Типи алгоритмів by Ivanka Berlizova - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Типи алгоритмів

  • Joined May 2018
  • Published Books 3

Команди в алгоритмах записують по одній в певному порядку, а від виконуються вони не завжди в такому послідовності. Залежно від порядку виконання команд алгоритми діляться на три типи:

– лінійні алгоритми (слідування);

– алгоритми з розгалуженням;

– алгоритми з повторенням.

 

2
Типи алгоритмів by Ivanka Berlizova - Ourboox.com

Розгалуження та повторення спрощують структуру програми, Такі програми легше переглядати, встановлювати, вносити до них зміни. «Зауважте, що будь-який з цих трьох базових конструкцій має тільки один вхід і один вихід.

Послідовне виконання

 

4
Послідовне виконання

Розгалуження

6
Розгалуження

Повторення

8
Повторення

Алгоритм, у якому команди виконуються послідовно одна за одною від початку до кінця, називають лінійним або слідування. Наприклад, перехід вулиці, обчислення суми чисел, саджання дерева тощо.

Але в житті так бував не завжди. Часом обставини змушують нас робити вибір. Якщо йде дощ, ми беремо парасольку і одягаємо плащ, якщо на вулиці сухо і тепло, вдягаємось легше. Трапляються і більш складні умови вибору. Від обраної дії може навіть залежати подальша доля людини.

10

Вибір однієї з двох послідовностей дій залежно від виконання або невиконання деякої умови називають розгалуженням.

Алгоритм, що містить одну або кілька умов і, відповідно, дві та більше гілок, називають алгоритмом з розгалуженням. На рисунку наведено приклад блок-схеми алгоритму з розгалуженням.

11

Алгоритм з розгалуженням

12
Типи алгоритмів by Ivanka Berlizova - Ourboox.com

У побуті люди зазвичай повторюють ті самі дії. Ви щодня ходите до школи, по кілька разів переглядаєте улюблений фільм, виконуєте домашню роботу, відвідуєте гуртки. Ви часто розв’язуєте задачі, в яких одну чи кілька діл слід повторювати, дотримуючись певної умови.

Багаторазове виконання тієї самої послідовності команд доти, доки виконується визначена наперед умова, називають циклам (повторенням). Алгоритм, що містить цикли, називають циклічним алгоритмом або алгоритмом з повторенням. На рисунку наведено приклад блок-схеми такого алгоритму.

14
Типи алгоритмів by Ivanka Berlizova - Ourboox.com

Висновки

Алгоритм – це опис послідовності дій, виконання яких призводить до вирішення поставленого завдання за скінченну кількість кроків. Об’єкт, що здатний виконати команди алгоритму, називають виконавцем алгоритму.

Алгоритми можна подавати по-різному: текст, блок-схема, мова програмування тощо.

Залежно від порядку виконання команд можна виділити три типи алгоритмів: лінійні (слідування), з розгалуженням, з повторенням.

Алгоритм, у якому команди виконуються у порядку запису, тобто послідовно одна за одною, називається лінійним або cлідування.

16

Вибір однієї з двох послідовностей дій залежно від виконання або невиконання деякої умови називають розгалуженням.

Алгоритм, що містить одну або галька умов і відповідно дві та більше гілок, називають алгоритмом з розгалуженнями.

Багаторазове виконання тієї самої послідовності команд доти, доки виконується визначена наперед умова, називають циклом (повторенням).

Алгоритм, що містить цикли, називають циклічним алгоритмам або алгоритмом з повтореннями.

17

Контрольні запитання та завдання

1. Які алгоритми називають лінійними? Наведіть приклади лінійних алгоритмів.

2. Які алгоритми наливають розгалуженими? Наведіть приклади алгоритмів з розгалуженням.

3. Наведіть приклади прислів’їв, де дія виконується в залежності від виконання певної умови.

4. Які алгоритми називають циклічними? Наведіть приклади алгоритмів з повторенням.

5. Наведіть приклади відомих казок або оповідань, де певні дії виконуються циклічно.

18
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content