урок 8 ФОРМАТИ ГРАФІЧНИХ ФАЙЛІВ

by nataliia naumenko

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

урок 8 ФОРМАТИ ГРАФІЧНИХ ФАЙЛІВ

Member Since
Oct 2020
Published Books
1

Растрові зображення зберігають у файлі у вигляді прямокутної таблиці, у кожній клітинці якої записаний двійковий код кольору відповідного пікселя. Такий файл зберігає дані і про інші властивості графічного зображення, а також алгоритм його стискування.

Векторні зображення зберігають у файлі як перелік об’єктів і значень їх властивостей: координат, розмірів, кольорів заповнення і штриху (контуру) тощо.

1

Формати файлів растрових зображень:

  • JPEG 

  • GIF 

  • PNG

2

JPEG (англ. Joint Photographic Expert Group — об’єднана експертна група в галузі фотографії) — розмір графічних файлів зменшується за рахунок втрати частини даних i погіршення якості зображення.Стандартні розширення імен файлів — jpg або jpeg.

3
урок 8 ФОРМАТИ ГРАФІЧНИХ ФАЙЛІВ by nataliia naumenko - Ourboox.com

GIF (англ. Graphics Interchange Format — графічний формат для обміну) — призначено для зберігання зображень, що мають до 256 кольорів (наприклад, мальовані ілюстрації), а також анімованих зображень. Стандартне розширення імен файлів — gif.

5
урок 8 ФОРМАТИ ГРАФІЧНИХ ФАЙЛІВ by nataliia naumenko - Ourboox.com

PNG (англ. Portable Network Graphic — портативна мережева графіка) — файли цього формату мають невеликий розмір без погіршення якості зображення. Стандартне розширення імен файлів цього типу  png.

7
урок 8 ФОРМАТИ ГРАФІЧНИХ ФАЙЛІВ by nataliia naumenko - Ourboox.com

Формати файлів векторних зображень:

  • AI 

  • CDR 

  • SVG 

9

AI (англ. Adobe Illustrator) — стандартний формат файлів редактора векторної графіки Adobe Illustrator. Файли мають розширення імені аі.

10
урок 8 ФОРМАТИ ГРАФІЧНИХ ФАЙЛІВ by nataliia naumenko - Ourboox.com
урок 8 ФОРМАТИ ГРАФІЧНИХ ФАЙЛІВ by nataliia naumenko - Ourboox.com

CDR (англ. CorelDRaw)— стандартний формат файлів векторного графічного редактора CorelDraw. Файли даного формату можуть мати розширення імені 

13
урок 8 ФОРМАТИ ГРАФІЧНИХ ФАЙЛІВ by nataliia naumenko - Ourboox.com

SVG (англ. Scalable Vector Graphics — векторна графіка, що масштабується) — універсальний формат, який має широке застосування під час створення креслень і веб-сайтів. Стандартне розширення імен файлів — svg.

15
урок 8 ФОРМАТИ ГРАФІЧНИХ ФАЙЛІВ by nataliia naumenko - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book