בית העם -מציגות אלה עמית ד1 ספיר בארי by beeri - Illustrated by אלה עמית וארינה - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

בית העם -מציגות אלה עמית ד1 ספיר בארי

by

Artwork: אלה עמית וארינה

  • Joined Jan 2016
  • Published Books 188

בית העם העברי, שהיה בית העם הראשון בארץ ישראל, הוקם בראשון. בית העם הוקם בגבולו המזרחי של פרדס המושבה ראשון לציון.

1
בית העם -מציגות אלה עמית ד1 ספיר בארי by beeri - Illustrated by אלה עמית וארינה - Ourboox.com

 שבעים וחמש משפחות מאיכרי המושבה התארגנו וגייסו בעזרת הברון רוטשילד11 פרנק זהב ובנו את בית העם אשר הקדש לברון רוטשילד ואשתו

 

 

 

3
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]