נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת - Illustrated by בית הנוצר - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת

Member Since
Jun 2014
Published Books
745

אם היו מתייעצים איתי, היו מונעים אסון

יוגד: אם היו מתייעצים עם מישהו..

ליפשיץ: יש הזנחה מבורכת ויש הזנחה פושעת

יוגד: הזנחה … מבורכת?

ליפשיץ: בוודאי. כאשר לא מתעניינים בך

ואתה גדל ומתפתח בכוחות עצמך הודות לזה

זה נקרא הזנחה מבורכת.

כאשר לא מתערבים בשיעורים שלי,

אז זו הזנחה מבורכת

יוגד: מקווה שמס הכנסה יזניח אותי הזנחה מבורכת

ליפשיץ: נכון מאד.

יוגד: טוב נניח שאישתי מזניחה אותי הזנחה מבורכת…

ליפשיץ: דוגמה נהדרת

1

השר מטביע חותם. בזכות עצמו? בזכות עצמך

למרות מי שאתה

לא נפלת? בעצת שריך.

קורבן. למקרבנים

קורבנות אדם רכים,

שצפית בזחיחות האסון!

צפים ב”צפית”.

בעזות המצח של עם הנצח

 

אם אין טף לי מי טיפטף לי?

למדתי. לטפל. בעצמך

למרות שר השיטפון –

שפת. המעשים. מנצחת

2
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

אי מושלמות פושעת

השיטפון, אסון טבע?

אלו החיים. במלוא הדרם

הבית אמור להיות מקום. נעים חם. ואוהב.

ואם. זה לא כך. אז מחפשים
את. הפתרון ולא. מונעים. מעצמנו

נקמות. ורגש.

ומי שלא טוב לו

שיחשוב. לפני שהוא. הורס

ומזלזל. בבן זוגו,

בתלמידו ובעצמו.

וכל הכבוד לשר!

לטבע האדם

ולטבע המצביעים.

4
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

לפחות. השר שרד

למרות השיטפון

מצאה לך. עבודה זה גם משהו

דאגה לרווחת בנותיה.

ולכלכלת. הבית

השלימה עם כך. שאתה לא חייב. להיות מנהל

שזה בסדר. להיות. מה שאתה. רוצה

בלב האסון המתגלגל,

הקרוי והמצוי.

עוד פוליטיקה משפחתית,

בלתי תלויה, ניצחית וניצחת.

6
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

זה שאיני חפה זה מדמיונך הקודח

גם בזמן השיטפון
את היית ממקבלת

אולי תשתתפי במקבילית המוחות

הבנת את החרוז…למקבל…מקבילית…

את חיה בהכחשה…

זה מה שקורה לגרושות נדרשות?

בחיים נדושים.

רק משקף…לך,

את אסונך.

8
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

הפליה חוץ גופית ופנים מפלגתית

בשיטפון – “הפליה מקלקלת”.

בסקרים – “יחי הנעורים”.

שייקח במטוטא. מהשררה הצעירה

האהובה והחנפה.

ויטביע ביגונו,

את כל האחראים

חסרי האחריות,

הכיבודים

והאי כבוד.. במיתותא.

10
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

מותשת, נוטשת ואחריותה מטשטשת

לא לחוץ…

שהשרה תילחץ…

לא נלחם בה…

מעדיף להתיש

כל פעם שרואה אותי ניסחף,

בזרם קיבעונה המחשבתי

מחשה ונוטשת.

 

13
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

להכעיס ולהרגיז

תקוע לשר – קוץ בעיין
שיזיע, שלסררתו אצביע.

לא בורח מהמטייח

שלמעני אינו טורח.

מקצועי במקצועי

לא מעריך את מסתריי

הזליגה המוניסטרייאלית, הלא מוערכת.

 

הרוב הדומם. צודק. מסתבר

ומבסס את מסקנותיו

עקב. ניסיון. חיים ואו סתם. כך….

על הסתברות חוסר הברירה

16
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

הסנדלית צוחקת עכשיו?

סינדלתי אותה

גם השיטפון נקרע. מצחוק

גם הגיסים.

כל הבזים

והנשרים העטים

כולנו צוחקים במקהלה.

 

משפילים צווארינו לאחור
מפשילים גרונינו
מלעלעים נשימתנו….
וצוחקים לחיים בפנים

לכל גלי הגל.

