Інформаційні процеси та системи by Iryna - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Інформаційні процеси та системи

by

 • Joined Sep 2019
 • Published Books 2

Зміст

 1. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.
 2. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп’ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп’ютерів.
 3. Складові комп’ютерів таїх призначення.
 4. Операційна система та її інтерфейс.
 5. Файли та папки.
 6. Операції над файлами та папками.
 7. Тести з теми.
2

Інформаційні процесси и системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

 

Інформаційним процесом називається взаємодія між повідомленням і відправником і споживачем інформації. Іншими словами, інформаційні процеси – це сукупність послідовних операцій (реєстрація, передача, накопичення, зберігання, оброблення, видача інформації), дій і зв’язків з обміну інформацією, що здійснюються в системі комунікацій.
Відповідно до каналів зв’язку розрізняють інформаційні процеси: формальні і неформальні. До неформальних відносять процеси, які виконуються безпосередньо самими вченими або спеціалістами: діалог між ними, відвідування науково-виробничих підрозділів і лабораторій; виставок; обмін листами, публікаціями. Для неформальних процесів характерно те, що в комунікаціях обов’язкову участь беруть самі вчені чи фахівці; та інформаційні процеси невіддільні від їх професійної діяльності. Формальні процеси сформувалися поступово в ході спеціалізації, суспільного розподілу праці і отримали своє організаційне оформлення, яке проявилося в таких сферах діяльності, як: редакційно-видавнича, книготорговельна, бібліотечно-бібліографічна, архівна справа та ін. Особливе місце належить науково-інформаційної діяльності (НІД). У поняття НІД входять наступні взаємопов’язані і взаємообумовлені інформаційні процеси: збір; аналітико-синтетична переробка (перетворення); зберігання; пошук; розповсюдження (поширення).
3
Інформаційні процеси та системи by Iryna - Ourboox.com
Сучасні нформаційні технології увібрали в себе лавиноподібні досягнення електроніки, а також математики, філософії, психології та економіки. Утворений в результаті життєздатний гібрид ознаменував революційний стрибок в історії інформаційних технологій, яка налічує сотні тисяч років. Сучасне суспільство наповнене і пронизане потоками інформації, які потребують обробки. Тому без інформаційних технологій, так само як без енергетичних, транспортних і хімічних технологій, воно нормально функціонувати не може.
Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації. Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, передача та використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує: · Активне використання постійно розширюючогося інтелектуального потенціалу суспільства, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковій, виробничії та інших видах діяльності його членів; · Інтеграцію інформаційних технологій в наукових та виробничих видах діяльності, ініціюючій розвиток всіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності; · Високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представленої інформації, суттєвість використовуваних даних. Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству в певній його сфері, дозволяє удосконалити механізми управління суспільним устроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються у зв’язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації всіх видів людської діяльності, а й створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда.
5
Інформаційні процеси та системи by Iryna - Ourboox.com

Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп’ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп’ютерів

 

Будь-яка інформаційна система складається з 2 частин – апаратної та програмної. Поглянемо на будову апаратної складової.
Зв’язуючою складовою є шина до якої підключаються центральний процесор, внутрішня пам’ять, пристрої введення та виведення, зовнішня пам’ять, комунікаційні пристрої та блок живлення.
Центральний процесор – це «мозок» комп’ютера. Саме в ЦП відбувається опрацювання всіх даних.
До внутрішньої пам’яті належить жорсткий диск (на якому зберігається вся інформація) та оперативна пам’ять (відповідає за обмін даними між шиною, ЦП та іншими складовими.
До пристроїв введення належать пристрої, які посилають спеціальні сигнали в комп’ютер, надають йому інформацію. До них належать: клавіатура, миша, сканер, мікрофон, різні джойстики, графічний планшет та веб-камера.
До пристроїв виведення належать пристрої, що виводять інформацію в зручному вигляді для користувача: монітор, проектор, принтер, колонки, навушники та інші.
7
Якщо внутрішня пам’ять знаходиться в середині комп’ютера, то зовнішня зовні. Це диски, різнотипні флешки, та SSD накопичувачі (аналогія жорстким дискам, умовно це дуже велика флешка).
Комунікаційними пристроями можуть бути мережеві карти, свіч, модеми та роутери.
Головними хто відповідає за подачу та регулювання напруги в системному блоці є блок живлення. Блок живлення працює в 3 струменевих режимах. Подає 3,3; 5 та 12 вольти на внутрішні пристрої по одному кабелю. Поєднання декількох кабелів може давати вищу напругу, тому потрібно бути дуже обережним з увімкненим комп’ютером.
Апаратна частина не може виконувати операції з обробки інформації без різноманітних програм, завдяки яким пристрої ви­конують свої функції.
Ось перед вами програмно складова інформаційної системи.
Програми діляться на три типи: системні, прикладні та інструментальні. Системні мінімальну забезпечують роботу комп’ютера, прикладні допомагають вирішувати додаткові потреби користувача, а інструментальні призначені для створення нових програм.
Програмне забезпечення здійснює керування пристроями комп’ютера під час введення, обробки, виведення і зберігання інформації, створює умови для роботи користувача на комп’ютері тощо.
8
Інформаційні процеси та системи by Iryna - Ourboox.com
Інформаційні процеси та системи by Iryna - Ourboox.com
Виконання інформаційних процесів сьогодні супроводжується використанням сучасних засобів інформаційних технологій.
Одним із таких пристроїв є сучасний комп’ютер.
Найпоширенішими на сьогодні є так звані  персональні комп’ютери (ПК).
Як правило, у комп’ютерному класі ти працюєш зі стаціонарним персональним комп’ютером – комп’ютером, встановленим у певному приміщенні й постійно підключеним до електромережі.
Але можливості персональних комп’ютерів є недостатніми, якщо необхідно розв’язувати задачі, що потребують великих обсягів складних обчислень, наприклад для розрахунків орбіти польоту космічної станції.
Для цього використовують суперкомп’ютери. За кожним з таких комп’ютерів можуть одночасно працювати багато користувачів, які знаходяться навіть у різних країнах світу.роботів
11
Для цього використовують суперкомп’ютери. За исключением таких случаев, когда каждый день проходит много времени, я хочу встретиться с вами в будущем.
Край персональных компютеров и суперкомпьютеров, широко поставленных, все по-прежнему успешных промыслового и побудительного приписывания.
Такі комп’ютери є складовими частинами:
 • пральних машин
 • літаків
 • автомобілів
 • телевізійних систем
 • роботів
12
Інформаційні процеси та системи by Iryna - Ourboox.com

Складові комп’ютерів таїх призначення

 

Інформаційною  системою  називають  сукупність  взаємопов’я­заних  засобів, які здійснюють зберігання  та обробляння  інформації. Простіше кажучи, в ролі інформаційної системи у нас виступає комп’ютер з багатьма додатковими пристроями. Інформаційну систему поділяють на дві складові:  апаратну та програмну. Тобто на технічні пристрої і програми.
Апаратне забезпечення
Комп’ютер складається з багатьох частин і пристроїв.
Можна виділити основні пристрої, тобто такі, без яких комп’ютер працювати не може:
1) системний блок;
2) монітор;
3) миша;
4) клавіатура.
Розглянемо їх детальніше.
Системний блок
Системний блок можна назвати найголовнішим пристроєм комп’ютера. Від його характеристик залежить швидкодія комп’ютера,  його надійність та інші властивості. Зазвичай системний блок є найдорожчою частиною комп’ютера. Системний  блок  зовні  схожий  до  металевий  ящик. У ньому містяться процесор, пам’ять, вінчестер  (жорсткий  магнітний  диск),  DWD-привід (пристрій для роботи з лазерними дисками).
14
Клавіатура
Це клавіатура. На ниве лав клавіші из зображенней цифрой, букв и та. За дополнительную информацию в компютер вводить информацию. Ключевая информация о важнейших аспектах: жесткость, кольцевое оформление, наложение дефектов в мультимедийных и медицинских средствах тощо.
Миша
Миша (точный манупулятор типа «миша») слугує для керування комп’ютером. Миши будают из розовой розницы, праздничные дни и форм. Багато сучасних мишей, особенно игровых, обладатель додатковими кнопками.
Приступая к работе по системному блоку, вы должны быть периферийными. Окрестности в описанных, аг багато пристроів и приладів. Часто это нужно делать, чтобы показать лучшие качества жизни. Звездное, описанное, не будет частым, когда у него неможливо. Тому розглянемо найголовніші.
Пристрої введення информції
Приступая к вводу – внесение изменений в состав до часа його робота. До приведения в соответствие с мишей и славой. Самая славная школа основывается на введенных символах и командованиях.
Мишу здебільшого використовують для введення команд.
Пристрої виведення інформації
Щебетать от имени человека, получающего результаты, от робота, до сих пор не потерявшего сознание и звуковую информацию. Для того, чтобы принять участие в работе, в середине следующего года – монитор, звуковые колонки и принтер.
Пристрої зберігання інформації
Используемые файлы требуют наличия приложения для запуска приложения. Изучить типичные блюда и пристрастия для детей, в том числе в музыкальной и музыкальной формах.
15
Інформаційні процеси та системи by Iryna - Ourboox.com

Операційна система та її інтерфейс

Операційна система — це набір програм, призначений для забезпечення взаємодії всіх пристроїв комп’ютера і виконання користувачем різних дій. Описати роботу можна так: ОС розпізнає та обробляє команди, що надходять з клавіатури; керує роботою дисків, готує інформацію для виведення на екран монітора чи на принтер; розподіляє ресурси між різними завданнями, що виконуються. Також операційна система узгоджує роботу периферійних пристроїв, підтримує діалог із користувачем. Операційна система запускається першою після завантаження комп’ютера, решта програм працюють на базі ОС, тобто у створеному нею середовищі та за встановленими нею правилами. Решта програм працюють завдяки операційній системі, хоча більшість дій ОС є для нас невидимими. Операційні системи розрізняють за кількістю користувачів, за кількістю задач, за інтерфейсом.
17
Зручність і легкість роботи користувача комп’ютера досягається завдяки графічному інтерфейсу. Інтерфейс — це сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію пристроїв та (або) програм. Існують операційні системи з текстовим (командним) або графічним інтерфейсом. В ОС з текстовим інтерфейсом усі операції здійснюються за допомогою команд, які користувач вводить з клавіатури у вигляді тексту. Графічний інтерфейс здійснює взаємозв’язок між комп’ютером і його користувачем за допомогою графічних елементів (вікон, значків, ярликів, меню, кнопок, списків тощо). Операції можуть здійснюватись за допомогою миші, що значно спрощує роботу з комп’ютером. Графічний інтерфейс характеризується такими особливостями: – уся робота з програмами, файлами і документами відбувається у вікнах; – програми, файли, документи, пристрої та інші об’єкти подані у вигляді значків; якщо їх відкрити, вони перетворюються на вікна; – усі дії з об’єктами здійснюються за допомогою меню, що стає основним елементом керування; маніпулятор (миша) виступає в ролі головного засобу керування.
Окрім графічного, розвивається інтерфейс, найбільш наближений до звичайної людської форми спілкування (так званий SILK-інтерфейс). У його межах відбувається звичайна розмова людини і комп’ютера. При цьому комп’ютер знаходить для себе команди, аналізуючи людську мову і знаходячи в ній ключові фрази. Результати виконання команд він також перетворює на зрозумілу людині форму. Окрім того, SILK-інторфейс для спілкування людини з машиною використовує біометричні технології (мімічний інтерфейс).
18
Інформаційні процеси та системи by Iryna - Ourboox.com

Файли та папки

 

Файл дуже схожий на надрукований документ, який можна знайти на чиємусь столі або в шафі для документів — це об’єкт який містить певний набір пов’язаної інформації. На комп’ютері прикладами файлів можуть бути текстові документи, електроніі таблиці, цифрові зображення та навіть пісні. Наприклад, кожне зображення, яке знімається цифровою камерою — це окремий файл, а музичний компакт-диск може містити десяток окремих файлів пісень.
Файл – це певна кількість інформації (програма або дані), що має ім’я і зберігається в довготривалій (зовнішньої) пам’яті.
У комп’ютері файли відображаються як піктограми. Подивившись на піктограму файлу, можна відразу сказати, який вид файлу їй відповідає. Ось кілька типових піктограм файлів:
За виглядом піктограми можна визначити вид файлу, який вона представляє.
Папка — це дещо більше, ніж тека для зберігання файлів. Якщо покласти на звичайний стіл тисячі паперових документів, то коли знадобиться якийсь конкретний із них, буде практично неможливо його знайти. Ось чому люди часто зберігають документи в папках на полицях шаф. Якщо зібрати файли в логічні групи, буде легше відшукати окремий файл.
20
Папки на комп’ютері працюють таким самим чином. Ось як виглядає піктограма звичайної папки:
 Пуста папка (ліворуч); папка з файлами (праворуч)
Папки можуть містити не тільки файли, але й інші папки. Папка, розташована всередині іншої, зазвичай називається вкладеною папкою. Можна створювати скільки завгодно вкладених папок, і кожна з них може містити будь-яку кількість файлів та інших вкладених папок.
Папка — це своєрідний контейнер, який допомагає впорядковувати файли. Усі файли комп’ютера зберігаються в папках, які можуть містити також інші папки.
21
Інформаційні процеси та системи by Iryna - Ourboox.com

Операції над файлами та папками

 

Файл — це ділянка пам’яті, яка містить певну інформацію (текстову, графічну, музичну) і має конкретне ім’я.
Деякі властивості файлів:
– ім’я;
– тип;
– розмір;
– дата створення.
 1. Ім’я файла може складатися з літер кирилиці або латинських літер, арабських цифр.
 2. Ім’я файла не може містити символів */:?«<> |
 3. Максимальна кількість символів в імені обмежена (до 256 символів).
 4. Назва файла складається з двох частин, розділених між собою крапкою «.» — назва.розширення.
 5. Розширення вказує тип файла, наприклад ехе або com — файл програми; sys — системний файл; bat — командний; doc або txt — текстовий документ; jpg, bmp абоcdr — графічний файл; avi — відеофайл; wav або mid — звуковий файл.
У комп’ютері зберігається величезна кількість файлів. Щоб не було плутанини, всі файли зберігаються за певною системою — в папках, які можуть міститися в інших папках (вкладені папки). Папка(каталог) — спеціальне місце на диску, де зберігається інформація про файли, що містяться в цьому каталозі.
23
З папками можна виконувати такі дії:
 • створення;
 • переміщення;
 • перейменування;
 • пересилання;
 • знищення;
 • відкриття / закриття;
 • перегляд властивостей;
 • копіювання;
 • вирізання.

Практичне завдання
 1. Створіть на  диску E:/Класи/5 клас папку та назвіть своїм прізвищем та ім’ям.
 2. У створеній папці створіть папку «Навчальні матеріали»
 3. Папка навчальні матеріали мають 2 підпапки: «англійська мова» та «німецька мова».
 4. Папка «англійська мова» містить в собі 2 текстових документи з назвами: «країнознавство» та «самостійні роботи».
 5. Папка «німецька мова» містить в собі 3 папки: «вимоги програми», «самостійні роботи» та «інформаційні матеріали».
24
25

Тести з теми

 1. Поділи пристрої за їх призначенням https://learningapps.org/display?v=p2d0hs45319
 2. Розташуй носії інформації у хронології їх появи https://learningapps.org/display?v=p3oahpk1519
 3. Запиши назви основних складових комп’ютера https://learningapps.org/watch?v=pknmbuo0c19
 4. Персональний комп’ютер як система http://www.umapalata.com/uschool/expo/Iryna093/20385.html?LANG=RU
 5. Операційна система. Робота з об’єктами. http://www.umapalata.com/uschool/expo/Iryna093/20389.html?LANG=RU
26
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content