4група 5А by Емил Савов, Андреа Емилова, София Крумова, Жанет Тенева, Никол Тенева, Теодора Тодорова , Сияна Патрикова, София Франсис - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Математика

Правила за по-лесно деление

На 2 се делят всички числа, които завършват на 0,2,4,6 и 8

На 3 се делят всички числа, на които сбора на цифрите се дели на 3

На 4 се дели всяко число, на което последното двуцифрено число се дели на 4

На 5 се делят всички числа, които завършват на 0 или 5

На 6 се делят всички числа, които се делят на 2 и 3

На 7 няма начин за по-лесно делене

На 8 се дели всяко число, на което последното трицифрено число се дели на 8

На 9 се делят всички числа, на които сбора на цифрите се дели на 9

На 10 се дели всяко число, което завършва на 0

Емил Савов

1

Математика

Луис Карол и математиката

Обичате предизвикателствата? Да видим какво ни е подготвил Луис Карол – авторът на „Алиса в страната на чудесата“ – в „Книжка с картинки“ от 1899 г.:

Един благородник притежавал стая с един прозорец. Квадратен прозорец: 3 на 3 стъпки. Очите му били болни. Той се дразнел от светлината. Затова повикал зидар и му наредил да промени прозореца така, че през него да влиза само половината от дотогавашната светлина. Същевременно обаче държал да остане квадратен. Както и да остане 3 на 3 стъпки.

За да решим тази загадка, можем да си помогнем с чертежа на Бенджамин Джоует в превода му на „Менон“ на Платон.

2

Математика

Луис Карол и математиката

(Продължение)

Наклоненият квадрат е точно наполовина на основния. Просто сгънете мислено ъглите към центъра и ще го преполовите. Лесно е, нали? Същото можем да направим и с прозореца на благородника.

 

Никол Тенева

 

Луис Карол | Биография, книги, стихотворения, истинско име, цитати и факти - Литература

3

Български език

 

Във филма заекът е облечен в синьо яке и носи часовник.

 

Андреа Емилова

 

 

Във филма се разказва, как заекът отвлича вниманието на Алиса и тя попада в дупката му.Намира се в коридор с много врати. Алиса се опитва да излезе от там,но не успява.

 

Сияна Патрикова

25 прозрения за живота от Алиса в Страната на чудесата | manager.bg

 

 

4
От Жанет Тенева
4група 5А by Емил Савов, Андреа Емилова, София Крумова, Жанет Тенева, Никол Тенева, Теодора Тодорова , Сияна Патрикова, София Франсис - Ourboox.com
4група 5А by Емил Савов, Андреа Емилова, София Крумова, Жанет Тенева, Никол Тенева, Теодора Тодорова , Сияна Патрикова, София Франсис - Ourboox.com
4група 5А by Емил Савов, Андреа Емилова, София Крумова, Жанет Тенева, Никол Тенева, Теодора Тодорова , Сияна Патрикова, София Франсис - Ourboox.com
4група 5А by Емил Савов, Андреа Емилова, София Крумова, Жанет Тенева, Никол Тенева, Теодора Тодорова , Сияна Патрикова, София Франсис - Ourboox.com
4група 5А by Емил Савов, Андреа Емилова, София Крумова, Жанет Тенева, Никол Тенева, Теодора Тодорова , Сияна Патрикова, София Франсис - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now