18
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

נאמן למקור

שכולם.

יקפצו.

יצחקו.

יתגלגלו.

יתפגרו.

יחיו.

ילכו.

ישתו.

ייעלמו.

גם ככה.

זה שיטפון.

של שקר.

21
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

עליתי על כולם

משפחה. זה שקר.

אחים. זה שקר.

חברים שקר.

המון. שקרים ביחד.

שחיים. איתם.

לכאן ולשם לטוב ולרע

זוגיות. שקר….

אהבה. שקר

רק השיטפון. לא משקר.

23
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

יחי. המנודים

קהילה. מאוד חמה. ומקבלת.

פורשת. זרועותיה. לכל. המושמצים. המורחקים
גונבי הכפיות המתוקות
ודוברות האמת בפנים
קהילה. סו זכתה בכמה פרסים. נחשקים
פרס האמת. לאמיתה
פרס החריגה. מהעדר
ופרס. התשוקה. לשחרר
את. הכעס. על אי צדק
מגובש שנותב. כלפיהם
יחי. קהילת. המנודים ד.נ עמק החארמות

נתיב. הצדקנים. פינת. שנורקל
השורק הדובר. הראשי

25
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

שקיפות ובקרה

הייתי. שקופה. וגיליתי.

הכל. הכל. זיוף

“אם את. מודה בינך לבינך,

שזה שקר..

זה כבר לא שקר”.

 

אבל השיטפון

והשקר אכן.

28
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

אני מודה. השאר לא. מודים

אמר לי דר’ שיטפון לפני 30 שנה:

נתת לאנשים יותר מידי קרדיט

קח אותו בחזרה

ואמר:

כשתשלים את התהליך

תהייה להם הפתעה.

אז – “הפתעה”.

30
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

בדרך לעיר המפלצתיות

לפחות. מדברים דרך. הספר…ים. זו גם דרך..
יחי. הדרור ללשון. ולמעוף למאמינים ולמתכחשים.

ליפים. ולאמיצים. למתאמנים
על הדחקת. רגשות. למוצצי לשד. הבריות
ולתמימי דעת הדעות
המשתאות והמתגלגלות

לחיי. יפי. העיניים. הפעורות. שמביטים
לתוכינו פנימה. בעומקי
הנשמות שמריעים. לנו
בדרכנו לחופש הדעה
ולמרירות השיממון.

32

שאינם. מעמידי פנים
ומסתירי נשמות

תמצא אותם. בעיר. ללא שם שם.

אין מקום לשקרנים. כדברי המשוררת שאינה. צוללת
לכן לא משנרקלת. אלא
שורקת. בדרכה. לשקט…..

33
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

השקר. מורכב מ..ש…..ו קר….

כלומר. תשתוק. ותהיה. קר

כי. בביקורת. קיצונית. וחסרת אמון. אינך משיג אלא. את.

פקפוקו של הדובר. באמונך בו. ובדבריו.

לכן אתה יוצר. אסון…שזה ספק. מת…..שזה ממית. אותו. עם דבריו.

לכן. תיש….קול. את דבריך. תיש….זה תישן. על זה. וקול. אל תשמיע.

קול. שהוא לא. וודאי. באמיתותו.

אחרת אתה. יוצא דביל. ומהביל. את דבריך.

בהזיה. אור קולית משמימה. ולא. מועילה

35
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

תוסיף. גם…שהצב שלי. הגדול. דיבר. עם הצב שלך.

והם קבעו. לשוחח ולמצוא פתרון. לכל הצבים. הבודדים. צבי. הים. שננטשו. בים.

על ידי. הלהקה שלהם. מאחר. ולא. שחו מספיק. מהר. לדעת. חברי מועצת. הצבים. בע”מ
בשבוע הבא. ייערך שימוע. לשני הצדדים ע”י עורך דין. מאוד מוכר

מעיר הבירה. של הצבים מצביאליה
לאחר. השימוע. יוחלט. אם הם יחזרו. ללהקה וימשיכו בדרכם כצבי ים
או ו..ייתכן. שיוחלט. על נידוי. והחרמתם
ובמקרה כזה. הם יהפכו
לצבי יבשה. אסון. נוראי?
או שמא קרש. הצלה
ימים. יגידו. כדברי. המשוררת. ששחתה וצללה עם. השנורקל
והמסיכה בים. כדי לא
להיתקל במדוזות. ששוחות בשורות לאורך
חוף הים…

37

השר לא יישב עם מנהל ביה”ס, זה לא סקסי – עדיף פוטין

על חטאיי המערכת הלא מוערכת

המכנה את עצמה בראקודה

הטוענת שאני לא מובנה

אבל הרוע שלה מובנה גם מובנה

מזלי שעזבתי את הניעול הנואל,

בו הייתי מדרס לעקבה.

 

מה זה מובנה?

מובנה = מי שליבה חפץ בייקרו

מובנה = מלקק פינכתה

אם ואו בלי אישור חדר המצב.

38

דקה מגן העדן

אם חלפיניו רוצה להקשיב. לה ולציית. אז תציית.

אבל. שגם גיסיניו. יציית. וילמד לדבר

גם. חלפיניה. אמורה לדעת שאתה לפניו

כמעט. והסתדרתם והרס הערס

הוא כבר. בגר. מאז שישב ליד הדלת וחיכה לחמך הקר.

שילך לטיפול אתה. לא. פגעת בו בכוונה וגם. התנצלת.

רחמים. לא מועילים. לאף אחד

חלפיניה. לא יודעת מה הולך. בחוץ

אם בעלי היה. טועם. טעמה של מכשפה. בבית

היה מעריך יותר…

39

עצוב לי עלי ועליך ועל כל שכמותנו

זה עצוב אני שיניתי המון בעבודה קשה. ומעייפת.

כי הייתה לי מטרה תמיד.

הייתי מלאת תקווה. לשינוי לטובה. ואופטימית.

עד שהבנתי. שאופי. לא משתנה. רק התנהגות….

בסה”כ. יש הרבה. כמונו

לדעתי. הרוב. כמונו

40
נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת by Yoged - יגודז

אמנון יקירי,

תודה רבה משנינו על כל העזרה וכל הפירגון.

אוהבים אותך ממני ומאורית 🙏

אלכס ואורית

.

מבקשת תגמולים על כל תוספותיי האכותיות לכתבי. הסופר. המהולל..

תשלח. צק. ע”ש. הצבה. הראשית. בעמק. החארמות שירת
הלב. של ה…..משוררת. שלא משנוררת.

לראשונה. בחיי. התאהבתי בעצמי. הרגשה. נהדרת. ממליצה. לכל אחד

לא לקנא. גם אתה. אוהב. את עצמך👍🏻🌈

בדיוק. ואהבת. לדומה לך. כמוך גם..

כי. יוצא מכך. שאתה אוהב את עצמך. דרכו. ואותו דרכך…💖💗🚁🌸

42

הי

אתה תמיד נאמן למקור

נתפס בשיטפון של הטבע ומאמין בו

הטבע הוא אמיתי ואין להתעלם ממנו

בטוב ובאכזר

יש חברים יש אהבה

השאלה איך מתייגים אותם

דרך כתיבתך מביע מי בעד ומי נגד

מגיע לתובנות שלך

אוסף את עצמך ורואה התמונה

המלאה

43

תגובה לספר

המילים קולחות בסחף השיטפון

יודע לבטא עצמך בכל מצב ועניין

בראי הנפש שלך חושב וכותב

אמנון ללא הפסקה

מתי אתה ישן…

עדנה הלאיונס

.

זוכר שרצינו להיפגש יחד עם אשתי והילדים וזה לא התאים לאשתך?

בסוף ויתרנו וקבענו אתה ואני לבד

רציתי שתכיר אותה והיא אותך שני אנשים שאני מאד אוהב

אבל לא צלח

משה נדב

44

הי, מה שלומך? קראתי…

מודה שלא הכל הבנתי…

אבל אין הכרח להבין הכל…הרוב הבנתי…

כתבת כהרגלך ישר לבטן ולפרצוף…

טראגי קומי עם נטייה לציני מושחז…

לא תמיד קל לעיכול..

ולא שמעתי ממך על הרשמים שלך מהמופע (אם בא לך..)

אלכס

45
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 5

Leave a Reply

5 thoughts on “נוצר נשקי בבית היוצר – ומתבצר באסון השיטפון: & המשוררת”