בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין

by

Artwork: מורים

 • Joined Jan 2021
 • Published Books 2
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com

בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין

                       סמל מוסד :248419

 

       מנהלת מקיף: ד”ר לילא עבאס

מנהל חט”ב :מר כמיל סויד

מפקחת בית הספר: נעימה ספדי

מגזר דרוזי                                 פיקוח ממלכתי

מספר תלמידים : 446

מספר מורים: 61

3

משרד החינוך המליץ על מנגנונים שונים שמטרתם ליצור דמות בוגר משמעותי ואיכותי.

משרד החינוך הדגיש 8 מיומנויות שאנו מתמקדים בהן:
1.מסוגלות עצמית
2.כישוריים חברתיים
3.חשיבה יצירתית
4.חשיבה ביקורתית
5.מוטיבציה והתמדה
6.ניהול עצמי
7.התמודדות במצבי לחץ ומשבר
8.חשיבה דיגיטלית

4

לאור זאת גיבשנו מנגנונים שמופעלים בשטח בית הספר .
מנגנונים אלה הביאו הצלחות רבות.

בספר הדיגיטאלי המצורף מוצגים המנגנונים שאנו מפעילים בשטח בית הספר.

לעיונכם…

בכבוד רב ,
מנהלת מקיף ד”ר לילא עבאס

5

מנגנון 1

בית ספר אקטיבי

מטרות המנגנון:

1.להפעיל את כל תלמידי ומורי ביה”ס בפעילות מהנה, שמשלבת ערכים, למידה, הבעת דעה ועוד.

2.להגביר את הרגשת השייכות אצל התלמידים והמורים.

3.להעצים את התלמידים ולחשוף אותם לנושאים חווייתיים ומאתגרים

מיומנויות:

1.מסוגלות עצמית

2.כישורים חברתיים

3.חשיבה יצירתית

4.חשיבה ביקורתית

5.מוטיבציה והתמדה

6.ניהול עצמי

6

הפעלת בית הספר ע”י הפעלת כל השכבות בפעילות שהאחריות בה מוטלת על שתי כיתות: אחת מחטיבת ביניים ואחת מהתיכון-  בכל חודש מספטמבר ועד יוני

המנגנון מיועד לחט”ב ולחט”ע

מנהלת בית הספר: דר’ לילא עבאס

טלפון: 0505409890 

מייל: [email protected]

7
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com

מנגנון 2

חדר בריחה / מיני ביה”ס שש שנתי עתיד פקיעין

מטרות המנגנון:

1.חשיפה לתחומי הדעת הנלמדים בביה”ס

2.למידה דרך מוטיבציה

3.פיתוח חשיבה יצירתית

4.חשיבה מחוץ לקופסה

המיומנויות:

1.חשיבה יצירתית

2.מוטיבציה והתמדה

3.פיתוח חשיבה יצירתית

4.חשיבה מחוץ לקופסה

5.חשיפה לתחומי הדעת הנלמדים בביה”ס

12

המנגנון הוא חדר בריחה, חדר בריחה זהו טרינד חדש יחסית בארץ.
אסקייפ רום הוא משחק בחיים האמתיים המשלב קורדינציה, חוכמה ודמיון לצורך פתירת חידות מתמטיות על מנת להיחלץ מהחדר.

ההנאה של לפתור את החידות, לגלות רמזים, לפענח צופנים ולפתוח בסופו של דבר את הדלת. אומנם אין דבר יותר מהנה מזה!

החדר בנוי מתחנות, כך שכל תחנה תהיה בתחום דעת מגמה אחרת, חשוב מאוד לשלב כל תחומי הדעת שנלמדים בבית הספר, כך תהיה חשיפה לכלל האוכלוסייה לתוכן הנלמד בבית הספר.

למשל ניתן לשלב תחנות של מורשת, רובוטיקה, פיזיקה, מתמטיקה, היסטוריה, ביולוגיה, חשבונאות, אלקטרוניקה וכו’……

כל מבקר יצטרך לעשות סיבוב בתוך החדר ולעבור מתחנה לתחנה על ידי פתרון משימות שונות ואסיפת קוד לפתיחת דלת היציאה של החדר.

המנגנון מיועד לחט”ב ולחט”ע

מנהלת בית הספר: דר’ לילא עבאס

טלפון: 0505409890 

מייל: [email protected]

13
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com

סרטון לחדר בריחה שהקימו תלמידי חט”ב לפני תקופת הקורונה

15

מנגנון 3

אני מעצב את העתיד שלי

צורך בית ספרי:
1.במעבר מיסודי לחטיבת הביניים ומחטיבת הביניים לתיכון, חשיפת התלמידים למגמות הלימוד השונות בחטיבה העליונה, לא נעשית מיסודי ונעשית בשלב מאוד מאוחר בכיתה ט’, דבר שלא נותן לתלמיד הזדמנות בחירה יסודית על פי יכולותיו וכישוריו ונטיות ליבו.
2.ישנם תלמידים שעוברים בית ספר בגלל מרווח הזמן הקצר שנחשף בו התלמיד למגמות הלימוד בתיכון.

מטרות המנגנון:
1.מתן הזדמנות לתלמיד לבחירת ועיצוב העתיד שלו על פי מיצוי המיומנויות והיכולות הטמונים בו, ולבנות לעצמו מערכת לימודים אישית בהתאם לנטיית ליבו וכישוריו כבר מבית ספר יסודי.
2.הגברת ערך השייכות של התלמידים לבית הספר והעשייה הבית ספרית.
3.טיפוח מנהיגות של תלמידי החטיבה העליונה ע”י חניכת תלמידי היסודי וחטיבת הביניים.
4.שימור הרצף הלימודי חברתי ערכי מבית ספר יסודי עד לסיום תיכון, ע”י חשיפה ותכנון עתידי למגמות הלימוד, ומניעת הנשירה במעבר מחטיבה לתיכון.

16

ביצוע:
1.חשיפת היוזמה בפני כל תלמידי המגמות בתיכון וגיוס קבוצת מנהיגות, 4 תלמידים מכל מגמה.

2.הכשרת קבוצת התלמידים לצורך חניכת תלמידי היסודי וחטיבת הביניים ובניית תכנית שנתית.

3.יישום התכנית בכיתות ע”י סדנאות, הרצאות, מורים אורחים, בוגרים ועוד.

4.חשיפת מורי המגמות בפני תלמידים כבר מגיל צעיר.

5.העברת משוב תקופתי לתלמידים לצורך בקרה והתקדמות.

מיומנויות:

1.מסוגלות עצמית

2 .כישורים חברתיים

3 .חשיבה יצירתית

4 .חשיבה ביקורתית

5 .מוטיבציה והתמדה

6 .ניהול עצמי

7 .התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר

8. חשיבה דיגיטלית

17

מנגנון 4

החזרת האמון במדע

מטרות המנגנון:

1. להחזיר את אמון התלמידים במדע.

2. לעשות חקר ולהבין את מהלך ההיסטוריה וכיצד מגיעים לגילויים מדעיים ומדוע כל פעם מפיצים מידע מסוים ואז מידע אחר.

מיומנויות:

1.מסוגלות עצמית – יכולת למצוא חומר ולהציגו בצורה מתומצתת

2.כישורים חברתיים – עמידה מול קהל

3.חשיבה יצירתית – התלמידים יצטרכו לחשוב על פעילויות כיפיות ומהנות כדי להפעיל את התלמידים

4.מוטיבציה והתמדה – תלמידי המגמות המדעיות יהיו בעלי מוטיבציה גבוהה מכיוון שהם מאמינים במדע ולכן הם ירגישו צורך לשתף את הידע שלהם

5.ניהול עצמי – התלמידים יצטרכו לחלק ביניהם את העבודה ולתכנן את זמני הפעילויות
6.התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר –תלמידים יתקשו למצוא חומר מסוים ולכן יצטרכו לחפש בשפה אחרת ולתרגם..

