Физиологично действие на етанола by Kristina - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Физиологично действие на етанола

  • Joined May 2022
  • Published Books 3

Хидроксилни производни- алкохоли и феноли

 

Хидроксилните производни са органични съединения, производни на въглеводородите, в чиято молекула един или няколко водородни атома са заменени с хидроксилна група (-OH).

В зависимост от вида на въглеродния остатък хидроксилните производни могат да бъдат алкохоли(C2H5OH- етанол) или феноли(C6H5OH- фенол).

1
Физиологично действие на етанола by Kristina - Ourboox.com

Алкохоли

Алкохолите са органични химични съединения, съдържащи една или повече хидроксилни групи (-OH), свързани с атом на въглерода.

Към алкохолите се причисляват широк кръг съединения. Алкохолите с n от 1 до 4 са течности с приятна миризма, от 4 до 11 – течности с неприятна миризма, а над 12 – твърди вещества без мирис. Съединението с n = 2 е етанолът, който има депресантно психоактивно действие върху хората и се съдържа в алкохолните напитки. Поради широкото му разпространение в ежедневието, обикновено под алкохол се разбира именно етанол.

3
Физиологично действие на етанола by Kristina - Ourboox.com

Етилов алкохол
(Етанол)

Етанолът има наркотично и най-слабо токсично действие в сравнение с останалите алкохоли. Една от причините за това е бързото му окисление в организма.Окислява се до оцетна киселина,която е естествен продукт на обмяната на веществата и по-нататък до въглероден диоксид и вода.

5
Физиологично действие на етанола by Kristina - Ourboox.com

Физиологично действие на етанол

Най-страшното поражение на етанола при умерена, но системна консумация води до пристрастяване

към него (наркомания). Това е едно изключително опасно явление да се виждат пияни младежи да буйстват по улиците или дискотеките. Лошото е, че към алкохола посягат и жените, особено младите преди да са създали своето поколение. Това е заплашващо, защото бъдещето на нацията е застрашена.

7
Физиологично действие на етанола by Kristina - Ourboox.com

Погълнат вътрешно/при концентрация над 45%/ етанолът засяга лигавиците на устата и покривната тъкан на стомаха.Предизвиква гастрити и язви. Преминава бързо в кръвта и се разняся по цялото тяло.Поразява нервната система,предизвиква слепота. 

Най-силно се засяга черния дроб,който именно преработва и обезврежда етанола. Настъпва мастно изграждане на чернодробната тъкан. Появава се хипертрофия на сърцето и сърдечна недостатъчност

9
Физиологично действие на етанола by Kristina - Ourboox.com

Последици при прекомерна употреба

Действа като тъканна отрова в цялата нервна система, води до тежка атрофия на мозъчната кора, която е абсолютно нелечима. Предизвиква цироза на черния дроб и рак на панкреаса. Не на последно място – уврежда сърдечния мускул.

Вредите от алкохола (етанола) практически не могат да се предвидят напълно, защото когато се погълне, той действа токсично на всяка една клетка от човешкото тяло, което значи, че може да доведе до рак на почти всеки орган от тялото. 3,5% на смърт от рак в световен мащаб се считат за предизвикани от консумация на етанол.

11
Физиологично действие на етанола by Kristina - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]