Трите прасенца by Daniela Mincheva - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Трите прасенца

  • Joined Sep 2021
  • Published Books 2

 

 

Живяли три прасенца. Три братленца. Веднъж най-голямото братле казало: “Хайде да си построим къща! Като си имаме дом, няма да се боим от вълци и от студ.” Но братята били много мързеливи. “Лесна работа! – прогрухкали те в отговор. – До зимата има време, а от вълци ние и така не се боим!”

1
Трите прасенца by Daniela Mincheva - Ourboox.com

 

 

 

Тогава най-голямото прасе събрало камъни и почнало самò да си строи къща. Но когато настъпил студът, братята му също решили да си направят къщички. Средното братче си направило дом от клончета. Най-малкото – от слама.

3
Трите прасенца by Daniela Mincheva - Ourboox.com

Най-голямото си довършвало своята каменна къща и си пеело песенчица:

Аз не правя дом от слама,

къща зидам аз от камък –

звяр да няма на света

да отвори таз врата!

А в това време мързеливите му братя тичали към гората и грухкали:

Не боим се ний от вълк,

ний от вълк, ний от вълк!

И изведнъж те видели вълка. Стоял той зад едно дърво и щракал зъби. Прасетата се втурнали да бягат. Най-малкото дотичало до своята къщичка и затворило след себе си вратата. Но вълкът духнал и сламената къщичка се пръснала на всички страни.

5
Трите прасенца by Daniela Mincheva - Ourboox.com

 

 

 

 

Прасето се втурнало към дома на средния брат. Тъкмо се затворили двете прасенца и чули страшен глас:

– А-у-у! Сега ще ви изям и двете!

И вълкът пак почнал да духа с всички сили. Домът на средното братче не издържал и също се развалил. В ужас се затичали прасенцата към най-големия си брат.

7
Трите прасенца by Daniela Mincheva - Ourboox.com

 

 

 

 

 

Братът ги приел, затворил вратата и спокойно казал:

– Няма никой на света да отвори таз врата!

– А, така ли? Тогава аз ще ви изям и трите! – изръмжал вълкът и започнал да духа.

Но каменната къща стояла като крепост.

9
Трите прасенца by Daniela Mincheva - Ourboox.com

 

 

 

Тогава вълкът се качил на покрива и надникнал в комина. Ала прасенцата всичко чули и когато вълкът почнал да се спуска из комина, най-голямото отишло при котела с кипналата вода и отместило капака. Черният като коминочистач вълк се бухнал в горещата вода.

11
Трите прасенца by Daniela Mincheva - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now