18

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה והמידע הרב שמתפשט בנושא – רוב התושבים איבדו את אמונם במדע.

פעם בחודש – אחת השכבות אחראית על ההצגה.

כל כיתה בוחרת נושא ומציגה איך נבנה הידע בנושא זה, לדוגמא: מבנה ה- DNA, בהתחלה חשבו שהוא מבנה תלת-גדילי ולאחר ניסויים המחישו שמדובר שמבנה-דו גדילי.

תלמידים מציגים את הנושא מול תלמידים אחרים, אבל זה ייעשה באופן מלהיב – דרך פעילויות

המנגנון מיועד לחט”ב ולחט”ע

מנהלת בית הספר: דר’ לילא עבאס

טלפון: 0505409890 

מייל: [email protected]

19

20

21

22

23

מנגנון 5

חזרה לשורשים

מטרות המנגנון:

1.קידום למידה משמעותית ומסוגלות עצמית .

2.הקניית ערכים חברתיים

3.חיזוק החינוך למצוינות (ערכים ומסורת- מורשת)

4.למידה חווייתית

5.עידוד והעלאת מוטיבציה

6.למידה בגישת חקר

7.טיפוח זהות וערכי מסורת /מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה

מיומנויות:

1.מסוגלות עצמית

2.כישורים חברתיים

3.מוטיבציה והתמדה

4.ניהול עצמי

5.חשיבה דיגיטלית

24

תכנית לפי שלבים:

 • עריכת עבודה מיפוי לכל התלמידים( רעיונות..).

 • בניית תכנית עבודה מותאמת

 • חלוקת תלמידים לקבוצות לפי רמת התלמידים והקשיים: קבוצת חקר-מדגמים-יצירה..

 • שילוב פרויקטים שונים ולמידה עצמית.

 • ביקור באתרי מורשת בכפר ובסביבה ועריכת סיורים שונים

 • שילוב התלמידים והכירות עם בתי ספר בחברה.

 • יישום היעד בדרכים שונים:

  חקר ,יום שיא כולל מדגמים ועבודות ,תוצר עיתון קיר ,מרכז יצירה ,עיתון דיגיטלי ,פורפוליו ,הרצאות ( מאנשי דת, תלמידים. ביקור במקומות חשובים בכפר ובחברה ,תחרות ( תחנה לימודית )

המנגנון מיועד לחט”ב ולחט”ע

מנהלת בית הספר: דר’ לילא עבאס

טלפון: 0505409890 

מייל: [email protected]

25
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com

מנגנון 6

LIBRARY CLUB

עידוד קריאה בכל השפות

מטרות המנגנון:

1.להפעיל את הספרייה באופן יעיל
2.עידוד כל תלמידי בית הספר לקריאה
3.חיזוק קשר חברתי בין התלמידים
4.חיזוק חשיבה יצירתית
5.חיזוק יוזמות
6.חיזוק ביטחון עצמי

מיומנויות:

1.מסוגלות עצמית

2.חשיבה יצירתית

3.חשיבה ביקורתית

4.מוטיבציה והתמדה

5.ניהול עצמי

6.חשיבה דיגיטלית

30

המנגנון מיועד לחט”ב ולחט”ע

מנהלת בית הספר: דר’ לילא עבאס

טלפון: 0505409890 

מייל: [email protected]

 

31
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com

מנגנון 7

המרחב שלי

מטרות המנגנון:

1.העצמת תלמידי ביה”ס.

2.מתן מענה לביטוי רגשי חברתי .

3.העלאת המוטיבציה והשייכות אצל התלמידים .

4.פיתוח המסוגלות העצמית אצל התלמידים

מיומנויות:

1.כישורים חברתיים עבודה בקבוצות קטנות .

2.התמודדות במצבי לחץ ומשבר מתן מענה לביטוי עצמי, שיתוף של התלמידים

3.מוטיבציה והתמדה ביה”ס יהפוך למקום חוויתי רגשי ולא רק לימודי.

4.חשיבה יצירתית במיוחד בחוגים שחמט, חידות מתמטיים….

34

דרך מיפוי בית ספרי התלמידים יתחלקו לקבוצות מיקוד.( מוסיקה, אומנות, שחמט, חקר, אתגרים מתמטיים, קלפים טיפוליים, ספורט, שירה) כמובן הליווי הצוות

כל תלמידי בית הספר יהיו משובצים בקבוצות שאכן בחרו.

פעם בשבוע בשעה קבועה התלמידים יהיו באותם קבוצות שבחרו למשך שעה וסמסטר שלם.

בסמסטר השני תהיה ניידות בין הקבוצות ( כך שכל קבוצה תחווה שני חוגים)

המנגנון מיועד לחט”ב ולחט”ע

מנהלת בית הספר: דר’ לילא עבאס

טלפון: 0505409890 

מייל: [email protected]

 

35

מנגנון 8

אורח חיים בריא

מטרות המנגנון:

1. לשמור על אורח חיים בריא

2. הטמעת המודעות בנושא אוכל בריא ופעילות ספורט

3. חיזוק יוזמות ועמידה מול קהל

4.חיזוק ביטחון עצמי

מיומנויות:

1. כישורים חברתיים

2.מוטיבציה והתמדה

3.התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר

4.חשיבה יצירתית

המנגנון מיועד לחט”ב ולחט”ע

מנהלת בית הספר: דר’ לילא עבאס

טלפון: 0505409890 

מייל: [email protected]

 

36
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com

מנגנון 9

כישורים חברתיים

מטרות המנגנון:

1.שיפור מיומנויות ההבעה בעל פה

2.עברית תקשורתית- עברית לחיים

3.להתמודד עם סיטואציות תקשורתיות שונות ובנסיבות שונות

מיומנויות:

1.חשיבה ביקורתית

2.מוטיבציה והתמדה

3.ניהול עצמי
4.”חשיבה דיגיטלית”

המנגנון מיועד לחט”ב ולחט”ע

מנהלת בית הספר: דר’ לילא עבאס

טלפון: 0505409890 

מייל: [email protected]

 

38
שלבי ביצוע
בית ספר מקיף שש שנתי עתיד פקיעין by rawia swed - Illustrated by מורים - Ourboox.com

41

מנגנון 10

בוקר טוב תלמידים יקרים

 “המבזק השבועי שלנו”

מטרות המנגנון:

1.העצמת התלמידים.

2.הנחלת הערכים אצל התלמידים.

3.העלאת יכולת פרזינטציה ועמידה מול קהל.

4.עידוד חשיבה יצירתית.

5.למידה חווייתית.

6.למידת עמיתים.

מיומנויות:

1.מסוגלות עצמית

2.כישורים חברתיים

3.חשיבה יצירתית

4.חשיבה ביקורתית

5.מוטיבציה והתמדה

6.התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר

7.חשיבה דיגיטלית

8. ניהול עצמי

42

שלבי ביצוע:

בוחרים יום בשבוע. בבוקר יום זה, הן בשטח הבית ספר והן בזום, אחת הכיתות   ( ז’ –י”ב) עם המחנך, מפעילה את המבזק השבועי.

אפשרויות שונות של מבזק שהוכן ע”י התלמידים:

 • נגינה
 • תחביבים וכישרונות שונים
 • שירה/ קריאת סיפור
 • הפעלת שאר הכיתות ע”י משחק/ חידון.
 • הצגה שהוכנה מראש.
 • חדשות ואקטואליה
 • הדגשת ערך מסוים (כבוד, שותפות, הקשבה ועוד..)

עם סיום כל מבזק, יועבר שאלון הערכה לכלל התלמידים והמורים לשם הערכה

מעצבת ולקבלת רעיונות חדשים.

המנגנון מיועד לחט”ב ולחט”ע

מנהלת בית הספר: דר’ לילא עבאס

טלפון: 0505409890 

מייל: [email protected]

 

43
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content