איך לשמר על בעליי החיים מהכחדה by rawan - Illustrated by רואן שיח אחמד - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

איך לשמר על בעליי החיים מהכחדה

by

Artwork: רואן שיח אחמד

  • Joined Jan 2020
  • Published Books 7

דברים שאנחנו – יחידים ומוסדות ציבור – עושים, משפחות על איכות הסביבה כאילו אנחנו חיים. אחד הממצקים לבלום את הגבול בניקיון הסביבה הוא ניסוח חוקים וכללים שקובעים באופן ברור מה לעשות ולא לעשות בסביבה שלנו. אני צריך לעשות את זה, אם צריך – לדווח ולפעול. החוקים להגנת הסביבה קובעים גם את העונשים שיוטלו על כל אלה שפוגעים בסביבה – אם מתוך רשלנות או אפילו בכוונה. יש לזכור: גם מתן עונש היא דרך ללמד אנשים על חשיבותה של הסביבה והצורך להגן הכל.

2
הגנה על הסביבה

אלימות למס בעלי חיים

האיסור להתעלל בבעלי חיים מקבל ביטוי גובר והולך במשפט הישראלי היה בדברי חקיקה שונה, השאלה בספרות מהעת האחרונה. ודאי שלתמורות חברתיות ותרבותיות יש השפעה ניכרת על התקשר זה, אשר דומה כי מצא את ביטויו המגמת החמרה בענישה על מעשי התעללות בבעלי חיים.

4
איך לשמר על בעליי החיים מהכחדה by rawan - Illustrated by רואן שיח אחמד - Ourboox.com

 להציל בעלי החיים מזיהום המים 

6
איך לשמר על בעליי החיים מהכחדה by rawan - Illustrated by רואן שיח אחמד - Ourboox.com

בעלי חיים בהכחדה בישראל

חיות הבר בישראל מוגנות על פי חוק הגנת חיות הבר (תשט”ו-1955) ו-חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תשנ”ח-1998). הפרק החמישי לחוק זה (ערכי טבע מוגנים) קובע כי השר להגנת הסביבה, הממונה על חוק זה, רשאי להכריז על ערכי טבע מוגנים – מיני צמחים ובעלי חיים שלדעתו יש ערך בשמירתם או שיש סכנה להכחדתם.

 

8
איך לשמר על בעליי החיים מהכחדה by rawan - Illustrated by רואן שיח אחמד - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content