איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת - Illustrated by תנועת
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור

by

Artwork: תנועת "מאבק סוציאליסטי", ענת ישר

Israeli poet: [email protected]
  • Joined Jun 2014
  • Published Books 751

מוקדש לתא”ל יוס אלדר, שיריון רמה.

וטור’ שאול יגוז’ינסקי, שיריון סיני.

ולדור כיפור שניקצר על לא עוול,

בשל עוון עיוורון היוהרה

של מנהיגיו.

 

 

1
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז

זיכרון צרור בצרור השירים

הבטחה צרורה בצרור החיים,

איזו צרה צרורה.

צינור חלוד משתזף לאור מידבר

משקיף על מיזרן דהויי,

עליו מרוויחה את לחמה

נשמה שזמנה זול ועיתותיה בידה.

הקופסה השחורה זוכרת כל משב,

האם זו ברכה או קללה?

בית עולם לצינורות ברזל מעופפים

החוקר הראשי מכיר אישית כל ערימת מתכת

שראתה פעם קצה שמיים.

וביום א’ הובא למנוחה באתר הפרוץ.

3

המנסה להתחרות בציפורים,

ניטמן בעפר המוביל הארצי

בדומן

הרחק מחום חמה.

4
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז

נבחר/ת ציבור

שררה אני נותן לך?
עבדות
אני נותן לך!

 

הלוחמים נותנים לדרג המדיני –

שהות להגיע להכרעה.

לכן, הדרג המדיני

מחויב לשלום לוחמיו.

 

6
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז

איגרות חוב ממשלתיות

משורר משוטט שמוט עט בין קברי לוחמי הגנה

ונפגעי פעולות איבה –

שולח קשב החלטי לעבר חוטי הרגש במכמורת

ברוכת תרבות הלב

שיהדותו אנושיותו

ואנושיותו יהדותו

ממייסדי ובוני המושבה

נאמן הציבור ואיש עבודה

ידיד ורע לכל אדם

רעיה ואם מסורה

אישה אצילה אוהבת אדם

9

אשת חייל, עמל ויצירה

אם ורעיה אוהבת

סמל ודוגמא למשפחתה

איש ספר והגות

נעים הליכות

איש תם וישר, נקי כפיים ובר לבב

אשר לא נשא נפשו לשווא

לזכר הוריי ומשפחתם

וכל שאר בני המשפחה אשר נספו בשואה

באהבה מילדיך נכדיך וניניך

10
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז

הי”ד

ירא שמיים ועושה חסד

התעטשות

עדינת נפש

אישה, אימא וסבתא אהובה

אוהב אדם ועושה חסד

יהודי טוב

ומקום קבורתם לא נודע

אהובנו אב המשפחה

12

שירת התקווה

אהובתנו אם המשפחה

זכרך לא ימוש מליבנו לעד

עלה בשנת תרפ”ג

מראשוני ובוני

שורות מתוך “אביב בין הים”

מראשוניי וממייסדיי

בת נאמנה, רעיה ואחות

אם וסבתה טובה

פעילה בציבור ודואגת לזולת

איש העבודה, ההגנה, החזון והמעש

13
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז

ציוצי דרורים

רמקול רחוק

חיילים במסדר

רעש אלמניה

קוקייה ברקע

גל עד לזכר

הוריו אחיו ואחיותיו שנספו בשואה

כפפת גומי זרוקה

“בזמן האחרון…”

דיברנו על 9:30

ברז מים קרים

ברושים

עורב קורא

15
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז

שער זה הוקם בתרומתם האדיבה של החברים

“ביום כזה הקבלן מביא פועלים מהשטחים,

זה שטח צבאי סגור

אתמול מת חייל ודופקים להם בראש עם הטרקטור

אחד קפץ אליהם, 3 ברחו דרך הבתים כי אין להם אישורים.

חוסר אחריות כזה.

מכיר אותם לא היו עומדים ת’שתי דקות אז למה להביא?

אני ערבי ישראלי, אלא עובדים שחור – דופקים אותנו ואת המדינה”

“לך לחלקת ילדים בסדר מותק?”

גוף חשוף

חיילות צעירות מחלקות מים

חברות תנועת נוער מגישות פרחים

17
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז

חלוץ, מגשים, נדיב ורב פעלים

חלוצה, צנועה בהליכותיה ועושה לביתה

עדינת נפש וטובת לב

אציל נפש ואוהב הבריות

צחוקים?

אשת חיל ויצירה,

אם ורעיה אוהבת,

סמל ודוגמא למשפחתה

“כשסבא פגש את סבתא

כשהגיעה למסיבה”

נקר מכה בעץ

קולות ילדים מבית הספר

בהפסקה

19
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז

איש המשפחה,

אוהב אדם ואדמה

חזן פרטי מחזן ליד קבר

נצר לדורות עובדי אדמה

מקום ריק

אדמה

אמא

מדרגה ממעידה

קקטוסים בעציץ בולט

אבנים על שיש

הרחבה

21

איש תם וישר

אוהב עמו וארצו

אוהב ספר וציוני

בזכותו אנחנו פה

קבוצה מתרפקת

22
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז

אמי זכרונה לברכה היתה צדקת גמורה

גם נשאה בעול קשה כשאול

גם ידעה כאב של שכול

ועת עמד ליבה מלכת

נותרה חנוכיה דולקת

אשה חכמת לב וישרת לכת

צופיה הלכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל

ניצולת מחנות ההשמדה

מצאי מנוחה בארץ אבות אהובה

אמא לכל הילדים

תמו ייסורי דאגתך

דמותך, טוב ליבך, פשטות הליכותיך ואצילות נפשך

יהיו חרוטים על לוח ליבנו לנצח

24

אבק

משפחת אושר

היית לנו כעמוד האש

וגם הקשת בענן

משפחת בינה

משפחת שריד

הכתף שק

דגל שק

המישמר….

נמלה על עץ

בדרכייך פרחו פרחים

הדבק שלנו

..

מראה בטלפון תמונת נערה מקו 5:

“זו שוכבת פה, לא חבל?”

25
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז

קבל יישר כח גדול !
אתה נותן נוקאאוט אמיתי
לכל הרדידות

אלון עמר, ברסלב

.

אמנון, אני אוהבת
איך שאתה מגיע לכל מקום
ונוגע בכל נושא
ברגישות, בתבונה, בהומור, מהצד, מקרוב
בשאלה, בתשובה, במשחק
וברמז, ובעיקר בלי גבולות.
.

Mel Rosenberg

שירים חזקים. מברוק על האומץ

27
איגרות חוב ממשלתיות – מחדל ממשלת כיפור by Yoged - יגודז
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content