Частини мови
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Частини мови

by

Artwork: Довідник з частин мови

  • Joined Oct 2017
  • Published Books 1

1

Самостійні (повнозначні) частини мови:

Іменник – назва предмета, особи, явища (хто? що?): комп’ютер, батько, сніг.

Прикметник – назва ознаки (який? чий? котрий?): новий, молодий, холодний.

Числівник – кількість предметів, порядок предметів при лічбі (скільки? котрий?): два, четвертий.

Займенник – заміняє іменник, прикметник, числівник, проте він неконкретний (можна сказати аморфний, неточний) (оскільки заміняє вищеназвані частини мови, то й питання його співпадають з питаннями цих частин мови: хто? що? який? чий? котрий? скільки?)

Увага! Власне слова «хто», «що», «який», «чий», «котрий», «скільки» є займенниками і саме на них будується майже половина займенників, тому варто їх запам’ятати.

Розряди займенників:

— особові (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони);

— зворотний (себе);

— присвійні (мій, твій, наш. ваш, його, її, їх (їхній));

— питальні (хто? що? який? котрий? чий? скільки?) (в питальному реченні);

— відносні (хто, що, який, котрий, чий, скільки) (в розповідному реченні);

— заперечні (ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки) (творяться додаванням до «хто», «що», «який», «чий», «котрий», «скільки» заперечної частки «ні»);

— неозначені (дехто, дещо, деякий, хтось, щось, хто-небудь, що-небудь, абихто, будь-хто, будь-що та ін.) (творяться додаванням до «хто», «що», «який», «чий», «котрий», «скільки» різних частинок);

— вказівні (цей, оцей, той, отой, такий);

— означальні (сам, увесь, усякий, кожний, інший).

2

Дієслово – називає дію (що робити? що зробити?): писати, купувати, знайти.

Інфінітив – неозначена форма дієслова (початкова), впізнаємо по закінченню «ти»: працювати (є ще особові форми дієслова: (я) працюю, (ти) працюєш і т.д.)

Прислівник – незмінна частина мови, що виражає різні види ознак (основне питання – як?): швидко, весело.

Розряди

На які питання відповідають

Приклади

Спосіб дії

як?

яким способом?

швидко, пішки, добре, верхи, по-українськи, потроху, розумно, дзвінко, зручно, разом, навпри­сядки

Міра і ступінь дії

скільки? наскільки?

в якій мірі?

вдвоє, натроє, багато, мало, дуже, зовсім, занад­то, набагато, надзвичай­но, дотла, трохи, значно, цілком

Місце дії

де?  куди?  звідки?

там, тут, туди, сюди, додолу, звідти, здалеку, ліворуч, угорі, внизу, додому, знадвору, прямо, убік

Час дії

коли?

З (до) якого часу?

увечері, зранку, сьогодні, нині, тепер, довіку,-торік, завжди, відтоді, рано, піз­но, поночі

Причина дії

чому?  через що?

з якої причини?

згарячу, спросоння, зопалу, зозла, спересердя, мимо­волі, знічев’я, ненароком

Мета дії

для чого? навіщо?

з якою метою?

наперекір, навмисне, на­показ, на щастя

3

Службові частини мови:

Прийменник – допомагає створювати відмінки: у, на, про, через, біля, за, з.

Сполучник – об’єднує два однакових слова або граматичні основи: і, та, й, але, проте, що, бо, тому.

Частка – надає слову нового значення: б, не, хай, нехай.

Вигук – звуконаслідування: гав, няв, кукуріку, почуття – ой, ах, Божечки.

4
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com
Розряди займенників
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com

18

19
Частини мови by VVictoria - Illustrated by Довідник з частин мови - Ourboox.com

21

Успіхів у навчанні!

22
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content