Технологія розвитку медіакомпетентності by Inna Poberezhnyk - Illustrated by Побережник Інни ПВШм-1-15-2-0 д. - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Технологія розвитку медіакомпетентності

by

Artwork: Побережник Інни ПВШм-1-15-2-0 д.

 • Joined Apr 2017
 • Published Books 1

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології дозволяють індивідуалізувати й активувати освітній процес. Медіа вносять принципові зміни в зміст і методи навчання, дозволяють використовувати особливий тип завдань, спрямованих на рефлексію учнями своєї діяльності, на її саморегуляцію. Психолого‑ педагогічні  особливості використання  електронних медіа в навчально-виховному процесі є важливим засобом для розбудови системи освіти відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства.

2

3

Поняття «комп’ютерна компетентність» до цього часу чітко не сформульовано. Чи можна сказати, що кожна людина яка грає в комп’ютерні ігри, а також користується електронною поштою або інтернетом, по – справжньому володіє комп’ютером? Чи достатньо тих знань і вмінь, що сучасні молоді люди отримують у школі, для розв’язання завдань, з якими вони будуть зустрічатися в реальному житті? Такі питання виникають у зв’язку з тим, що ми вчимо конкретним навичкам роботи з конкретними програмним засобом

4

5

Конфернеціїї на тему “медіаосвіта”

6

Процес формування медіакомпетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін можна умовно розбити на три етапи: підготовчий; основний, заключний.

 1. На підготовчому етапі виявляється наявний рівень медіа-компетентності студентів.
 2. Основний етап включає формування, розвиток, творчу реалізацію та інтерпретацію сформованих медіакомпетенцій.
 3. Заключний (результативно-оцінний) етап – повторна констатація рівня медіакомпетентності студентів.
7

Індикаторами сформованості компетентності виступають знання, уміння, установки та інші специфічні компетентності та компетенції викладача. Так серед необхідних знань можна виокремити наступні:

 • знання будови комп’ютера;

 • знання програм Microsoft Word, Point, Power Point, Photoshop, Opera, Internet Explorer;

 • знання пошукових системи українські ресурси Internet, Google і подібні;

 • знання поштових серверів;

До важливих умов зараховуємо такі уміння:

 • користуватися бібліотекою;

 • користуватися комп’ютером, програмним забезпеченням;

 • шукати й добирати потрібну інформацію з теми в журналах, книгах, Інтернеті;

 • дотримуватися правових норм використання та зберігання інформації;

 • критично оцінювати медіатекст, вибудовувати свою інтерпретацію;

 • здійснювати обмін файлами через e-mail (поштові сервери);

 • створювати власні тексти, медіатексти (мультимедійні презентації, навчальні блоги), розміщувати власну інформацію в мережі;

 • спілкуватися в чаті (навчальні ігри, дослідження тощо);

  Необхідними також є установки до:

 • самостійності;

 • продуктивності;

 • відповідальності;

 • креативності

8

Для визначення Вашого рівня медіакомпетентності, Ви маєте змогу пройти анкетування

https://drive.google.com/open?id=16DxxOIsfY4wAlCkaJ4eNIcWSKEAylXKeThYjb1zUi6g

9

Цікавий матеріал по темі “медіакомпетентність”

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B2QPDTvjK7SxQ1BPNkhiZmZBVXc

10

Сучасний фахівець повинен володіти високим рівнем професійної культури, що проявляється у здатності творчо мислити, постійній орієнтації на пошук і новизну, використанні науково   технічних знань  для розв’язання технічних проблем. Завдання, яке стоїть перед майбутніми викладачами вищих навчальних закладів, — вивчення можливостей Інтернет – ресурсів і їх ефективного застосування, випуск електронної дошки оголошень, використання електронної пошти для індивідуального пересилання кореспонденції, створення посилань на сайти в мережі Інтернет, які можуть бути корисними для майбутніх викладачів ВНЗ і відкривають доступ до каталогів бібліотек або на індивідуальні  сторінки  студентів

11
Технологія розвитку медіакомпетентності by Inna Poberezhnyk - Illustrated by Побережник Інни ПВШм-1-15-2-0 д. - Ourboox.com

Класифікація освітніх ресурсів мережі Інтернет.

 

– наукові і науково – популярні матеріали (електронні бібліотеки, електронні версії наукових і науково – популярних періодичних видань тощо);

– довідкові матеріали (мережеві словники, енциклопедії, довідники);

– освітні матеріали (сайти, присвячені проблемам освіти, методичні розробки, дистанційні курси тощо);

– пізнавальні  матеріали (електронні газети, журнали, віртуальні музеї)

 

 

 

13
Технологія розвитку медіакомпетентності by Inna Poberezhnyk - Illustrated by Побережник Інни ПВШм-1-15-2-0 д. - Ourboox.com
Технологія розвитку медіакомпетентності by Inna Poberezhnyk - Illustrated by Побережник Інни ПВШм-1-15-2-0 д. - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content