אם

by Rotem Maor

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

אם

Member Since
Jun 2020
Published Books
16

אם יהיה לי צבע אדום

1

אני אצייר עיגול גדול בדיוק באמצע הדף

2

ואז אצייר עוד שני עיגולים קטנים בתוכו

3

או, זה מתחיל להיראות כמו משהו…

4

אז אני אצייר גם קו ישר באמצע

5

ומתחתיו גם קו מתעגל

6

אני אוהב איך שזה נראה!

אבל בעצם משהו חסר…

7

בעצם רציתי צבע כחול!

8
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book