אלבום תמונות משפחתי

by Tamara Finkelstein

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

אלבום תמונות משפחתי

Member Since
Jun 2020
Published Books
1
אלבום תמונות משפחתי by Tamara Finkelstein - Ourboox.com

.דודה אסנת כילדה קטנה עם אבא מאיר ואמא סימה, סבא וסבתא שלי

2
אלבום תמונות משפחתי by Tamara Finkelstein - Ourboox.com

דודה אסנת עם סבא שלה, נחום, מצד אמה.

4
אלבום תמונות משפחתי by Tamara Finkelstein - Ourboox.com

מימין – אסנת, אביה מאיר, אחיה ירון שהוא אבי, ואמה סימה בטיול משפחתי.

6
אלבום תמונות משפחתי by Tamara Finkelstein - Ourboox.com

אבא שלי, ירון, כשהוא היה ילד.

8
אלבום תמונות משפחתי by Tamara Finkelstein - Ourboox.com

אסנת ואמה סימה, שהיתה סבתא שלי.

10
אלבום תמונות משפחתי by Tamara Finkelstein - Ourboox.com

סבא נחום של אסנת, עם נתן שהיה דודה של אסנת ושל אבא שלי.

12
אלבום תמונות משפחתי by Tamara Finkelstein - Ourboox.com

מימין, סבתא של אסנת, רחל, דוד של אסנת, נתן, אמה סימה (סבתא שלי), וסבא של אסנת, נחום, כשנתן חגג בר מצווה.

14
אלבום תמונות משפחתי by Tamara Finkelstein - Ourboox.com

תמונה מבר המצווה של חן, הבן של אסנת, שהוא בן דודתי. בתמונה מימין, מיקי בעלה של אסנת, חן, מאיר אבא של אסנת (שהוא סבא שלי), וירון אבא שלי.

16
אלבום תמונות משפחתי by Tamara Finkelstein - Ourboox.com

בתמונה אני ודניאל, עם בני הדודים שלנו, חן וטל, שהם ילדיה של אסנת.

18
אלבום תמונות משפחתי by Tamara Finkelstein - Ourboox.com

עוד תמונה של בני הדודים.

20
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply