אני

by tsippysh

Artwork: ציפיש

Oct 2017
Member Since
1
Published Books

אני

by tsippysh

Artwork: ציפיש

רוזיאה נולד בעיר קקאו

1

הוא היה נער סקרן מאוד, היה לו דמיון מפותח, והוא נהג להמציא כלי תחבורה שונים על מנת לעבור ממקום למקום בעיר קקאו

2

כאשר היה פקק תנועה בכביש, רוזיאה לא עמד בפקק, אלא הוא טס עם כלי הרכב שבנה, ששמו אופן אייר

3
אופן-אייר עם פרופלור

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply