Artwork from the book - אינטי פאדי? – לא לנצח אחי! by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת - Illustrated by Anat Yshar - Ourboox.com

אינטי פאדי? – לא לנצח אחי!

by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת

Artwork: Anat Yshar

1

אכן כשאין שלום – יש מלחמה

= הם הפכים…..

אל תדאגי בסוף הריי יבוא שלום,

הוא יושב על החמור הלבן

אחריי המשיח.

2
Artwork from the book - אינטי פאדי? – לא לנצח אחי! by Yoged - יגודז

“מטרת הצבא, לתת לדרג המדיני שהות להגיע להחלטות”

בה”ד 1

1988

 

מה עשית בצבא?

הייתי מש”צ – משורר צבאי.

 

 

לילה טוב,

צריבה תודעתית נעימה…

 

 

פוסטר של רמבו בקולנוע

בעזה.

4

*

החירות נגזרת פה

לכמה חלקים מסוימים.

חרותה על דגל

מתנוססת מראש כל עמוד

חשמל.

נגזרת לכמה חלקים.

שווים ושווים יותר.

5
Artwork from the book - אינטי פאדי? – לא לנצח אחי! by Yoged - יגודז

*

זונה.

בבואה הביתה.

יושבת בסלון בסיכול

רגליים ממוקד.

 

מזגן מפוצל, ספלים בכיור.

מזנון עתיק, תמונה.

 

אין יוצא ואין בא.

 

7

*

ילדי רחוב רבים על גב

חמור.

זקן.

וזב חוטם.

 

פעיל שלום נורה

מקליע בינלאומי

דחפור כיסה

אותו ואז

נסע רברס, לעיני

מצלמות עולם

חוגגות.

8
Artwork from the book - אינטי פאדי? – לא לנצח אחי! by Yoged - יגודז

*

חסד.

מבקש איכר.

ששדהו נחרש בעשן.

 

צמיגים מוטלים בפתח

ביתו לסימון

והתראה.

בבואו הביתה מהעבודה.

 

לשתות קפה.

10

*

נערה

שעונה על ידה.

 

כמו נימפה

שתויה.

 

לא מהעולם הזה משקיפה

אל חורבות

 

אינטיפדה וילדים זבי חוטם

 

יורקים דם על מציאות

שטופת דמע.

11
Artwork from the book - אינטי פאדי? – לא לנצח אחי! by Yoged - יגודז

*

זוג.

בעת משכבם בלילה

בעת נגיעתם בלילה.

בעת שוכבם.

בעת לחישתם.

בעת נשימתם.

בעת היותם

בעת תנועתם בין סדינים.

 

באנו ולקחנו אותו,

מסורק. אצילי.

13

*

ילד קטן הזכיר לי את

אחי.

רציתי לחבקו ולומר אליו

דברים.

שאין אומרים לאיש כאן

ברחוב.

ילד קטן אזר אומץ.

והחל במשחק.

תופסת במחנה

הפליטים.

 

14

*

בבבוטקה הש.ג. ישבנו

צוחקים ישבנו שותים

ישבנו אוכלים גרעינים

עכשיו כעבור יום

מתחת

לעפר, שוכב איש מילואים

ירוי.

15
Artwork from the book - אינטי פאדי? – לא לנצח אחי! by Yoged - יגודז

*

זקן חמוש במקל.

רץ.

יחף.

עורו לרגליו.

רודף ומשיג.

שכנו.

נחבט ונחבל.

זקן

מובל שותת דם

לבית החולים

מלווה בשיירה

בשל חמור.

 

17

קניי כבוד

מנורת – השולחן מוטחת בקנים.

לא לירות העיקר, לא לראות.

מנורת – הקנים זרוקה על העשב

מלוחכת, מסביב סוסים.

 

מיכסה של עט ורוד – שחור

עם פרוטזה בסיסית. ליד מערת

-הכבוד. מלמעלה למטה מביט

על שכינת כל מקום.

תתרכז בקנים: “מעל בכבוד”:

תתרכז בכבוד.

18

*

אתה מקבל פרספקטיבה אתה

חיי – כמו פרפר.

עין-הזיקית באמת יפה, האור

לא מסנוור. מליצה ציורית: שוטה,

רפת שכל.

תכף, תכף ומיד.

בלא אמצעי מימיי-קדם.

טעיית-החושים, הזיה.

משקה מתוק ובשמי,

מיץ – הלימון הקטן טעמו הגמיש,

שושנה.

 

 

19

*

גמיש, כפיף.

יודע ספר בדיוק מילה במילה.

ידיעת קרוא וכתוב של אות.

מדויק.

רושם ברשימה מתרפה חסר – פעילות.

ללקק את השפה.

המס עפרון – שפתיים לנוזל.

גימגום בהיגויי אותיות, שורקנות

כגימגום.

אוהב להישפט על היגויי.

מין חומר כחול שנשפך לאדם על – ידי חומצה.

מתוק ורכושי במצב נוזל.

20

אלילים

שובר פסילים.

נילחם באמונות- טפלות.

מכוסה בקרח – קר.

מצייר ציור שיכלי, מושג, רעיון, דיעה.

אייך אפשר דבר שכזה?

ציור דמיוני מושלם.

הימצאות אינה אלא בבואה של

ציורינו השיכליים.

פח זבל אינטלקטואלי.

רעיון הממלא את כל הלב.

שיברון איזונים עדינים.

21

גליד–סוכר, לשון-קרח, חולדת-ערבה,

ערימת פיתיי-שלג.

פתח – בשיחה של אנשים ששורר ביניהם

יחס של קרירות פסול ממזרות.

סימן מבשר רעות.

הרגש לא נעים.

התנגדות.

22

23

צלבני סחבק

אחוק אחוק

בהתנחלות

הכל מחוק

 

אל תקרא לי אחי

ואל תיגע בכבשתי.

 

ת’כיבשה המלוכלכת

נכבס בבית

פהמטוש יא מתנחלתוש?

24

25

26

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply