистішими, добрішими, здатними на співпереживання, на найглибше розуміння одне одного. Власне, тут письменник утілює свій ідеал, подає нам свою версію гармонійного, християнського налагодження найбільш заплутаних стосунків, аніж то є в самому житті. Жоден із героїв новели не поборов свого страждання, не зменшив сили душевного болю, але всі вони лишаються на роздоріжжі, хоча й кожен сам по собі: Михайло безслідно зник на каторзі, Соня одна виростила дитину, Марфа продовжує чекати, удивляючись в очі дорослого сина свого коханого.

24
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com

Новела несе печать притчовості — важливого прихованого висновку (чи ідеї), до якого приходить автор і якого непомітно пропонує читачеві. Цей висновок напрошується сам по собі, через усю образну тканину твору. Ось він: любов — почуття, незалежне від свідомості, волі, бажання, моралі, воно ніби дається якоюсь вищою силою, тому мусить залишатися поза осудом чи запереченням, справжня любов має ораво на існування. У цьому творі письменник спробував розгадати «вічну загадку любові» як писав І. Дзюба, «незбагненність призначення однієї людини іншій»,

26
“Стосунки між героями у новелі “Три зозулі з поклоном by veronika - Illustrated by Василець Вероніка,Зозуля Ірина та Кліменко Ангеліна - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply