Франция by Monika Petrova - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Франция

Member Since
Nov 2018
Published Books
1

Франция е държава в Западна Европа, включваща също няколко територии разположени на други континенти. Франция заема части от западна и югозападна Европа. Територията й е 675 417 км² (в Европа – 547 030 км²). Тя е разположена на трето място в Европа след Русия и Украйна, граничи с Белгия  , Люксембург и Германия на североизток, Швеция и Италия на изток, а Андора и Испания на юг. Метрополисът на Франция се простира от Средиземно море до Ламанша и Северното море и от Рейн до Атлантическия океан.

1

По-голямата част от територията е заета от равнини, низини и ниски планини. Високи са само граничните територии на Алпите и Пиренеите. На френската територия е връх Мон Блан (височината му е около 4810 метра), за първи път е изкачвана от  Жак Балма  и  Мишел Пакар  на 8 август 1765 г.

2

Земните нации на Франция не са богати на полезни изкопаеми и се налагат от други страни.

На север и запад в страната преобладават умерените океански климат, а на юг, по крайбрежието на Средиземно море – субтропичното.

Страната се отличава с достатъчно водно богатство. Най-големите реки са Лоара, Рона, Сена, Гарона и др. Повечето от тях служат за транспорт и са свързани помежду си с плавателни канали. На много от алпийските реки са изградени вецове.

СвÑ?  Ñ ​​Ð · Ð ° но иР· оР± Ñ?  Ð ° жÐμниÐμ

Река Лоара

 

3

По-важни исторически събития и дати

Най-старите наблюдения на човешката живот в днешна Франция са датирани преди около 1,8 милиона години. След това хората се сблъскват с един суров и променлив климат, отбелязан от няколко ледникови епохи. Франция има голям брой украсени пещери от горната палеолитна епоха, включително един от най-известните и най-добре запазените са от (приблизително 18 000 г. пр. Хр.).

4

     Наполеон и 19-ти век (1799-1914 г.)

5
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply