בטיחות ברשת

by talya

Artwork: טום ששון, אלון ברק

Nov 2018
Member Since
8
Published Books

בטיחות ברשת

by talya

Artwork: טום ששון, אלון ברק

:מה לא לעשות באינטרנט

.אל תכתוב פרטים אישיים באינטרנט –

. לא להיכנס להודעות קופצות שמביא אל אתרים –

.לא לדבר עם אנשים שאתה לא מכיר-

1

 

:מה כן לעשות באינטרנט

 

2

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply