Інтерактивний методичний посібник для вчителя by Корницька Ірина - Illustrated by .ЦЕЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСІБНИК МАЄ НА МЕТІ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ВЧИТЕЛЮ МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. А ТАКОЖ, НАДАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ - Ourboox.com
студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, ПОм-1-16-2.Од
Sep 2017
Member Since
2
Published Books

Інтерактивний методичний посібник для вчителя

by Корницька Ірина

Artwork: .ЦЕЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСІБНИК МАЄ НА МЕТІ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ВЧИТЕЛЮ МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. А ТАКОЖ, НАДАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ

Шановний вчителю!

Цей інтерактивний посібник  складається з вправ та завдань з відповідних предметів початкової школи.

До кожної вправи пропонується посилання, опис, її можливості щодо покращення освітнього процесу та методичні рекомендації щодо застосування.

Всі посилання на завдання,які мають виконати учні, можна розміщувати в онлайн-посібнику, гугл – класі або іншому сервісі для онлайн-роботи.

Запропоновані вправи передбачені для учнів 3 класу та відповідають програмним вимогам.

Завдання мають рекомендаційний характер. У разі необхідності їх можна видозмінити, підлаштувати під тематику уроків та можливості і потреби учнів.

1
кук

Моя Батьківщина має чим пишатись.

Урок: Я у світі (Я у світі 3 клас Бібік Н.М.)

Місце виконання: завдання виконується на уроці з використанням планшетів або вдома, з подальшим обговоренням на уроці; можна запропонувати під час вивчення теми “Подорож картою України”.

Можливості завдання: сприяє активній пошуковій діяльності учнів, підвищенню інтересу до теми, активізації навчальної діяльності учнів, активній взаємодії в режимі онлайн, взаємонавчанню та самонавчанню.

Рекомендації щодо організації і виконання: вчитель надає доступ до заздалегідь створеної гугл-карти, на якій учні мають надати цікаву інформацію про міста України, позначивши їх на карті. Для прикладу варто додати свою інформацію, аби діти знали, в якому форматі це може виглядати.

3

4

Людина в цифрах.

Урок: інтегрований (основи здоров’я + математика).

Місце виконання: завдання виконується вдома, до уроку основи здоров’я, на кінець навчального року, або як додаткове завдання до будь-якого уроку.

Можливості завдання: активізується пізнавальна активність учнів, шляхом активної пошукової діяльності, обміну інформацією з однокласниками, отриманню нової цікавої для дитини інформації, яка може бути для неї корисною.

Рекомендації щодо організації і виконання: учні мають сворити плакат засобами PowePoint на основі знайденої інформації про повсякденне життя людини в цифрах (1-2 пункти з ілюстраціями).

Потім на уроці, вчитель з учнями аналізує отриману інформацію в цілому, можна запропонувати учням підрахувати скільки часу на день учні витрачають на різні види діяльності.

Для прикладу можна запропонувати наступне відео.

5
Інтерактивний методичний посібник для вчителя by Корницька Ірина - Illustrated by .ЦЕЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСІБНИК МАЄ НА МЕТІ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ВЧИТЕЛЮ МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. А ТАКОЖ, НАДАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ - Ourboox.com

Вікторина “Я знаю ВСЕ”.

Урок: інтегрований (природознавство+основи здоров’я+математика+українська мова).

Місце виконання: завдання рекомендовано виконувати в кінці року.

Можливості завдання: учні мають змогу ґрунтовніше ознайомитись з програмовим матеріалом. Таке завдання спонукає дітей до пізнавальної активності, пошуку додаткової інформації.

Рекомендації щодо організації і виконання: вікторина проводиться в режимі онлайн. Діти індивідуально зі своїх телефонів обирають відповідь. Після того, як всі учні відповіли, з’являється правильна відповідь. Вчитель не обґрунтовує її, даючи можливість дітям самостійно дійти до правильного висновку.

7
Інтерактивний методичний посібник для вчителя by Корницька Ірина - Illustrated by .ЦЕЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСІБНИК МАЄ НА МЕТІ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ВЧИТЕЛЮ МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. А ТАКОЖ, НАДАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ - Ourboox.com

Використання корисних копалин людиною в повсякденному житті.

Урок: природознавство.

Місце виконання: до уроку під час роботи над темою “Корисні копалини. Ґрунти”

Можливості завдання: допоможе розвинути в учня вміння працювати з інформацією, обмінюватись власними думками, аргументувати їх та доводити. Також розвиток пізнавальної активності, навичок самонавчання та взаємонавчання.

Рекомендації щодо організації і виконання: діти до уроку мають завдання знайти певну інформацію, використовуючи джерела та орієнтуючись на власний досвід, стосовно того, як використовуються корисні копалини людиною (в яких сферах, з якою метою, які саме тощо). Знайдену інформацію вони мають розмістити на інтерактивній дошці у вигляді тексту, підкріпити картинками чи відео. Вхід на дошку можливо організувати за допомогою посилання або QR-коду, заздалегідь його роздрукувати та роздати дітям.Таким чином на уроці учні разом з вчителем опрацьовують тему, спираючись на знайдену ними інформацію.

9

Сделано на Padlet
10

Частини цілого

Урок: математика.

Місце виконання: завдання виконується до уроку, під час вивчення  теми “Частини”.

Можливості завдання: стимулює пізнавальний інтерес, фантазію учнів. Робота над презентацією допомагає учням глибше засвоїти і систематизувати знання з теми.

Рекомендації щодо організації і виконання: учні мають продемонструвати поділ цілого на частини на прикладі будь-якого предмету, означивши ці частини. Результати можуть бути представлені учнями у вигляді створених ілюстрацій засобами комп’ютерних технологій, або фотоматеріалами власних малюнків.

11

12

Як зберегти воду?

Урок: природознавство.

Місце виконання: на уроці під час роботи над темою “Вода”

Можливості завдання: вчить учнів працювати в команді, домовлятись для досягнення спільної мети, аргументувати свої думки та висновки. Учні мають змогу дізнатись нову інформацію від інших, критично її осмислити.

Рекомендації щодо організації і виконання: об’єднати учнів в міні-групи по 2-4 особи. Діти мають мають обдумати та зазначити, які заходи допоможуть зберегти воду та запобігти її забрудненню. Завдання можна виконати на інтерактивній карті знань. Запропонувати групі учнів телефон або планшет, через які вони заходять та одразу виконують завдання. Або ж, учні початку записують на листочку чи продумують відповідь усно, а потім хтось один з команди підходить і зазначає свої варіанти на дошці.

13

14

Я – казкар.

Урок: літературне читання.

Місце виконання: на будь-якому уроці читання, під час опрацювання літературних творів.

Можливості завдання: учень здійснює пошукову діяльність з критичним осмислення знайденої інформації, вчиться правильно та зрозуміло подавати інформацію. Самостійно опрацьовує твір, що спонукає до активної пізнавальної діяльності.

Рекомендації щодо організації і виконання: учні виконують завдання індивідуально або в парі. Завданням є підготовка до презентації літературного твору. Учень має створити презентацію, додавши ілюстрації, які відповідають сюжету твору  та текст з  підручника, або інших джерел. Потім на уроці учень читає твір, або просить інших учнів відтворити його зміст, спираючись на презентацію. Вчитель може допомогти у доборі сюжетних ілюстрацій та кінцевому оформленні презентації. Кожен твір учні презентують по черзі.

Таку роботу варто проводити періодично, приблизно раз на місяць, враховуючи особливості творів та можливості учнів.

15

16

“За” і “Проти”.

Урок: основи здоров’я.

Місце виконання: завдання виконується вдома, до уроку основи здоров’я, під час вивчення теми “Про продукти харчування”.

Можливості завдання: в учнів виникає інтерес до вивчення теми, адже вони можуть самостійно обрати улюблений продукт та розкрити його особливості з різних аспектів. Крім того, така дослідницька робота спонукає пізнавальну активність дітей, дає можливості навчитись пошуку та презентації тієї інформації, яка буде корисною та цікавою іншим.

Рекомендації щодо організації і виконання: кожен учень може заздалегідь обрати продукт, який буде аналізувати. Далі, дитина шукає інформацію, чому цей продукт є корисним та чи може він мати шкідливий вплив на організм людини (Інтернет джерела, журнали, власний досвід тощо). Знайдену інформацію учень упорядковує по двом блокам “за” і “проти”, та оформлює у вигляді плакату, презентації. Якщо учню важко створити в онлайн-сервісі, він може намалювати, а вчитель відсканує малюнок як картинку. Усі плакати учні презентують на уроці.

17
Інтерактивний методичний посібник для вчителя by Корницька Ірина - Illustrated by .ЦЕЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСІБНИК МАЄ НА МЕТІ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ВЧИТЕЛЮ МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. А ТАКОЖ, НАДАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ - Ourboox.com

Створення задач

Урок: математика, українська мова.

Місце виконання: завдання виконується вдома, на уроці діти демонтструють свої задачі і разом розв’язують. Можна використати до будь – якої теми з математики.

Можливості завдання: сприяє формуванню пізнавальної активності під час роботи над задачею. Учень має можливість, спираючись на власний досвід та набуті знання, створити та оформити власний продукт. Діти вчаться будувати правильно і зрозуміло речення(умову задачі), ставити питання. Така вправа сприяє підвищенню інтересу до темі, що вивчається, легшому та глибшому засвоєнню знань.

Рекомендації щодо організації і виконання: на обрані уроки вчитель заздалегідь дає конкретним учням завдання створити задачу, дібравши до неї ілюстрації. Учень має створити

її так, щоб ті математичні дії, які мають бути виконані для розв’язання задачі, відповідали тій темі, що зараз вивчається. З деякими схожими задачами з ілюстраціями учні зустрічаються на сторінках підручника, але для прикладу вчитель може показати кілька варіантів. Дану задачу можна запропонувати оформити картинками в презентації.

19
Інтерактивний методичний посібник для вчителя by Корницька Ірина - Illustrated by .ЦЕЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСІБНИК МАЄ НА МЕТІ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ВЧИТЕЛЮ МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. А ТАКОЖ, НАДАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ - Ourboox.com

Вікторина “Знавці української мови”.

Урок: українська мова.

Місце виконання: завдання виконується на уроці, можна для підсумку вивченого метеріалу за рік.

Можливості завдання: сприяє формуванню вмінь аналізувати, активізовувати власний досвід, робити висновки та узагальнення, здійснювати обґрунтований вибір. Така вправа допоможе підвищити рівень пізнавальної активності, активізувати роботу на уроці, стимулювати інтерес учнів.

Рекомендації щодо організації і виконання: вчитель заздалегідь готує онлайн-вікторину, питання якої ґрунтуються на тому матеріалі, який діти засвоювали протягом року та варіанти відповіді (одна з яких правильна). Учнів можна об’єднати в групи, аби вони разом обирали варіанти відповіді з телефону або планшету. Кожне питання після відповіді учнів, вчитель або ті учні, що орієнтуються в ньому, коментують з метою обґрунтування правильної відповіді.

Приклад такої вікторини тут.

21
Інтерактивний методичний посібник для вчителя by Корницька Ірина - Illustrated by .ЦЕЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСІБНИК МАЄ НА МЕТІ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ВЧИТЕЛЮ МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. А ТАКОЖ, НАДАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ - Ourboox.com

Повторюємо разом.

Урок: українська мова.

Місце виконання: підготовка до виконання завдання проводиться вдома. Рекомендовано проводити цю вправу на кінець навчального року (можливі варіації на кінець вивчення певної теми або на інших предметах).

Можливості завдання: сприяє підвищенню ефективності засвоєння знань, стимулюванню інтересу до теми шляхом  взаємонавчання та самонавчання учнів. В цьому випадку вчитель виступає фасилітатором, який допомагає в процесі виконання роботи та з підведенням підсумків. Учні мають змогу розвинути навички самостійного пошуку, ефективної комунікації, критичного сприйняття і мислення, активізувати та підтримувати навчально-пізнавальну діяльність, бути активними учасниками навчання.

Рекомендації щодо організації і виконання: вчитель дає окремим учням доручення підготувати матеріал з визначеної теми (в нашому випадку “Частини мови”) та на основі нього створити пам’ятку (засобами Power point, Canva тощо). А потім, на уроці учні працюють з цими пам’ятками за моделлю інтерактивного навчання “Ажурна пилка”. Варто в кінці уроку обов’язкового підбити підсумки, зробити висновки з теми.

23
Інтерактивний методичний посібник для вчителя by Корницька Ірина - Illustrated by .ЦЕЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСІБНИК МАЄ НА МЕТІ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ВЧИТЕЛЮ МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. А ТАКОЖ, НАДАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ - Ourboox.com

Фокуси природи.

Урок: природознавство..

Місце виконання: досліди виконуються на уроці під наглядом вчителя. Пропонується ознайомитись з відео-матеріалом під час вивчення теми “Корисні копалини”.

Можливості завдання: сприяє підвищенню інтересу, стимулюванню процесу пізнання, активній взаємодії на уроці, глибшому усвідомленню знань в процесі практичної діяльності, пошуку інформації для того, щоб побачити ще “фокуси”.

Рекомендації щодо організації і виконання: вчитель пропонує учням переглянути відео-фрагменти з дослідами та повторити їх самим. Під час роботи вчитель спонукає учнів до обговорення про те, які властивості предметів дослід демонструє, розкриваючи дітям деякі хімічні поняття. Досліди з нагріванням учитель проводить сам.

 

25

26

Шановний вчителю!

Даний посібник інтегрує в собі інтерактивні технології навчання та ІКТ.

Сподіваємось, він допоможе в підвищенні ефективності освітнього процесу та розвитку пізнавального інтересу та активності учнів.

Успіхів!

27
Інтерактивний методичний посібник для вчителя by Корницька Ірина - Illustrated by .ЦЕЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСІБНИК МАЄ НА МЕТІ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ВЧИТЕЛЮ МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. А ТАКОЖ, НАДАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ - Ourboox.com

This free e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply

Translate »