בבית קפה לונדוני קטן

by liora kohen shremer

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

בבית קפה לונדוני קטן

Member Since
Nov 2019
Published Books
18

בבית קפה לונדוני קטן, המולה ופטפוטים עליזים.

ג’ון המלצר מסתובב לאיטו בראש מורם, כטווס הפורש את נוצותיו הצבעוניות.

 

 

1

חבריו המלצרים מתרוצצים, אחוזי תזזית, למלא את בקשות הלקוחות. מדי פעם, שלחו מבט מפוחד אל ג’ון.

2

לקוחות בית הקפה לא פנו אל ג’ון, הם זכרו היטב את ההתפרצויות הידועות שלו, כהר געש הפולט לבה רותחת.

3

לפתע, שקט מילא את בית הקפה – בדלת ניצב יורש העצר הבריטי.

4

ג’ון פקד על חבריו המלצרים – רק אני מטפל בו!

5

ג’ון רץ לעבר יורש העצר הבריטי, נתקל בכסא שהחליק אחורה.

ג’ון השתטח בחבטה על הרצפה.

6

עיזרו לי מיד, סינן בגסות ג’ון לחבריו.

חבריו המלצרים פנו בחיוכים אל יורש העצר.

7

עיזרו לי בבקשה, ביקש ג’ון בשקט.

8
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book